Kaitsmisele tulevad väitekirjad

Katrin Idla

KERLY ESPENBERGTartu ÜlikoolTaotletav teaduskraad: filosoofiadoktor (PhD)Doktoritöö „Inequalities on the labour market in Estonia during the Great Recession” („Ebavõrdsus Eesti tööturul suure majanduslanguse ajal”)http://dspace.utlib.ee/dspace/bitstream/handle/10062/29346/espenberg_kerly.pdf?sequence=1Kaitsmine toimub teisipäeval, 9. aprillil kl 14.15 Tartus Narva mnt 4 TÜ majandusteaduskonna ruumis B-306.Juhendajad: PhD Kaia Philips ja PhD Jaan Masso Oponendid: prof Ellu Saar (Tallinna Ülikool) ja prof Wiemer Salverda (Amsterdami Ülikool, Holland)Töö fookuses on Eesti tööturul ilmnenud ebavõrdsus kriisi ajal (eeskätt aastatel 2008–2010). Eesmärk oli välja selgitada, millised tööturugrupid olid kriisi ajal kõige enam haavatavamad ning millised muutused toimusid tööturul ilmnevas ebavõrdsuses. Analüüsitakse kohanemismehhanisme, mida kasutati kriisiga toimetulekuks, missugune oli institutsioonide osa ja millised olid sektoritevahelised erinevused soo, vanuse, rahvuse ja haridustaseme lõikes. Luuakse teoreetiline raamistik, mis koondab kolm tööturu ebavõrdsuse tahku: hõive, töötundide ja palga ebavõrdsuse. Peale üldisemate arengutendentside käsitletakse sügavuti kõrgharitud noorte olukorda kriisiperioodil.

ANNA ANDRIJANOVITŠ
Tallinna Tehnikaülikool
Taotletav teaduskraad: filosoofiadoktor (PhD)
Doktoritöö „New Converter Topologies for Integration of Hydrogen Based Long-Term Energy Storages to Renewable Energy Systems” („Uued muundurite topoloogiad vesinikul põhinevate energiasalvestite integreerimiseks taastuvenergia-süsteemidesse”)
http://digi.lib.ttu.ee/i/?882
Kaitsmine toimub reedel, 12. aprillil kl 14 Tallinnas TTÜ ruumis VII-422.
Juhendaja: PhD Dmitri Vinnikov
Oponendid: PhD Hannes Agabus ja PhD Sergii Ivanets (Tšernigivi Riiklik Tehnikaülikool, Ukraina)
Doktoritöös uuritakse vesinikusalvestites kasutatavate jõupooljuhtmuundurite skeemilahendusi ning pakutakse välja skeemilahenduslikke uuendusi saavutamaks kõrgemat kasutegurit, madalamat hinda, väiksemaid mõõtmeid ja suuremat võimsustihedust. Välja töötatud projekteerimisjuhiseid võib kasutada ka muude rakendusalade, näiteks side, elektriraudtee, lennundus, merendus, jõupooljuhtmuundurid, töökindluse ja kasuteguri suurendamiseks.

TUULI LEVANDI
Tallinna Tehnikaülikool
Taotletav teaduskraad: filosoofiadoktor (PhD)
Doktoritöö „Comparative Study of Cereal Varieties by Analytical Separation Methods and Chemometrics” („Teraviljasortide võrdlev uurimus analüütiliste lahutusmeetodite ja kemomeetria abil”)
http://digi.lib.ttu.ee/i/?899
Kaitsmine toimub esmaspäeval, 15. aprillil kl 11 Tallinnas Akadeemia tee 15 TTÜ loodusteaduste maja ruumis 109.
Juhendajad: prof Mihkel Kaljurand ja PhD Merike Vaher
Oponendid: prof Ursel Soomets (Tartu Ülikool) ja prof Audrius Maruška (Vytautas Suure Ülikool, Leedu)
Töö käsitleb teraviljasortide (mais ja nisu) võrdlevat metaboloomikat, kasutades kapillaarelektroforeesi ja kõrgsurve vedelikkromatograafiat teraviljades sisalduvate metaboliitide lahutamiseks, ultraviolett- ja mass-spektromeetrilist detekteerimist ning peakomponentide analüüsi teraviljasortide metaboolsete profiilide uurimiseks.

NATALJA KABANOVA
Tallinna Tehnikaülikool
Taotletav teaduskraad: filosoofiadoktor (PhD)
Doktoritöö „Development of Microcalorimetric Method for Studies of Fermentation Processes” („Kalorimeetrilise meetodi väljatöötamine fermentatsiooniprotsesside uurimiseks”)
http://digi.lib.ttu.ee/i/?902
Kaitsmine toimub reedel, 19. aprillil kl 11 Tallinnas Akadeemia tee 15 TTÜ loodusteaduste maja ruumis 109.
Juhendaja: prof Raivo Vilu
Oponendid: prof Lars Wadsö (Lundi Ülikool, Rootsi) ja dr Vlad T. Popa (Ilie Murgulescu Rumeenia Akadeemia)
Eesmärgiks oli mikrokalorimeetrilise meetodi väljatöötamine bakterite kasvu iseloomustamiseks esialgu vedelates keskkondades ning seejärel saadud teadmiste ja meetodite kasutamine bakterite kasvu uurimisel tahkefaasiliste fermentatsiooniprotsesside jooksul erinevates maatriksites. On välja arendatud bakterite kasvu iseärasusi põhjalikult kirjeldada võimaldav süsteem, mis põhineb eksperimentaalsetel meetoditel, mille keskseks lüliks on mikrokalorimeetria. On näidatud, et kalorimeetriline meetod on käepärane, täpne ja kergesti teostatav on-line-meetod bakterite kasvu uurimiseks mitte ainult läbipaistvates keskkondades, vaid ka mitteläbipaistvates vedelates ning kalgendatud piimades ja ekstrudeeritud toidutoodetes.

