Eesti Rahvuskultuuri Fond jagab 2,7 miljoni krooni eest stipendiume ja toetusi

Sihtasutus Eesti Rahvuskultuuri Fond

Vastavalt Sihtasutuse Eesti Rahvuskultuuri Fondi (ERKF) nõukogu otsusele eraldas sihtasutus 2011. aasta stipendiumide ja toetuse maksmiseks 2 765 955 krooni, teatas ERKFi nõukogu esimees Eri Klas. Eri Klasi sõnul laekus ERKF-i kahekümne esimeseks jagamiseks 517 taotlust summas 6 804 907 krooni ja 73 senti. Nõukogu rahuldas 264 taotlust summas 2 468 371 krooni ja 55 senti. “Stipendiume loome- ja teadustööks anti 66 isikule, stipendiume õpinguteks ja täiendõppeks 140 isikule ning toetati 36 kultuuriprojekti,” kommenteeris Klas.

ERKFi poolt traditsiooniliselt välja antavad elutöö tänuauhinnad koos 50 000 krooni suuruse stipendiumiga pälvisid tänavu kirjanik Jaan Kaplinski, kultuuritegelane ja usuteadlane Vello Salo ning kujur Endel Taniloo.

Sinebrychoff Eesti fondi stipendiumi saab kultuuriaasta parima debüüdi – lühifilmi „Vahetus“ režissöör Anu Aun.

“Tänu lahketele annetajatele on Eesti Rahvuskultuuri Fond oma 20 aastase tegevusaja jooksul stipendiumideks ja toetusteks eraldanud juba üle 59 miljoni krooni,” märkis Klas. Käesoleva jagamise suuremate projektidena nimetas Eri Klas Raidla & Partnerid fondi stipendiume Tartu Ülikooli õiguse eriala üliõpilastele ning Ernst ja Erica Kesa fondi toetust kõrgkoolidele õppevahendite soetamisel.

Kahekümne esimese jagamise tulemustega saab tutvuda Sihtasutuse Eesti Rahvuskultuuri Fond koduleheküljel www.erkf.ee

Sel aastal jagatakse stipendiume 118 allfondist, kusjuures esmakordselt osaleb jagamisel 8 allfondi:
Doktor Väino Tuppitsa mälestusfond, asutatud 2001. aastal perekond Tuppitsa poolt eesmärgiga toetada Tallinna Keskhaigla traditsioone elanikkonnale kõrgetasemelise meditsiiniabi organiseerimisel ja meditsiinikaadri ettevalmistamisel;
Ervin J ja E Nõmmera fond, asutatud 2009. aastal Rootsis asuva E ja Ervin J. Nõmmera Fondi poolt eesmärgiga toetada vähemkindlustatud maanoori kõrghariduse omandamisel;
Kristi ja Siim Kallase fond, asutatud 2009. aastal Siim Kallase poolt eesmärgiga toetada Eesti ajaloo mõtestamist teatris;
Mati Palmi fond, algatatud 2006. aastal Mati-Johannes Palmi poolt eesmärgiga toetada noori lauljaid enesetäiendamisel bel canto laulustiili alal;
Niina ja Alfred Raadiku fond, algatatud 2002. aastal Euroopa Metalli Osaühingu EuroMet poolt eesmärgiga tunnustada koolides töötavate rahvatantsuõpetajate tegevust;
Paul Kriguli perekonna fond, algatatud 2008. aastal Ülo Kriguli poolt eesmärgiga toetada Viljandi juurtega muusikute Viljandis teostatavaid muusikaprojekte;
Rannaleet’ide fond „Sinilind“, asutatud 2007. aastal Leo Rannaleedi poolt eesmärgiga toetada ilmateaduse edendamist Eestis;
Susan ja August Mölderi fond, asutatud 2007. aastal Susan ja August Mölderi mälestuseks. Susan ja August Mölderi fond toetab kunstnikke ja tõlkijaid.

