Eesti Teatriliidu peakoosoleku otsus

Riina Viiding, Eesti Teatriliidu vastutav sekretär

24. novembril 2008 toimus Tallinnas, teatris NO99 Eesti Teatriliidu peakoosolek. Kuulati ära liidu senise esimehe Rein Oja aruandekõne ja teatripoliitiliselt olulisi küsimusi käsitlevad kaasettekanded. Teatriliidu uueks esimeheks valiti Ain Lutsepp. Eesti Teatriliidu peakoosoleku otsus. Vastu võetud 24. novembril 2008. aastal  Eesti Teatriliidu  peakoosolek:  I *  juhib Vabariigi Valitsuse tähelepanu sellele, et tema tegevus on läinud otsesesse vastuollu EV Riigikogu poolt 16. IX 1998 vastuvõetud „Eesti riigi kultuuripoliitika põhialustega“, kus on  sätestatud kultuuritöötajate õigus saada oma töö eest väärilist  ja kvalifikatsioonile vastavat palka ning et kõrgharidusega ja erialast tööd tegeva kultuuritöötaja töötasu ei tohiks seejuures olla madalam riigi keskmisest palgast (praegu moodustab kõrgharidusega kultuuritöötaja miinimumpalk 63,8% 2008. aastaks prognoositud vabariigi keskmisest palgast); *  nõuab Riigikogult ja Kultuuriministeeriumilt 2009. aasta riigieelarves  täiendavate  (mitte kultuuriasutuste omavahendite arvelt võetavate) summade leidmist kultuuritöötajate palga vähemalt 6 %-liseks  (2009. aastaks prognoositava inflatsioonitasemega võrdseks) kasvuks, mis leevendaks kultuuritöötajate reaalpalga vähenemist eeloleval aastal; * taunib, et Vabariigi Valitsuse poolt Riigikogule esitatud 2009. aasta riigieelarve eelnõus on kultuuri käsitletud marginaalse eluvaldkonnana, mistõttu vaatamata eelarve kogumahu 9,3 %-lisele kasvule on rahvuskultuuri tegevustoetus eelarves vähenenud 16 %  võrra ning langenud alla 2007.aasta taseme; *  avaldab nördimust, et kultuuriministeerium on kultuurivaldkonna piisava rahastamise põhjendaja ja kaitsja positsiooni asemel taandanud ennast kultuuri finantseerimise sõnakuuleliku kärpija rolli. Teatrite tegevustoetuse kavandatav 9%-line vähendamine toob endaga paratamatult kaasa teatrite repertuaari kommertsialiseerumise ning avaldab otseselt negatiivset mõju  teatrite tegevuse kunstitasemele ja eesti teatrikunsti rahvusvahelisele mainele; * protesteerib Vabariigi Valitsuse ettepaneku vastu tõsta teatripiletite hinnalt võetavat käibemaksu 5%-lt 18%-le, mis ei tugine Euroopa Komisjoni soovitustele, on vastupidine valdava enamiku Euroopa Liidu liikmesriikide tegevuspraktikale ning on otseses vastuolus Riigikogu poolt vastuvõetud   „Eesti riigi kultuuripoliitika põhialustega“, kus on sätestatud, et  käibemaksuseaduse muutmisel lähtutakse vajadusest diferentseerida alandamise suunas käibemaksu sotsiaalselt olulistele teenustele ja kaupadele, mille hulka kuuluvad ka kultuurialased teenused ja kaubad.

 

Valitsuse  ettepaneku realiseerimine tooks paratamatult kaasa teatripiletite kallinemise ning teatrikunsti veelgi vähem kättesaadavaks muutumise elanikkonna vähemkindlustatud osale (õpilased, üliõpilased, pensionärid, haritlaskond);

* pöördub Riigikogu ja Vabariigi Valitsuse poole ettepanekuga seadustada arvestusliku inimtööaasta (AITA) mõiste ja kinnitada AITA tegelikuks väärtuseks vähemalt eelneva aasta riigi keskmine täistööajaga töötaja aastapalk koos kõikide maksudega;

