Sihtasutuse Eesti Rahvuskultuuri Fond 16. jaotus

 

Stipendiumid ja toetused 2006. aastaks SIHTASUTUSE EESTI RAHVUSKULTUURI FOND TÄNUAUHINNAD

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter

Mati Hint, 50 000

Kaljo Kiisk, 50 000

Harald Keres, 50 000

Kaljo Põllu, 50 000

ABEL-MIRKA FONDI STIPENDIUM

Eesti majandusteaduste üliõpilaste koolituse toetamiseks Ameerika Ühendriikides

Hendrik Voll, doktoriõpinguteks Washingtoni Ülikoolis ja doktoritöö kirjutamiseks teemal “Jahutusvajadus kontorihoonetes, arhitektuurilise lahenduse mõju” 20 000

ADDA JA LEONHARD MARDNA FONDI STIPENDIUMID

Sisehaiguste arstide õpingute ja tegevuse toetamiseks

Malle Moller, pikaajalise tegevuse eest Ida Tallinna Keskhaigla II siseosakonna vanemõena (Tallinna Arstide Liidu taotlus) 5000*

Toomas Vestman, spetsialiseerumiseks gastroenteroloogia erialale, sh raviendoskoopia 10 000*

ADELAIDE’I EESTI MUINSUSKAITSE SELTSI FONDI STIPENDIUM

Estonia Teatri toetuseks

Jüri Kruus, Rahvusooperi Estonia lauljate helisalvestiste taastamiseks CD-kandjatel (Rahvusooper Estonia taotlus) 24 534*

ALEKSANDER HEINTALU JA ELO LIIVI FONDI

STIPENDIUM

Eesti mittekristliku ja põlisusundile toetuva rahvakultuuri edendamiseks

Ants Sarv, traditsiooniliste seto ehete uurimiseks, nende tegemise õppimiseks ja valmistamiseks 4500

Viire Villandi, eesti haldjapärimuse litereerimiseks 3000

ALEKSANDER RAADI FONDI STIPENDIUMID

Toetamaks Orissaare Gümnaasiumi lõpetanud noori haridustee jätkamisel, kusjuures eelistatud on Valjala vallast pärit noored

Taavi Kand, õpinguteks Tartu Ülikooli sotsiaalteaduskonnas riigiteaduste erialal 5000

Kariine Rifk, õpinguteks Kuressaare Ametikoolis ärikorralduse erialal 1000

Marju Viil, õpinguteks Eesti Maaülikoolis aianduse erialal 3900

ALEXANDER KOFKINI FONDI STIPENDIUMID

Toetamaks näitlejate ja lavastajate täiendusõpet välismaal

Ago Anderson, enesetäiendamiseks Indias 10 000*

Kersti Heinloo, õpinguteks Inglismaal Brightoni filmikoolis 17 750

Janek Joost, magistriõpinguteks Inglismaal Rose Bruford Kolledžis 10 000*

Priit Karm, magistriõpinguteks Rose Bruford Kolledžis lavakunsti erialal 10 000

Kärt Tomingas, enesetäiendamiseks Poolas Krakovi Teatrikoolis 10 000

ANTON AARE MÄLESTUSFONDI STIPENDIUMID

Toetamaks Kolga Keskkooli lõpetajaid haridustee jätkamisel

Maria Kljukina, õpinguteks Tartu Ülikooli filosoofiateaduskonnas hispaania keele ja kirjanduse erialal 5000*

Taavi Laanpere, õpinguteks Tartu Ülikooli filosoofiateaduskonnas filosoofia erialal 5000

Kadri Laumets, õpinguteks Tallinna Ülikooli matemaatika-loodusteaduskonnas geoökoloogia erialal 3000*

Merli Riiberg, õpinguteks Tallinna Majanduskoolis raamatupidamisassistendi erialal 3000

Reijo Tamm, õpinguteks Eesti Maaülikoolis põllumajandustehnika erialal 5000*

Priit Tammets, õpinguteks Tallinna Ülikooli matemaatika-loodusteaduskonnas töö-ja tehnoloogiaõpetuse erialal 2000

Anelle Treiberg, õpinguteks Tallinna Tehnikaülikooli keemia- ja materjalitehnoloogia teaduskonnas toidutehnika ja tootearenduse erialal 5000

Sergo Treufeld, õpinguteks Tallinna Pedagoogilises Seminaris noorsootöö erialal 4000*

Indrek Varend, õpinguteks Georg Otsa nimelises Tallinna Muusikakoolis pop-džäss-saksofoni erialal 4000*

Avo Vest, õpinguteks Tallinna Tehnikakõrgkooli mehaanikateaduskonnas masinaehituse erialal 2000

ANTTI PIIPPO FONDI STIPENDIUMID

Toetamaks tehnika- ja majandusteaduste üliõpilaste ja uurijate koolitust

Olavi Eikla, õpinguteks vahetusüliõpilasena Norras Oslo Ülikoolis infotehnoloogia erialal 25 000*

Merle Keskel, õpinguteks vahetusüliõpilasena Taanis Tietgeni Ärikolledžis Odenses rahvamajanduse erialal 8000*

Liisel Murre, magistriõpinguteks Saksamaal Darmstadti Tehnikaülikoolis informaatika erialal 30 000

Kristo Oidermaa, õpinguteks Manchesteri Ülikoolis majanduse ja sotsiaalteaduse erialal 20 000*

AUGUSTIN JA NIINA SAARE FONDI STIPENDIUMID

Toetamaks vähekindlustatud andekaid noori haridustee jätkamisel, kaasa arvatud sport, muusika ja tants

Silja Peedo, õpinguteks Heino Elleri nimelises Tartu Muusikakoolis viiuli erialal 5000*

Kadri Valtri, õpinguteks Tallinna Ülikooli kehakultuuriteaduskonnas kehakultuuri erialal 5000*

BORIS TAMME FONDI STIPENDIUM

Toetamaks inseneride koolitust

Madis Org, õpinguteks Toronto Ülikoolis inseneriteaduste infrastruktuuri erialal 11 000*

DOKTOR IVO RISTI FONDI STIPENDIUM

Traumatoloogia-ortopeedia residentide koolituse ja täiendusõppe toetamiseks

Egon Puuorg, osalemiseks koolitusel Strasbourg’is teemal “Artroskoopiline kirurgia õlal ja põlvel” 10 900*