Lisaks sellele eraldatakse stipendiume ja toetusi veel Abel-Mirka fondist toetamaks Eesti majandusteaduste üliõpilaste koolitust Ameerika Ühendriikides; Adda ja Leonhard Mardna fondist toetamaks sisehaiguste arstide õpinguid ja tegevust; Adelaide`i Eesti Muinsuskaitse Seltsi fondist Estonia Teatri toetuseks; Aleksander Heintalu ja Elo Liivi fondist põlisusundiga seotud rahvakultuuri edendamiseks; Alexander Kofkini fondist toetamaks näitlejate ja lavastajate täiendusõpet välismaal; Andres Küngi fondist toetamaks iseseisvaid vabakutselisi ajakirjanikke; Anting-Peetsi fondist toetamaks Eesti Ajaloomuuseumi töötajate teadus- ja uurimustööd ning täiendusõpet; Anton Aare mälestusfondist toetamaks Kolga Keskkooli üldiseid haridustaotlusi ja kooli lõpetajaid haridustee jätkamisel; Ants Seileri fondist toetamaks autoeriala üliõpilasi ja noori insenere; Antti Piippo fondist tehnika- ja majandusteaduste üliõpilaste ja uurijate koolitamiseks; Arno Tali fondist toetamaks eelkõige maapiirkondadest pärit edukaid üliõpilasi, kellele perekonna majanduslik olukord võib saada takistuseks kõrghariduse omandamisel; Arnold Humala fondist toetamaks noorte matemaatikute teadustegevust; Augustin ja Niina Saare fondist toetamaks vähekindlustatud andekaid noori Eesti Vabariigi kodanikke haridustee jätkamisel, kaasa arvatud sport, muusika ja ballett; Boris Tamme fondist toetamaks inseneride koolitust; Doktor Ivo Risti fondist toetamaks traumatoloogia-ortopeedia residentide koolitust ja täiendusõpet; Edmund Valtmani fondist toetamaks ühte Eesti Kunstiakadeemia üliõpilast või alla 30. aasta vanust Eesti Kunstiakadeemia vilistlast parima graafilise teose või graafilise sarja eest; Eesti Forekspanga fondist noorte interpreetide toetamiseks; Eesti Kunstiakadeemia fondist tõstmaks Eesti kunsti- ja arhitektuurialase ülikooli tüüpi kõrghariduse kvaliteeti ja konkurentsivõimet; Eesti Teaduste Akadeemia fondist toetamaks doktorikraadiga Eesti teadlaste uurimistööd; Eesti Telekomi fondist; Eesti Tubaka fondist; Eesti Ühispanga fondist festivalide, kontsertide ja etenduste korraldamiseks maakondades; Elfriede Lenderi fondist toetamaks noori humanitaarainete õpetajaid, kes on koolis töötanud vähemalt kaks aastat; Eri Klasi fondist toetamaks muusikaelu arengut Eestis; Erkki-Sven Tüüri fondist toetamaks noori heliloojaid; Ernst ja Erica Kesa fondist ülikoolidele õppevahendite soetamiseks; Ernst Kesa fondist toetamaks arhitektide enesetäiendamist, arhitektuurimõtte arengut, arhitektuuri uurimist ja jäädvustamist; ESTO fondist toetamaks eestluse püsimist ja eesti kultuuri järjekestvust; Estonia Seltsi fondist toetamaks noori artiste; Finnairi fondist; Gunda ja Heinrich Kanguri fondist toetamaks Eesti Ajaloomuuseumi teadus- ja arendustegevust; Gustav Ernesaksa fondist väärtustamaks koorimuusika-alast tegevust; Hansapanga fondist; Harry Kingissepa fondist toetamaks Saaremaa Ühisgümnaasiumi lõpetanuid hariduse jätkamisel; Heino Kaljuste fondist teavitamaks üldsust koolimuusika erialast, muusikaõpetuse ülesannetest ja eesmärkidest ning probleemidest üldhariduse tasandil; Hell Raa mälestusfondist toetamaks rahvusliku käsitöö arengut; Helmi Valtmani mälestusfondist toetamaks