MARI-LIIS SÖÖT
Tartu Ülikool
Taotletav teaduskraad: filosoofiadoktor (PhD), politoloogia
Doktoritöö „Explaining corruption: Opportunities for corruption and institutional trust” „Korruptsiooni põhjused: korruptsioonivõimalused ja institutsionaalne usaldus”
http://dspace.utlib.ee/dspace/bitstream/handle/10062/29468/s66t_mari_liis.pdf?sequence=1
Kaitsmine toimub reedel, 19. aprillil kl 14.15 Tartus TÜ senati saalis.
Juhendaja: prof Tiina Randma-Liiv
Oponent: dr Luis de Sousa (Lissaboni Ülikool)
Töö eesmärk on täiendada korruptsiooniteooriat, selleks analüüsitakse korruptsioonivõimalusi ning uuritakse usalduse ja korruptsiooni vahelisi seoseid. Doktoritöö sissejuhatuses lähtutakse James William Colemani (1987) valgekrae kuritegevust seletavast üldteooriast, mille peamisteks komponentideks on kultuur ja võimalused. Korruptsiooni puhul saab rääkida kahest peamisest kultuuripoolsest soodustajast – konkurentsikultuurist ja usaldusest. Korruptsiooni soosib vähene usaldus riigiinstitutsioonide vastu (inimesed, kes institutsioone ei usalda, on ka varmamad neid petma), aga ka vähene sotsiaalne usaldus (vähene usaldus inimeste vahel soosib samuti petmist) ning suurem nn omade usaldamine (soositakse neid, kes kuuluvad siseringi, nt erakonda). Kultuur võib luua soodsa tausta kuritegude toimumiseks, samal ajal võimalused kas soodustavad või pärsivad kuritegu. J. W. Colemanile tuginedes: korruptsioonivõimalused tulenevad seadustest ja nende rakendamisest, sektoritest, organisatsioonidest ja ametikohtadest. Korruptsioonivõimalused on seotud näiteks seaduste selgusega, õiguskaitse ja kohtute sõltumatuse ja puhtusega, karistuste rakendamisega, otsustusprotsessi läbipaistvusega, vastutavusega, järelevalvega, vastutuse selgusega, värbamispõhimõtete ning õiglase palgaga, avalike vahendite kasutamisega, piiratud ressurssidega, finantstehingute eest vastutamisega, korruptsioonialase teadlikkusega, organisatsiooni protseduuridega jne.

LIINA TALGRE
Eesti Maaülikool
Taotletav teaduskraad: filosoofiadoktor (PhD), taimekasvatus
Doktoritöö „Biomass production of different green manure crops and their effect on the succeeding crops yield” („Erinevate haljasväetiskultuuride bioproduktsioon ja mõju järgnevate kultuuride saagile”)
Kaitsmine toimub esmaspäeval, 22. aprillil kl 13 Tartus Veski tn 4 seminariruumis.
Juhendajad: PhD Enn Lauringson ja
em-prof Hugo Roostalu
Oponent: PhD Vaclovas Boguzas (Aleksandras Stulginskise Ülikool)

LIIS UUSKÜLA
Tartu Ülikool
Taotletav teaduskraad: filosoofiadoktor (PhD), geenitehnoloogia
Doktoritöö „Placental gene expression in normal and complicated pregnancy” („Platsenta geeniekspressioon normaalse ja komplitseeritud raseduse korral”)
http://dspace.utlib.ee/dspace/bitstream/handle/10062/29501/uuskyla_liis_.pdf?sequence=1
Kaitsmine toimub teisipäeval, 23. aprillil kl 14 Tartus Riia 23b Eesti biokeskuse auditooriumis 105.
Juhendaja: prof Maris Laan
Oponent: prof Miguel Constancia (Cambridge’i Ülikool, Suurbritannia)
Platsenta on organ, mille kaudu on loode ühendatud ema organismiga. Raseduse jooksul osaleb platsenta loote ja ema ainevahetuses, sekreteerib rasedushormoone ning kaitseb arenevat beebit ema immuunsüsteemi ja välistegurite eest. Platsenta toimimiseks on vajalik täpne ajaline ja ruumiline platsenta geenide avaldumine. Seni on platsenta geeniekspressiooni dünaamika ning rasedustüsistustega seotud molekulaarsed mehhanismid põhjalikult kaardistamata. Doktoriväitekiri käsitleb platsenta geeniekspressiooni kahest vaatenurgast. Uuritakse embrüo implantatsiooniks ning raseduse varajaseks säilitamiseks olulise koorionkonadotropiini hormooni (hCG) b-alaühikut kodeerivate CGB geenide avaldumist platsentas. Samuti uuritakse mikrokiipide abil globaalset platsenta geeniekspressiooni dünaamikat varajasest rasedusest raseduse keskpaigani.

Kui sulle meeldis see postitus jaga seda oma sõpradega

[LoginRadius_Share]
 

Leia veel huvitavat lugemist

Värske Rõhk
Hea laps
LR
Keel ja kirjandus
Akadeemia
Kunstel
Muusika
Õpetajate leht
Täheke
TeaterMuusikaKino
Vikerkaar
Looming
Müürileht