EESTI FOREKSPANGA FONDI STIPENDIUMID

Noorte interpreetide toetamiseks

Jaan Kapp, valmistumiseks konkurssideks 10 000*

Marlis Timpmann, õpinguteks vahetusüliõpilasena Milano Giuseppe Verdi nimelises Konservatooriumis viiuli erialal 8000*

EESTI KUNSTIAKADEEMIA FONDI STIPENDIUMID

Eesti kunsti- ja arhitektuurialase kõrghariduse kvaliteedi ja konkurentsivõime tõstmiseks

Hanna Tiidus, õpinguteks vahetusüliõpilasena Ljub­ljana Ülikoolis tekstiilidisaini erialal 8000*

Urmas Väljaots, magistriõpinguteks Prantsuse Moeinstituudis moe- ja tekstiilikorralduse erialal 13 000

EESTI TELEKOMI FONDI TOETUSED

Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Selts, II vabariikliku koolinoorte rahvatantsufestivali korraldamiseks 10 000

Valtu Seltsimaja, rahvakultuuripäeva “Valtu vankrilugu” korraldamiseks 3500*

EESTI TUBAKA FONDI TOETUSED

Muhu Muuseum, Juhan Smuuli loomingu salvestuste digitaliseerimiseks 5945*

Põlva Maavalitsus, Peipsiäärsete maakondade IX laulupäeva korraldamiseks 10 000

EESTI ÜHISPANGA FONDI TOETUS

Toetamaks festivalide, kontsertide ja etenduste korraldamist maakondades

Suure-Jaani Linnavalitsus, Suure-Jaani IX muusikafestivali korraldamiseks 10 000

ELFRIEDE LENDERI FONDI STIPENDIUMID

Toetamaks noori humanitaarainete õpetajaid, kes on koolis töötanud vähemalt kaks aastat

Karin Kitsing, magistriõpinguteks Müncheni Ludwig-Maximiliansi Ülikoolis kultuuride vahelise kommunikatsiooni ja Euroopa etnoloogia erialal 10 000*

Kadri Kont, Tartu Waldorfgümnaasiumi ülaastme klasside inglise keele õpetamise mitmekesistamiseks 5000*

Juko-Mart Kõlar, põhikooli õpilastega uurimusliku dokumentaalfilmi tegemiseks 18 000

ENE JA TÕNIS KASE FONDI STIPENDIUM

Toetamaks stipendiumiga täispika mängufilmi režissööri

René Vilbre, täispika mängufilmi “Röövlirahnu Martin” eest 10 000

ENN SARAPI FONDI STIPENDIUMID

Toetamaks kutseharidust

Jürgen Mändalu, õpinguteks Paide Kutsekeskkoolis teedeehituse erialal 6000

Tõnis Tamp, õpinguteks Tallinna Ehituskoolis puit- ja kiviehitiste restaureerimise erialal 5500

ERI KLASI FONDI STIPENDIUM

Toetamaks muusikaelu arengut Eestis

Risto Joost, õpinguteks Stockholmi Kuninglikus Muusikaakadeemias Jorma Panula dirigeerimisklassis 20 000

ERNST ja ERICA KESA FONDI TOETUSED

Toetamaks ülikoole õppevahendite soetamisel

Eesti Kunstiakadeemia arhitektuuri teaduskond, 3D printeri ostmiseks 200 000

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia, puhkpillide ostmiseks 60 000

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia raamatukogu, erialase kirjanduse ostmiseks 50 000

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia lavakunstikool, valgustehnika ostmiseks õppesaalidesse 18 882*

Tallinna Ülikooli filmi ja video õppetool, videokaamera Canon DM-XL2 ostmiseks 95 000

Tallinna Ülikooli kunstiosakond, 5 arvutiprogrammi PhotoShop EDU ostmiseks 21 000*

Tallinna Tehnikaülikooli masinaehituse instituut, ajalooliste ehete kopeerimiseks kõrgtehnoloogia meetoditele põhineva uue kaasaegse tehnoloogia väljatöötamiseks vajalike töövahendite muretsemiseks 50 000

ERNST KESA FONDI STIPENDIUMID

Toetamaks arhitektide enesetäiendamist, arhitektuurimõtte arengut, arhitektuuri uurimist ja jäädvustamist

Berit Freivald, õpinguteks vahetusüliõpilasena Oslo Ülikooli Kolledžis rakendusarhitektuuri erialal 6000

Robert Nerman, käsikirja “Pirita ajalugu” 1. köite trükiks ettevalmistamiseks 10 000

Indrek Peil, osalemiseks ettekandega arhitektuuri doktoriõppe konverentsil Prantsusmaal 6000*

ESTO FONDI TOETUS

Toetamaks eestluse püsimist ja eesti kultuuri järjekestvust

Vanemuise Selts, raamatu “Riia eestlased” osatoimetajate ja autorite juhendamiseks, arhiivitööks ning esialgse käsikirja koostamiseks 14 000*

FINNAIRI FONDI STIPENDIUMID JA TOETUS

Avo Keerend, isiknäituse ettevalmistamiseks Tallinna Kunstihoone galeriis seoses 85. juubeliga 10 000*

Kalju-Hillar Suur, näituste ettevalmistamiseks 10 000*

Sihtasutus Fine 5 Tantsuteater, lavastuse “Just” väljatoomiseks ja etendamiseks 10 000

GUSTAV ERNESAKSA FONDI STIPENDIUMID

Toetamaks koorimuusikaalast tegevust

Uno Uiga, Gustav Ernesaksa nimeline koorimuusika peastipendium 15 000

Riho Leppoja, Gustav Ernesaksa nimeline koorimuusika edendamise stipendium 10 000

Darja Pastušenko, Gustav Ernesaksa nimeline õppestipendium 4000

HANSAPANGA FONDI STIPENDIUMID JA TOETUSED

Urmo Raus, loominguline 20 000

Andres Uibo, Buxtehude kahe CD materjali salvestamiseks 12 000*

Madis Vilgats, õpinguteks Malmö Muusikaakadeemias tuuba erialal 30 000*

Eesti Kunstiakadeemia, ERKI moe-show korraldamiseks 110 000

Mittetulundusühing Pimedate Ööde Filmifestival, animafilmide festivali “Animated Dreams” korraldamiseks 30 000

Tartu Forseliuse Gümnaasium, Tartu kooliteatrite festivali “Näitemängude päevad” korraldamiseks 4000*