stipendiumiga Eesti Muusikaakadeemia klaveri eriala parimat üliõpilast; Helmut Einpauli fondist toetamaks eesti keele arendamist ja kasutamist; Hilda Koldof-Simmi mälestusfondist toetamaks Kõmsi Lasteaed-algkooli ja EELK Hanila Pauluse koguduse tegevust; Hotell Viru fondist toetamaks džässmuusika arengut Eestis; Ilma Adamsoni fondist edendamaks lavarahvatantsu; Ilmar Kullami fondist toetamaks noortega tegelevaid perspektiivikaid korvpallitreenereid; Irina ja Georgi Saare fondist toetamaks haridustee jätkamisel, kaasa arvatud sport, muusika ja ballett, neid vähekindlustatud andekaid noori Eesti Vabariigi kodanikke, kes on stipendiumi taotlemise hetkeks elanud Keilas vähemalt viis aastat; Ivar Ivaski mälestusfondist toetamaks parima luule-, essee- või kriitikaraamatu autorit; Juhan Jaigi mälestusfondist toetamaks laste- ja noorsookirjanduse arengut Eestis; Juhan Maiste fondist toetamaks loomingulist mõtet kunstiteaduse ja muinsuskaitse vallas; Jüri Jaansoni fondist toetamaks kuni 21-aastaseid arvestatava arengupotentsiaaliga noorsõudjaid; Kebina talu naispere fondist toetamaks Lihula Gümnaasiumi lõpetanud noori haridustee jätkamisel; Kieli Hoiukassa fondist; Kuno Lareni fondist toetamaks Eesti muusika arengut; Kõpu majaka fondist edendamaks ja toetamaks Hiiumaa kultuurielu; Käbi Laretei fondist interpreetide-instrumentalistide täiendõppeks ja koolituseks; Lastekaitse Liidu fondist toetamaks põhi- ja keskharidust omandavaid andekaid õpilasi; Lepa Anna sukasäärest edendamaks Kassari saare omakultuuri ja arengut; Liina Kirdi mälestusfondist toetamaks noori filmitegijaid; Liisa Suusteri ja Carolina Kremenetski mälestusfondist toetamaks viiuldajate ja pianistide täiendusõpet välismaal; Lilian Semperi fondist, toetamaks noori pianiste; Lilly ja Hugo Pärnamäe fondist toetamaks koolis vähemalt kaks aastat töötanud pedagoogide enesealgatuslikke ettevõtmisi ja täiendõpet; Luckhardt-Noraku fondist toetamaks suurperede andekate laste arengut; Mari-Liis Küla fondist toetamaks Eesti Kunstiakadeemia stsenograafia eriala üliõpilaste enesetäiendamist; Matti Lehtineni fondist lauljate täiendõppeks Sibeliuse Akadeemias või mujal välismaal; Neste Oy fondist eesti rahvalaulu ja rahvatantsu traditsioonide säilitamiseks; Nokia fondist toetamaks eesti tehnika- ja majandusteaduste üliõpilaste ja uurijate koolitust; Nordea fondist toetamaks Eesti ja Põhjamaade kultuurialast koostööd; Norma fondist; Olev Soansi mälestusfondist edendamaks Keila kunstielu; Oskar ja Ellen Looritsa mälestusfondist toetamaks eesti ja soome-ugri rahvaste rahvaluule alast uurimis- ja kogumistegevust Eestis; Pakterminali fondist; Paul Kerese fondist toetamaks andekaid Eesti noormaletajaid; Peep Keskküla fondist toetamaks Eesti kunstielu arengut; Peeter Lilje fondist interpretatsioonikunsti toetamiseks; Perekond Siimseni fondist edendamaks Eesti muusikaelu; Päevaleht Kaleva fondist toetamaks humanistlikke taotlusi, eriti ajakirjanduses; Pärimuskultuuri fondist toetamaks rahvusliku kultuuripärandi järjepidevuse hoidmist ja edasikandmist; Rahvusooperi fondist teatri- ja kontserditegevuse toetuseks ooperi-, balleti-, opereti- ja muusikaližanris; Raidla & Partnerid fondist toetamaks Tartu