* on seisukohal, et riik peab kindlustama väljateenitud aastate pensionide säilitamise või asendamise tööandjatele kohustuslike  sissemaksetega  vastavasse pensionifondi (garanteerides selleks riigipoolse piisava eelarvevahendite hulga);

* taunib igasugust eri kunstiliikide, eri kultuurinähtuste ja eri kultuuriasutuste vastandamist, millega võiks kaasneda ühe eelistamine teis(t)e kahjuks;

* taunib Tallinna Linnavalitsuse poolt käivitatud küünilist, ebapädevat ja ühiskonda lõhestavat küsitlust Tallinna Linnateatri ja Kultuurikatla vastandamisel;

* nõuab Tallinna Linnavalitsuselt Tallinna Linnateatri ehitamiseks kehtivatest kokkulepetest ja Kultuuripealinnaks 2011 kandideerimisel väljakäidud lubadustest kinnipidamist;

 

II

* pöördub TALO poole üleskutsega olla oma tegevuses solidaarne kultuuritöötajate  palgakasvu nõudmisega;

* pöördub Kultuuritöötajate Ametiliitude poole ettepanekuga ühiselt kavandada ning läbi viia laialdane protestiaktsioonide kampaania nii üleriigilise kui ka rahvusvahelise tähelepanu ja solidaarsuse saavutamiseks eesti kultuuritöötajate palganõudmiste suhtes, juhul kui palgakasvu nõuet ei rahuldata;

* teeb ettepaneku Eesti Etendusasutuste Liidule ja Kultuuriministeeriumile ühiselt välja töötada ja kinnitada teatritöötajate palgamaatriks, mis määraks teatritöötajate erinevate kutsealagruppide minimaalpalgad ning võtta see alates 2010. aastast aluseks AITA-de süsteemi diferentseerimisel ja palgaläbirääkimistel nii Vabariigi Valitsusega kui ka teatrisiseselt;

* teeb ettepaneku Eesti Etendusasutuste Liidule ja Kultuuriministeeriumile arvestuslikult võrdsustada teatrites erialast kõrgharidust nõudvate tehniliste teatritöötajate ametikohtade palga alammäärad loominguliste teatritöötajate palga alammääradega;

* kohustab Esti Teatriliidu juhatust tegelema edasi väljateenitud aastate pensionide problemaatikaga ning olema sellele küsimusele eluliselt vajaliku lahenduse leidmisel  aktiivseks partneriks Sotsiaal- ja Kultuuriministeeriumile;

* peab vajalikuks kaasaegse tantsukooli (põhikooli ja gümnaasiumi vanusegruppide piirides) loomist, kas Tallinna Balletikooli juurde või iseseisva asutusena. Kohustab Eesti Teatriliidu  juhatust selle küsimusega edasi töötama, kaasates tantsuga tegelevaid erinevaid institutsioone ja Haridus- ja Teadusministeeriumi;

* peab vajalikuks luua tantsuteooria õppetool tantsuteoreetikute ja -kriitikute ettevalmistamiseks. Kohustab Eesti Teatriliidu juhatust pöörduma selle küsimuse lahendamiseks Haridus ja Teadusministeeriumi poole;

* pöördub Haridus- ja Teadusministeeriumi poole taotlusega viia üldharidussüsteemi sisse draamaõpe, et leevendada noorte suhtlemisraskusi; selleks tuleb tulevastele põhikooli ja gümnaasiumi õpetajatele anda võimalus omandada draamapedagoogi pädevus vähemalt lisaeriala tasandil; 

 

III

*  peab vajalikuks Eesti Teatriliidu  Koolimäe loomemaja rekonstrueerimise lõpuleviimist.

 

 

 

Kui sulle meeldis see postitus jaga seda oma sõpradega

[LoginRadius_Share]
 

Leia veel huvitavat lugemist

Värske Rõhk
Hea laps
LR
Keel ja kirjandus
Akadeemia
Kunstel
Muusika
Õpetajate leht
Täheke
TeaterMuusikaKino
Vikerkaar
Looming
Müürileht