HEINO EELSALU FONDI STIPENDIUM

Toetamaks teadustegevust paleoastronoomia ja täppisteaduste ajaloo alal

Vahur Mägi, uurimustööks teemal “Eesti tehnikaharitlaskonna täppisteadusliku maailmapildi kujunemine 1920. – 1930. aastatel” 10 000*

HEINO KALJUSTE FONDI STIPENDIUMID

Toetamaks koolimuusika arengut. Igal aastal antakse stipendium Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia edukamale koolimuusika eriala üliõpilasele ja aasta silmapaistvamale muusikaõpetajale

Kadri Leppoja, loominguliseks tegevuseks aasta silmapaistvamale muusikaõpetajale koorijuhile (Eesti Muusikaõpetajate Liidu taotlus) 10 000

Lii Tooming, doktoriõpinguteks Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias koolimuusika erialal 5000

HELL RAA MÄLESTUSFONDI STIPENDIUMID

Toetamaks rahvusliku käsitöö arengut. Igal aastal antakse stipendium Tallinna Ülikooli käsitöö ja kodunduse eriala kahele üliõpilasele

Moonika Jaik, magistriõpinguteks Tallinna Ülikooli matemaatika-loodusteaduskonnas käsitöö ja kodunduse õpetaja erialal 6250*

Katrin Trei, õpinguteks Tallinna Ülikooli matemaatika-loodusteaduskonnas käsitöö ja kodunduse erialal 6250*

HELMI VALTMANI MÄLESTUSFONDI STIPENDIUM

Toetamaks stipendiumiga Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia klaveri eriala parimat üliõpilast

Mihkel Poll, õpinguteks Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias klaveri erialal 38 000

HOTELL VIRU FONDI STIPENDIUM

Toetamaks džässmuusika arengut Eestis

Kristjan Randalu, magistriõpinguteks New Yorgi Manhattani Muusikakoolis džässklaveri erialal 25 026

INNA JA OLEV MATHIESENI FONDI STIPENDIUM

Toetamaks Eesti lähiajaloo uurimist

Mati Mandel, raamatu “Traagilised aastad 1940-1941 Lõuna-Läänemaal” koostamiseks 13 774

IRINA JA GEORGI SAARE FONDI STIPENDIUM

Toetamaks haridustee jätkamisel, kaasa arvatud sport, muusika ja tants, neid vähekindlustatud andekaid noori, kes on stipendiumi taotlemise hetkeks elanud Keilas vähemalt viis aastat

Kersti Künnapas, Kirke Künnapas, osalemiseks Tampere rahvusvahelisel võimlemisfestivalil “Sun Svoli” 5000*

Laura Toots, õpinguteks Eesti Kunstiakadeemia meediateaduskonnas fotograafia erialal 5000

JUHAN JAIGI MÄLESTUSFONDI STIPENDIUM

Toetamaks laste- ja noorsookirjanduse arengut Eestis

Heiki Vilep, lasteraamatu “Liisu liivaaugus” lõpetamiseks 7000*

JÕGEVA LINNA FONDI STIPENDIUM JA TOETUS

Toetamaks spordielu Jõgeva linnas

Kaido Poom, stipendium jäähoki traditsioonide hoidmise eest Jõgeval jäähokitreenerina Jõgeva Spordiklubis Pedja 4000;

Jõgeva Spordiklubi Tähe, toetus saalihoki arendamiseks Jõgeval ja seoses 10. tegevusaastaga 3000

JÜRI JAANSONI FONDI STIPENDIUM

Toetamaks kuni 21-aastaseid arvestatava arengupotentsiaaliga noorsõudjaid treeningu ja võistlusprotsessiga seotud kulude katmisel

Kaspar Taimsoo, õpinguteks Viljandi Paalalinna Gümnaasiumis ja akadeemilise sõudmise treeninguteks Viljandi Sõudeklubis 12 000

KEBINA TALU NAISPERE FONDI STIPENDIUMID

Toetamaks Lihula Gümnaasiumi lõpetanud noori haridustee jätkamisel, kusjuures eelistatud on Hanila vallast pärit noored

Martin Tee, õpinguteks Tartu Ülikooli Türi Kolledžis keskkonnateaduse erialal 6400

Janar Õunpuu, õpinguteks Tallinna Ülikooli matemaatika-loodusteaduskonnas keskkonnakorralduse erialal 3500*

keila panga fondi stipendium

Keila linna ja Keila regiooni kultuuri toetuseks

Mati Strauss,  Eesti Vabaduse Risti kavaleride elulugude andmebaasi koostamiseks 15 300

KIELI HOIUKASSA FONDI TOETUS

Kristel Leivo, magistriõpinguteks Stuttgarti Riiklikus Kunstiakadeemias maalide ja polükroomsete skulptuuride restaureerimise erialal 20 000

KÄBI LARETEI FONDI TOETUSED

Toetamaks interpreetide-instrumentalistide täiendusõpet ja koolitust

Rakvere Muusikakool, Virumaa XII klaveri suvekooli korraldamiseks 10 000*

Tallinna Muusikakeskkooli klaveriosakond, osalemiseks Narvas Fr. Chopini loomingule pühendatud Läänemere maade noorte pianistide konkursil 7850

LASTEKAITSELIIDU FONDI STIPENDIUMID

Toetamaks põhi- ja keskharidust omandavaid andekaid õpilasi

Anete Elken, osalemiseks Kullo huvikeskuse teatrikoolis 910*

Valeri Kožakin, osalemiseks Karateklubi Täht õppe- ja treeningtöös 4925

Varvara Litvinova, õpinguteks tantsukoolis Noor Ballett 2750

Andra Mesila, õpinguteks Saaremaa Ühisgümnaasiumis ja Saaremaa Spordikooli võrkpalliosakonnas 2000*

LEPA ANNA SUKASÄÄRE STIPENDIUMID

Edendamaks Kassari saare omakultuuri ja arengut

Liisi Kääramees, õpinguteks Tallinna Tehnikaülikooli inseneriõppes ehitusteaduskonna tööstus- ja tsiviilehituse erialal 2970

Kati ja Kristjan Lipp, osalemiseks folkloorifestivalil Hispaanias 3600

Mailis Tammeleht, õpinguteks Kuressaare Ametikoolis pagar-kondiitri erialal 2400

Liis Vikerpuur, enesetäiendamiseks ja ettevalmistuseks vabatahtlikuks teenistuseks Kreekas 1030