Ülikooli õiguse eriala üliõpilaste õppe- ja teadustegevust; Rain Lõhmuse fondist noorte annete toetamiseks; Rakvere muusikafondist edendamaks Rakvere linna muusikaelu; Renate Jõesaare stipendiumifondist toetamaks stipendiumiga ühte eesti rahvusest isikut, kes on tegev kujutava kunsti alal; Robert Lepiksoni fondist toetamaks Tartu Ülikooli arstiteaduskonna magistri- ja doktoriõppe üliõpilaste koolitust ning enesetäiendamist; Round Table Eesti fondist toetamaks puudustkannatavate laste hariduspüüdlusi; Salme ja Aleksander Mathieseni fondist toetamaks avalik-õiguslike ülikoolide magistri- ja doktoriõppe üliõpilasi arstiteaduse ning inseneri- ja täppisteaduste (füüsika, keemia, matemaatika) valdkondades; Salva Kindlustuse fondist toetamaks noorte muusikute osalemist konkurssidel; Sampo fondist; Sinebrychoff Eesti fondist toetamaks kultuuriaasta parimat debüüti, Sini-valge fondist kirjanduse ja ajakirjanduse toetuseks; Soome-Eesti Kaubandusühingu fondist toetamaks klassikalise balleti õppimist ja õpetamist Eestis; Suntee fondist toetamaks arhitektide ja ehitusinseneride õpinguid ja täiendõpet ning ehitusmälestiste säilitamist; Suursaadik Riivo Sinijärve fondist toetamaks Eesti üliõpilaste õpinguid Ühendatud Kuningriigi ülikoolides ja Eesti ülikoolide väitlusklubide võistlusreise Ühendatud Kuningriigi ülikoolidesse; Sõnumilehe fondist toetamaks üliõpilassporti; Tallinna m/s „Estonia“ fondist parvlaeva „Estonia“ laevaõnnetuses vanemad kaotanud laste haridus-püüdluste toetamiseks; Tallinna Reaalkooli fondist edendamaks Reaali Vaimu; Tallinna Sadama fondist; Tallinna Tehnikaülikooli Akadeemilise Meeskoori fondist toetamaks meeskoori tegevust; Terttu ja Juhani Pelanne fondist noorte eesti muusikute toetamiseks; Tiina Liiviku fondist toetamaks eesti gümnaasiumides õppivaid hea õppeedukusega õpilasi, kelle kodune majanduslik kindlustatus on nõrk; Tiina Tammani fondist toetamaks üliõpilaste ja gümnaasiumiastme õpilaste õpinguid ning innustamaks neid iseseisvalt mõtlema – stipendiaatide leidmiseks korraldati kolm arvamuslugude konkurssi; Triatloni fondist toetamaks väljapaistvate tulemustega triatleete ja triatloni arengut Eestis; Ullo Toomi fondist väärtustamaks rahvatantsualast tegevust; Veljo Tormise fondist väärtustamaks rahvusliku suunitlusega kooriloomingut; Vello Sillami Tallinna Reaalkooli fondist toetamaks vähekindlustatud ja hea õppeedukusega Tallinna Reaalkooli õpilasi haridustee jätkamisel; Vendade Taburite Tallinna Reaalkooli fondist toetamaks vähekindlustatud hea õppeedukusega Tallinna Reaalkooli õpilasi haridustee jätkamisel ja Tallinna Reaalkooli tegevust; Wiedemanni fondist toetamaks eesti keele õpet ja rahvuslikku kasvatust; Vladimir Sapožnini fondist toetamaks noori andekaid viiuldajaid ning Voldemar Panso fondist toetamaks Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia lavakunstikooli üliõpilaste ja magistrantide õppereise.

Lisainfo:
Toivo Toomemets
ERKFi tegevdirektor

Kui sulle meeldis see postitus jaga seda oma sõpradega

[LoginRadius_Share]
 

Leia veel huvitavat lugemist

Värske Rõhk
Hea laps
LR
Keel ja kirjandus
Akadeemia
Kunstel
Muusika
Õpetajate leht
Täheke
TeaterMuusikaKino
Vikerkaar
Looming
Müürileht