LILLY JA HUGO PÄRNAMÄE FONDI STIPENDIUMID JA TOETUSED

Toetamaks pedagooge, kes on koolis töötanud vähemalt kaks aastat

Margit Laidvee, magistriõpinguteks Saksamaal Hageni Kaugõppeülikoolis saksa keele õpetaja erialal 5000

Marika Lindman, õpinguteks Hageni Kaugõppeülikoolis saksa keele ja selle vahendamise erialal 5000

Reelika Rohtla, õpinguteks Tartu Ülikooli bioloogia-geograafiateaduskonna avatud ülikooli gümnaasiumi geograafiaõpetaja täiendkoolitusel 5000

Käty Toommägi, osalemiseks Saksamaal Kasseli Waldorfpedagoogikaseminari ja uurimisinstituudi poolt korraldataval täiendkoolitusel 9000

Eesti Lugemisühing, projekti “Lugemispesa” jätkamiseks ja laiendamiseks, lugemisnurkade loomiseks lasteaiarühmades ja algklassides 14 750

Krootuse põhikool, 4. klassi õppeekskursiooniks Tallinna 2940*

Osula Põhikool, õppe-metoodilise materjali kogumiseks ja õppekava täiendamiseks teemaga “Kohalugu” 15 970*

LUCKHARDT-NORAKU FONDI STIPENDIUMID

Toetamaks suurperede andekate laste arengut

Mikk Espenberg, enesetäiendamiseks Akadeemilises Maleseltsis 4000*

Maarja Kivisild, õpinguteks Tapa Muusikakoolis klaveri erialal 4000*

Merle Sarapuu, õpinguteks Kuusalu Muusikakoolis klaveri ja viiuli erialal 4000*

Joosep Teppo, õpinguteks Keila Muusikakoolis klaveri ja oreli erialal 4500*

MATTI LEHTINENI FONDI STIPENDIUM

Toetamaks lauljate täiendõpet Sibeliuse Akadeemias Helsingis või mujal välismaal

Andres Köster, täiendusõppeks Viini Muusikaakadeemias ooperilaulu erialal 20 000

Juuli Lill Köster, täiendusõppeks Viini Muusikaakadeemias ooperilaulu erialal 20 000

NESTE OY FONDI STIPENDIUMID

Eesti rahvalaulu ja rahvatantsu traditsioonide säilitamiseks

Pärnumaa Rahvakultuuri Keskselts, folkloorifestivali “Pärnumaa pirand 2006” korraldamiseks 10 000*

Eesti Rahvuslik Folkloorinõukogu, 2006. a. pärimuskultuuri auhinna väljaandmiseks 10 000*

Karksi Vallavalitsus, folkloorifestivali “Viljandimaa virred” korraldamiseks 10 000

NISSAN BALTI FONDI TOETUS

Toetamaks Eesti Riikliku Sümfooniaorkestri tegevust

Eesti Riiklik Sümfooniaorkester, kontserttegevuse toetuseks 19 115*

NOKIA FONDI STIPENDIUMID

Eesti tehnika- ja majandusteaduste üliõpilaste ja uurijate koolituse toetamiseks

Maiken Mets, õpinguteks Tallinna Tehnikaülikooli energeetikateaduskonnas elektroenergeetika erialal 10 000*

Pavel Starkov, magistriõpinguteks Londoni teaduse, tehnoloogia ja meditsiini kolledžis biomolekulaarse teaduse erialal 20 000

NORDEA FONDI TOETUS

Eesti ja Põhjamaade kultuurialase koostöö toetamiseks

Kersti Koll, kunsti- ja kultuuriloolise näituse “Ahvenamaa fenomen” kataloogi ja konverentsi ettevalmistustöödeks 8000*

NORMA FONDI STIPENDIUM

Tallinna Ülikooli koreograafia õppetool, Mait Agu tantsulavastuse “Kodalased” taaselustamiseks 15 000

OLEV SOANSI MÄLESTUSFONDI STIPENDIUM

Edendamaks Keila kunstielu

Helin Tikerpuu, magistriõpinguteks Eesti Kunstiakadeemias stsenograafia erialal 6200*

PAKTERMINALI FONDI STIPENDIUMID JA TOETUSED

Risto Järv, Eesti rahvajuttude kogumiku “Taevane pulm” materjali toimetamiseks 3000

Piret Päär, Eesti rahvajuttude kogumiku “Taevane pulm” ettevalmistamiseks CD-l avaldamiseks 3000*

Anne Türnpu, Eesti rahvajuttude kogumiku “Taevane pulm” ettevalmistamiseks CD-l avaldamiseks 3000*

Mittetulundusühing Teine Tants, kaasaegse tantsuprojekti “Made in estonia” teostamiseks 10 000

Torma Rahvamaja, VII Torma puhkpilliorkestrite festivali “TOPOF 2006” korraldamiseks 10 000

PEEP KESKKÜLA FONDI STIPENDIUM

Toetamaks Eesti kunstielu arengut

Tiina Reinsalu, personaalnäituse ettevalmistamiseks 11 000*

PEETER LILJE FONDI STIPENDIUMID

Toetamaks interpretatsioonikunsti

Mihhail Gerts, loominguliseks tegevuseks 10 000

Aare Tammesalu, Tobiase keelpillikvarteti liikmetele Maano Männile, Kristjan Hallikule, Toomas Nestorile ja Aare Tammesalule Heimar Ilvese keelpillikvartettide nr 1 ja 2 ettekandmiseks Eesti Teatri- ja Muusikamuuseumis 8000*

PROFESSOR UNO SIBULA FONDI STIPENDIUMID

Kirurgide koolituse ja täiendõppe toetamiseks

Evelyn Eelma, osavõtuks laparoskoopiliste operatsioonide praktilisest kursusest Euroopa Kirurgia Instituudi juures Hamburgis 20 000*

Jaanus Kahu, osalemiseks Pariisis XXI Euroopa Uroloogide Assotsiatsiooni Kongressil 23 000**

PÄEVALEHT KALEVA FONDI STIPENDIUMID JA TOETUS

Toetamaks humanistlikke taotlusi eriti ajakirjanduses

Nadezda Pchelovodova, Juhan Liivi luulekogu tõlkimiseks udmurdi keelde 10 000

Georgi Särekand, Eesti Kodu-uurimise Seltsi ja Eesti Muinsuskaitse Seltsi ühisväljaande koostamiseks ja toimetamiseks 10 000

Eesti Kirjanduse Selts, noorte kirjandusajakirja Värske Rõhk 3. numbri väljaandmiseks 20 000

RAHVUSOOPERI FONDI STIPENDIUM JA TOETUS

Toetamaks teatri- ja kontserditegevust ooperi-, balleti-, opereti- ja muusikaližanris

Marina Kesler, ühevaatuselise balleti lavastamiseks Tallinna Balletikooli kevadkontserdiks Rahvusooperis Estonia 10 000

Rahvusooper Estonia, René Eespere ooperi “Gurmaanid” lavale toomiseks 30 856

RAIN LÕHMUSE FONDI STIPENDIUMID

Toetamaks noori andeid

Maria Arusoo, õpinguteks vahetusüliõpilasena Berliini Berlin-Weissensee Kunstikõrgkoolis maalikunsti erialal 7000*

Natalia Golubeva, magistriõpinguteks Tallinna Ülikooli kultuuriteaduskonnas filmi- ja videokunsti erialal 10 000

Kadri Klampe, õpinguteks vahetusüliõpilasena Taani Koldingi Disainikoolis tekstiilidisaini erialal 7000*

RENATE JÕESAARE STIPENDIUMIFONDI STIPENDIUM

Kord aastas antakse stipendium ühele eesti rahvusest isikule, kes on tegev kujutava kunsti alal

Peeter Ulas, Concordia Klari arhiivi korrastamiseks ja oma näituse “Maa ja taeva vahel” korraldamiseks Kristjan Raua majamuuseumis 20 000

ROBERT LEPIKSONI FONDI STIPENDIUMID

Toetamaks Tallinna Tehnikaülikooli tehnika- ja majandusteaduste doktoriõppe üliõpilaste ja uurijate koolitust ning enesetäiendamist

Viktor Bolgov, osalemiseks elektrienergia kvaliteedi ja säästmise probleemidega seotud kursustel Peterburis 19 400*

Aiki Tibar, osalemiseks Sydney konverentsil ISIC 2006 ja selle raames korraldataval doktorantide workshop’il 29 298*

ROUND TABLE EESTI FONDI STIPENDIUMID

Toetamaks puudustkannatavaid lapsi haridustee jätkamisel

Liisa Ojangu, õpinguteks Kadrioru Saksa Gümnaasiumis ja enesetäiendamiseks Tallinna Keeltekoolis 2482

Martin Simon, poksitreeningute jätkamiseks Karl Lemani Poksiklubis 3000*

Terje Tammekivi, õpinguteks Tartu Karlova Gümnaasiumis 675

Taavi Toomsalu, õpinguteks Viljandi Muusikakoolis saksofoni erialal 9000

SAMPO FONDI STIPENDIUM

Rein Raamat, portreefilmide (Mikk Mikiver ja Evi Tihemets) ettevalmistamiseks 20 000*

SINEBRYCHOFF EESTI FONDI STIPENDIUM

Toetamaks kultuuriaasta parimat debüüti

Ülo Krigul, orkestriteose “Jenzeits” eest 10 000

SINI-VALGE FONDI STIPENDIUMID

Toetamaks kirjandust ja ajakirjandust

Ivar Leimus, Johann Christoph Brotze Eesti-teemaliste materjalide tõlkimiseks, kommenteerimiseks ja toimetamiseks 20 000*

Raimo Pullat, Johann Christoph Brotze Eesti köite toimetamiseks ja kommenteerimiseks 20 000*

Maarja Undusk, raamatuköitmisalase koolitusprogrammi läbiviimiseks Kassaris 10 000

SOOME-EESTI KAUBANDUSÜHINGU FONDI STIPENDIUMID

Toetamaks klassikalise balleti õppimist ja õpetamist Eestis

Tatjana Jakobson, õpinguteks Peterburi Ametiühingute Humanitaarülikoolis ballettmeister-pedagoogi erialal 10 000

Laura Veiler, täiendusõppeks Rooma Ooperi Balletikoolis 5000

SÕNUMILEHE FONDI STIPENDIUMID

Toetamaks üliõpilassporti

Meelis Kanep, õpinguteks Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia raamatukogunduse ja infoteaduste osakonnas infoteaduse ja dokumendihalduse erialal ning valmistumiseks maleturniiriks Aeroflot Open 2006 5900

Martin Mooses, õpinguteks Tartu Ülikooli kehakultuuri teaduskonnas kehalise kasvatuse ja spordi erialal ning valmistumiseks Euroopa noorsoo meistrivõistlusteks kesk- ja pikamaajooksus 8000*

TALLINNA M/S “ESTONIA” STIPENDIUMID

Toetamaks M/S “Estonia” laevaõnnetuses vanemad kaotanud laste hariduspüüdlusi

Rahuldati 44 taotlust summas 283 100 krooni

TALLINNA REAALKOOLI FONDI STIPENDIUMID

Toetamaks Reaali Vaimu

Siim Ainsaar, enesetäiendamiseks rahvusvahelistel olümpiaadidel 1000

Edvard Ljulko, enesetäiendamiseks rahvusvahelistel olümpiaadidel 500

Margus Niitsoo, enesetäiendamiseks rahvusvahelistel olümpiaadidel 1500

Maarja Saar, enesetäiendamiseks rahvusvahelistel olümpiaadidel 500

Paula Solvak, enesetäiendamiseks rahvusvahelistel olümpiaadidel 500

Annika Tiko, enesetäiendamiseks rahvusvahelistel olümpiaadidel 500

Jaan Vajakas, enesetäiendamiseks rahvusvahelistel olümpiaadidel 3000

Simon Vigonski, enesetäiendamiseks rahvusvahelistel olümpiaadidel 750

TALLINNA SADAMA FONDI STIPENDIUMID JA TOETUSED

Ivo Lill, osalemiseks näitusel Coburg Glass Prize 2006 15 000

Eesti Heliloojate Liit, stipendiumid Tauno Aintsule, Age Hirvele, Märt-Matis Lillele ja Mirjam Tallyle teoste kirjutamiseks eesti muusika päevadeks 40 000*

Eesti Meestelaulu Selts, Eesti Meestelaulu Seltsi Poistekoori Kalev ja noormeeste ja maakondlike poistekooride laululaagrite korraldamiseks 20 000

TERTTU JA JUHANI PELANNE FONDI STIPENDIUM

Eesti noorte muusikute toetuseks

Kuusalu Muusikakool, keelpilliorkestri laagrite korraldamiseks 10 000

Mittetulundusühing Ensemble Voces Musicales, Liisa Suusteri ja Carolina Kremenetski mälestuskontserdi korraldamiseks ja salvestamiseks 10 000

TIINA LIIVIKU FONDI STIPENDIUMID

Toetamaks Tartu gümnaasiumides õppivaid hea õppeedukusega õpilasi, kelle kodune majanduslik kindlustatus on nõrk

Epp Espenberg, õpinguteks Tartu Kivilinna Gümnaasiumis 5000*

Kristi Hausenberg, õpinguteks Tartu Kommertsgümnaasiumis 7000*

Ave Kongo, õpinguteks Tartu Kommertsgümnaasiumis 7000*

Kaarin Koosa, õpinguteks Hugo Treffneri Gümnaasiumis 3500*

Merike Männiste, õpinguteks Hugo Treffneri Gümnaasiumis 5000*

Reeli Rutens, õpinguteks Hugo Treffneri Gümnaasiumis 4000*

TIINA TAMMANI FONDI STIPENDIUMID

Toetamaks üliõpilasi ja gümnaasiumiastmel õppivaid noori, kel on loomulikku annet ärksaks ja iseseisvaks mõttetegevuseks ning soovi ja tahtmist seda arendada.

Toetamaks üliõpilasi (stipendiaadid nimetati esseekonkursi tulemuste põhjal)

Tõnu Jürjen, õpinguteks Tartu Ülikooli sotsiaalteaduskonnas psühholoogia erialal 5000

Martin Kask, õpinguteks Tartu Ülikooli Õigusinstituudis õigusteaduse erialal 5000

Helen Rõivas, magistriõpinguteks Tartu Ülikooli haridusteaduskonnas eripedagoogika erialal 5000

Triin Talk, õpinguteks Eesti Kunstiakadeemias restaureerimise erialal 10 000

Viive Villems, õpinguteks Tallinna Pedagoogilises Seminaris koolieelse lasteasutuse õpetaja erialal 5000

Toetamaks gümnaasiumiastme õpilasi (stipendiaadid nimetati esseekonkursi tulemuste põhjal)

Kaisa Kulasalu, õpinguteks Hugo Treffneri Gümnaasiumis 2000

Mikael Laidre, õpinguteks Tallinna Gustav Adolfi Gümnaasiumis 2000

Karl-Robert Pajos, õpinguteks Tallinna 32. Keskkoolis 4000

Martin Saar, õpinguteks Tallinna Inglise Kolledžis 2000

Raimond Tunnel, õpinguteks Tallinna 32. Keskkoolis 2000

Toetamaks Türi Gümnaasiumi õpilasi (stipendiaadid nimetati esseekonkursi tulemuste põhjal)

Taavi Kaiv, õpinguteks Türi Gümnaasiumi 10. klassis 1000

Aveliis Lengert, õpinguteks Türi Gümnaasiumi 12. klassis 1000

Kristi Orr, õpinguteks Türi Gümnaasiumi 12. klassis 1000

Kristjan Praks, õpinguteks Türi Gümnaasiumi 11. klassis 1000

Heiko Rüütel, õpinguteks Türi Gümnaasiumi 10. klassis 1000

Rasmus Urb, õpinguteks Türi Gümnaasiumi 12. klassis 1000

VALGE ROOSI FONDI STIPENDIUMID

Toetamaks maalt pärit üliõpilasi, kelle kodune majanduslik kindlustatus on nõrk

Eveli Allik, õpinguteks Tallinna Pedagoogilise Seminari sotsiaaltöö erialal 3000

Eneli Feldmann, õpinguteks Eesti Maaülikooli aianduse erialal 3000

Mardo Hoovi, õpinguteks Tallinna Pedagoogilise Seminari noorsootöö erialal 5000*

Kadri Kibur, õpinguteks Tallinna Ülikooli kultuuriteaduskonnas muusika erialal 3000

Katrin Kroon, õpinguteks Tartu Ülikooli filosoofiateaduskonnas eesti keele ja kirjanduse õpetaja mitte-eesti koolis erialal 5000*

Erle Kuklase, õpinguteks Tallinna Pedagoogilise Seminari noorsootöö erialal 3000

Ülle Liit, õpinguteks Tallinna Ülikooli kasvatusteaduste teaduskonnas eripedagoogika erialal 5000*

Marietta Lõo, õpinguteks Tartu Ülikooli füüsika-keemiateaduskonnas keemia erialal 3000

Relika Sumero, õpinguteks Tallinna Ülikooli kasvatusteaduste teaduskonnas pedagoogika erialal 3000

Tarmo Tammekivi, õpinguteks Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia rahvusliku ehituse erialal 5000

VELLO SILLAMI TALLINNA REAALKOOLI FONDI STIPENDIUM

Toetamaks vähekindlustatud ja hea õppeedukusega Tallinna Reaalkooli õpilasi haridustee jätkamisel

Annika Tiko, õpinguteks Tallinna Reaalkooli 11. klassis 10 000*

VIRUMAA KOMMERTSPANGA FONDI TOETUSED

Virumaa kultuuri toetuseks

Mittetulundusühing Tarvanpää Selts, I Eesti meeste tantsupeo korraldamiseks Rakveres 10 000

Lääne-Viru Maavalitsus, X Folkloorifestivali “Viru säru” korraldamiseks 10 000

VOLDEMAR PANSO FONDI STIPENDIUM

Toetamaks Eesti Muusikaakadeemia Kõrgema Lavakunstikooli üliõpilaste ja magistrantide õppereise

Robert Annus, õppereisiks Rose Bruford Kolledžisse 5300*

Marion Jõepera, õppereisiks Rose Bruford Kolledžisse 5300*

Mart Kase, õppereisiks Rose Bruford Kolledžisse 5300*

Maria Lee Liivak, õppereisiks Rose Bruford Kolledžisse 5300*

Uku Uusberg, õppereisiks Rose Bruford Kolledžisse 5300*

SASi TOETUS SIHTASUTUSE EESTI RAHVUSKULTUURI FOND STIPENDIAATIDELE

Renee Nõmmik, tantsuteatrialaseks enesetäiendamiseks Pariisi “Carolyn Carlssoni Atelie de Paris” kursustel 15 000 ja lennupiletid SASilt

Kadri Steinbach, osalemiseks Göteborgi Rahvusvahelise Muusikakogude Ühenduse, Rahvusvahelise Muusikainfokeskuste Assotsiatsiooni ja Rahvusvahelise Muusikateaduse Seltsi aastakonverentsil 6260 ja lennupiletid SASilt

SIHTASUTUSE EESTI RAHVUSKULTUURI FOND STIPENDIUMID

Aili Aamisepp, õpinguteks vahetusüliõpilasena Pariisi Disaini ja Kunsti Instituudis tekstiilidisaini erialal 7000*

Raivo Adlas, A. Jakobsoni “Vaeste patuste alev” instseneeringu kirjutamiseks ja lavastamiseks 15 000

Kadri Alesmaa, enesetäiendamiseks Belgia Frans Masereeli Keskuses ja näituse ettevalmistamiseks 10 000

Lembit Andresen, koguteose “Eesti rahvakooli ja pedagoogika ajalugu” 4. köite ja selle täiendusköite kirjutamiseks 10 000

Karol Ansip, magistritöö “Eesti filmiajaloo kultuuripoliitilised mudelid” kirjutamiseks 8000*

Karin Hallingu, õpinguteks Inglismaal  Essexi Alexanderi Tehnika Koolis Alexanderi tehnika õpetajakoolituse erialal 15 000*

Maarja Ird, näituse “Epp Kaidu elu- ja loometee” ettevalmistamiseks 3700*

Arvo Jaama, raamatu “Rukkilillesinised koolimütsid Tallinna tänavail” trükiks ettevalmistamiseks 10 000

Harri Jõgisalu, laste ja noorte mereteemalise raamatu “Meri pole mitte paljas vesi” kirjutamiseks 15 000

Liina Jääts, raamatu “Oxfordi illustreeritud teatriajalugu” eestikeelse tõlke toimetamiseks 10 000*

Kristiina Kaasik, isiknäituse ja kataloogi ettevalmistamiseks 10 000

Toomas Kall, Priit Pärna elu ja loomingut kajastava raamatu kirjutamiseks 20 000

Jarmo Karing, etenduste sarja “Must – 3006” lavastamiseks 10 000*

Rosaali Karjam, kinda- ja sukakirjade näidiste valmistamiseks ja kirjalike mälestuste täiendamiseks 5000

Eve Kask, osalemiseks graafika workshop’il Mauritiusel 10 000

Eva Kolli, sarja “Suur maailmateater” kolmanda kogumiku “Itaalia maskid” raames Goldoni “Kahe isanda teenri” toimetamiseks 2500*

Tiina Konsen, laste ja noorte folklooripäevade stsenaariumide koostamiseks ja lavastamiseks, folkloorsete õppekavade koostamiseks 10 000

Anton Koovit, magistriõpinguteks Haagi Kuninglikus Kunstiakadeemias kirjakunsti erialal 20 000

Piret Kruuspere, doktoriõpinguteks Helsingi Ülikoolis teatriteaduse erialal 19 600*

Mare Kõiva, ülevaate “Eesti rahvausund” koostamiseks 10 000*

Anne Kõivo, käsitöö ideekavandite valmistamiseks ja eluloolise laululoomingu dokumenteerimiseks 5000

Endel Laul, raamatu “Gustav Adolfi Gümnaasium 1631-2005” käsikirja lõpetamiseks 10 000

Laine Leichter, õpilaste M. J. Kitse, T. P. Singi, R. Petrovi, õpetajate L. Karini, L. Leichteri ja kontsertmeistri M. Raide osalemiseks Austrias tšellokonkursil 30 000*

Mai Levin, Concordia Klari monograafia kataloogiosa koostamiseks 10 000

Elo-Katre Liiv, traditsiooniliste seto kirjade-mustrite alase pärimuse kogumiseks ja uurimiseks 5000

Enn (Ernst) Lillemets, kunstiteadlase Eha Ratniku (1928 – 2000) monograafia “Kunstiühing Pallas” toimetamiseks ja trükiks ettevalmistamiseks 10 000

Lia Looga, raamatu “Niplisehted” lõpetamiseks 5000

Maria Joanna Madise, magistriõpinguteks Exeteri Ülikoolis Suurbritannias sotsiaalteatri erialal 20 000

Peter Murdmaa, dokumentaalfilmi “Kolm kaarti” (Rahvusooper Estonia lavastuse “Padaemand” baasil) ettevalmistamiseks, režiikavandi loomiseks 10 000

Heljo Mänd, lasteraamatu “Mina, Narrilinna kroonikakirjutaja” kirjutamiseks 10 000

Enda Naaber, kultuurilehe Kultuuri Valgel toimetamiseks 5500*

Mall Nukke, personaalnäituse ettevalmistamiseks 7000*

Viive Noor, osalemiseks Tallinna Rahvusvahelisel Illustratsioonitriennaalil 5000*

Kalju Orro, Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia lavakunstikoolis õppinud ja õpetanud näitlejate ja lavastajate intervjuuraamatu koostamiseks 10 000*

Tiiu Pallo-Vaik, näituse “Akvarell muutuvas ajas” ettevalmistamiseks Viinistu Kunstimuuseumis ja kataloogi trükiks ettevalmistamiseks 10 000

Maie-Merike Pau, sarja “Suur maailmateater” kolmanda kogumiku “Itaalia maskid” toimetamiseks ja Gozzi “Armastus kolme apelsini vastu” tõlkimiseks 6000*

Ülo Pikkov, loominguliseks tegevuseks 10 000

Mairika Plakso, kaasaegse tantsuprojekti “Six-pack vs. Festival” koreograafilise ja ideelise materjali loomiseks 10 000

Kustav-Agu Püüman, näituse “Rahvusooper Estonia lavakostüümid ja -kavandid” koostamiseks ja kujundamiseks Adamson-Ericu muuseumis 10 000*

Kristin Raup, dokumentaalfilmi “Latikas ja läki-läki” stsenaariumi kirjutamiseks 12 000

Olev Remsu, dokumentaalfilmi “Eestlannast mosleminaine” lavastusprojekti ja režiistsenaariumi kirjutamiseks 12 000

Maili Roio, magistriõpinguteks Tartu Ülikooli filosoofiateaduskonnas arheoloogia erialal 10 000

Vardo Rumessen, kaheköitelise raamatu “Eduard Tubin. Kirjad” koostamiseks ja kommenteerimiseks 10 000*

Jaak Rähesoo, ülevaateteose “Eesti teater” kirjutamiseks 20 000*

Olivia Saar, laste luuleraamatu kirjutamiseks 10 000

Sigrid Saarep, kunsti- ja proosaraamatu “Solvates meduusi” koostamiseks ja teoreetilise essee-ülevaate kirjutamiseks kaasaegsest rahvakunstist ning art brut’st 10 000

Evi Sadul, V. Panso loomingu lavastamiseks Mittetulundusühingu Kassari Haridusseltsi näitetrupiga 2500*

Õie Sarv, traditsiooniliste seto kirjade-mustrite alase pärimuse kogumiseks ja uurimiseks 5000

Riina Schutting, sarja “Suur maailmateater” kolmanda kogumiku “Itaalia maskid” koostamiseks ja tekstide arvutisse sisestamiseks 10 000

Laine Sepp, magistriõpinguteks Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias interpretatsioonipedagoogika erialal 20 000

Kadri Sirg, doktoriõpinguteks Pace Ülikoolis USAs keskkonna- ja muinsuskaitseõiguse erialal 20 000

Jaak Soans, isiknäituse teostamiseks ja kataloogi väljaandmiseks 10 000

Tõnu Tamm, Leigo Järvemuusika 2006 programmi kujunduse ja tehniliste lahenduste loomiseks 10 000

Vappu Thurlow, Concordia Klari eluloolise ja loomingulise materjali ettevalmistamiseks ja monograafiaks vormistamiseks 10 000

Arvo Valton Vallikivi, ajaloolise romaani kirjutamiseks 10 000

Renaldo Veeber, näituse ettevalmistamiseks teemal “Sügis maalis” 6000*

Epp Viires, isiknäituse ettevalmistamiseks Hobusepea galeriis 8000*

Rein Vill, raamatu “Põlva laulupeod 150” koostamiseks ja toimetamiseks 10 000*

Jaak Viller, monograafia “Kaarel Irdi eluraamat” koostamiseks 15 000

Jaak Visnap, enesetäiendamiseks Belgias Frans Masereeli Keskuses ja näituse ettevalmistamiseks 10 000

Riina Vibo, doktoritöö kirjutamiseks teemal “Insuldi epidemioloogia ning riskitegurite profiil Tartus aastatel 2001 – 2003” 5000*

Albu Vallavalitsus, Tõe ja õiguse päeva korraldamiseks Vargamäel 10 000

Anna Haava nimeline Pala Põhikool, Jõgeva maakonna rahvatantsupeo ettevalmistamiseks ja läbiviimiseks 10 000

Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liit, konkursi ja näituse “Eesti-mängu-asi” korraldamiseks 10 000

Eesti Roheline Liikumine, foto- ja videonäituse korraldamiseks Lõuna-Eesti ristipuudest 9400*

Eesti Teatri- ja Muusikamuuseum, stipendium Jüri Tensonile kultuuriloolise fotokogu korrastamiseks ja üleandmiseks Eesti Teatri- ja Muusikamuuseumile 20 000

Imavere Põhikool, Mittetulundusühingu Eesti Pärimusmuusika Keskus rahvamuusika koolikontserdi korraldamiseks 600*

Jaan Praggi Koda, laste ja noorte loomingukonkursi “Taevaskoja sõnum” uurimus-, essee- ja jutuvõistluse auhindadeks 4500*

Jakob Hurda nimeline Põlva Rahvahariduse Selts, koduloopäeva “Esimese eestikeelse ajalehe kätkilauad” korraldamiseks 3500*

Koigi Põhikool, pillide (kõlaplaadid, kandled, rütmipillid) ostmiseks 10 000

Luunja Kultuurimaja, Luunja, Lohkva ja Kavastu noortekeskuste noortele eesti rahvakalendri ning sellega seonduvate pühade, traditsioonide, tegevuste ja harjumuste  tutvustamiseks 5000

Mittetulundusühing Oma Stuudio, “Koolitants 2006” piirkondliku festivali korraldamiseks 7500*

Mittetulundusühing Pärnu Kontserdibüroo, laste ja noorte festivali “Muusikamoos” korraldamiseks 10 000

Mäetaguse Põhikool, folklooripeo “Kirde killad” korraldamiseks Mäetaguse mõisas 10 000

Märjamaa Muusika- ja Kunstikool, õpilaste muusikalise omaloomingu ja kujutava kunsti konkursi “Üllatav leid” korraldamiseks 8400*

Orisaare Internaatkool, Saaremaa koolinoorte näitemängupäevade korraldamiseks 2500*

Põlva Kultuuri- ja Huvikeskus, rahvamuusikatöötluste festivali “Põlva folkfest 2006” korraldamiseks 10 000

Põlva Lasteaed Mesimumm, IV Eesti rahvamängude festivali “Kes Aias 2006” korraldamiseks 10 000

Rahvakultuuri Arendus- ja Koolituskeskus, jutuvestmisalase koolituse korraldamiseks 5000*

Retla Kool, Mittetulundusühingu Eesti Pärimusmuusika Keskus rahvamuusika koolikontserdi korraldamiseks 630*

Ruusa Põhikool, VIII Põlva- ja Võrumaa laste ja noorte folkloorilaagri korraldamiseks 10 000*

Sihtasutus Betti Alveri Fond, Betti Alveri 100. sünniaastapäevale pühendatud XIV luulepäevade “Tähetund” korraldamiseks 10 000

Sihtasutus Järvamaa Kogukonnafond, Järvamaa laulu- ja tantsupeo korraldamiseks 10 000

SÜG Sihtasutus, kooliteatrite festivali Saaremaa miniteatripäevad korraldamiseks 8000*

Tamsalu Vallavalitsus, laste folkloorifestivali “Porkuni pillar” korraldamiseks 10 000

Tartu Kunstimuuseum, stipendium kunstnik Johannes Saali monograafilise kataloogi tõlkijale Kersti Undile 8000

Torma Vallavalitsus, Võidutule süütamise ürituse korraldamiseks Kõnnu Vabadussõja mälestussamba jalamilt 5000

Võru Muusikakool, muusikafestivali ja suvekooli “Võru vaskpillipäevad 2006” korraldamiseks 10 000*

Võru Sümfoonilise Muusika Ühing, Joseph Haydni oratooriumi “Aastaajad” esitamiseks Võru muusikapäevade raames 10 000*

* Taotlused rahuldatud küsitud summa suuruses.

 

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter

Kui sulle meeldis see postitus jaga seda oma sõpradega

[LoginRadius_Share]
 

Leia veel huvitavat lugemist

Värske Rõhk
Hea laps
LR
Keel ja kirjandus
Akadeemia
Kunstel
Muusika
Õpetajate leht
Täheke
TeaterMuusikaKino
Vikerkaar
Looming
Müürileht