Kultuurkapitali 2007. aasta I jaotus

 

NÕUKOGU STIPENDIUM Aavik, Svea  Raamatu “Manija elulugu” koostamine  15 000

Essenson, Katrin  Lühidokumentaalfilmi “Kontroll!!!” ettevalmistamine ja tootmine  10 000

Hanson, Ene  Tallinna kultuuriajaloolise allikapublikatsiooni “Tallinna literaatide

  varandusinventarid 1710–1805” keeletoimetaja stipendium  2000

Heero, Aigi  Tallinna kultuuriajaloolise allikapublikatsiooni “Tallinna literaatide

  varandusinventarid 1710–1805” saksa keele tõlgi ja korrektori stipendium  3000

Kaarma, Eve  Videofilmide “Õnne valem. 24 portreed Marimaalt ja Tšuvaššiast” teostamine 12 280

Loodus, Rein  Kollektiivse uurimuse “Tekste kunstist ja arhitektuurist. 4. köide.

  Kunstikirjutis Eestis 1918–1940” koostamine  10 000

Maasik, Arne  Näituseprojekti “Ei fosforiidile” teostamine  40 000

Maaslieb, Helle  Osalemine konverentsil LAVis kulude katmine  15 000

Oja, Aare  Eesti spordi biograafilise leksikoni koostamine ja toimetamine  120 000

Pullat, Raimo  Tallinna kultuuriajaloolise allikapublikatsiooni “Tallinna literaatide

  varandusinventarid 1710–1805” koostaja, väljaandja ja eessõna autori stipendium  40 000

Suurmaa, Lauri  Tallinna kultuuriajaloolise allikapublikatsiooni “Tallinna literaatide

  varandusinventarid 1710–1805” tehnilise toimetaja ja registri koostaja stipendium  15 000

Tootsen, Jaan  “Ööülikooli” kevadkooli korraldamine Hiiumaal  20 000

Varm, Taavi  Kontserdi “HELI:PILT” esinejastipendium  3000

Ajalookirjanduse

Sihtasutus Kleio  Ajaloolise Ajakirja 2007. a. 2. numbri väljaandmine  40 000

Eesti Ajaloomuuseum  Kataloogi “Langebrauni portselanitööstuses dekoreeritud esemed

  Eesti Ajaloomuuseumis” väljaandmine   39 000

Eesti Esitajate Liit  Hauasamba kavandamine organist Rolf Uusvälja kalmule  50 000

Eesti Instituut  Marko Nautrase tööde näitus raamatumessil Göteborgis  7000

Eesti Instituut  Näituse “Linnu Eesti” korraldamine Göteborgis  11 500

Eesti Kunstimuuseum  Kõlarite ja statiivide ostmine Niguliste muuseumile  20 600

Eesti Kunstiteadlaste

Ühing  Ajakirja Kunstiteaduslikke Uurimusi väljaandmine  70 000

Eesti Kunstnike Liit  Hobusepea galeriile esitlustehnika ostmine  60 000

Eesti Laulu- ja Tantsupeo

Sihtasutus  Laulupeokontserdi sissejuhatavate noortesaadete tootmine  300 000

Eesti Muusika- ja

Teatriakadeemia  Läänemere maade kultuurikorralduse võrgustiku “Synaxis Baltica”

  suveakadeemia korraldamine  40 000

Eesti

Olümpiakomitee  Stipendiumid 14 OMi võitjale ja 6 pensionieas OMi hõbemedali võitjale   218 400

Eesti Pärimusmuusika

Keskus MTÜ  XV Viljandi pärimusmuusika festivali esinejate honorarid  160 000

Eesti

Rahvusraamatukogu  Rändekspositsiooni koostamine  47 000

Eesti

Rahvusraamatukogu  Konverentsi “Raamatukogufoorum sõsarlinnades Helsingi-Tallinn” Tallinna

  programmiosa rahastamine  60 000

Eesti Riiklik

Sümfooniaorkester  Neeme Järvi 70. sünnipäevast kontsertsalvestuse tegemine  150 000

ETA Underi ja Tuglase

Kirjanduskeskus  Friedebert Tuglase kunstikogu korrastamine  20 000

Eesti Teatri- ja

Muusikamuuseum  Georg Otsa skulptuuri pronksivalamine ja muusemi kunstikogu täiendamine  35 000

Estopol OÜ  Tallinna kultuuriajaloolise allikapublikatsiooni “Tallinna literaatide

  varandusinventarid 1710–1805” väljaandmine  40 000

G. Otsa nim Tallinna

Muusikakool  Helitehnika ja võimendite ostmine  40 000

Hea Muusika Selts  Erkki-Sven Tüüri uudisteoste esiettekanne Berliini Filharmoonias  300 000

Kihnu Kultuuri

Instituut  Raamatu “Manija elulugu” väljaandmine  20 000

Kirjastus Ilmamaa UÜ  Tarmo Kulmari “Tõsilood muinasrahvastest” väljaandmine  50 000

Kirjastus Silmapiir OÜ  Muinasjuturaamatu ja CD “Võluvitsa vägi” väljaandmine  38 000

KPD Kirjastus OÜ  Raamatu “Eesti vene kunstnike kujutatuna” väljaandmine  30 000

Kultuurileht SA  Ajakirja Haridus autorihonorarid  75 000

Laulu-ja Tantsupeo Slaavi Pärg

Korralduskomitee  Laulu- ja tantsupeo “Slaavi pärg” korraldamine  300 000

Lootsi Koda SA  Naissaarel Omari küünis Nargeni festivali raames Tormise “Eesti naiste laulude” etendamine  60 000

Narva Muuseum  Rahvusvahelise näituse “Eurooplased lauas” korraldamine  10 000

Pimedate Ööde

Filmifestival MTÜ  XI Tallinna Pimedate Ööde filmifestivali korraldamine  800 000

Tallinna Huvikeskus

Kullo  Klaveri ostmine Ellerheina kooristuudiole  200 000

Tammerraamat OÜ  Raamatu “Ilon Wiklandi maailm” väljaandmine  80 000

 

 

TRADUcTA STIPENDIUM

Arhipova, Svetlana  Ellen Niidu luuletuste tõlkimine mari keelde  10 000

Godiņš, Guntars  Jaan Kaplinski luuleraamatu tõlkimine rootsi keelde   25 000

Kronbergs, Juris  Jaan Kaplinski luuleraamatu tõlkimine rootsi keelde   25 000

Lehtpere, Ilmar  Kristiina Ehini “The Drums of Silence” tõlkimine, reisi- ja elamiskulud Eestis  7000

Melberg, Enel  Jaan Krossi “Paigallend” tõlkimine rootsi keelde ja sõit Tallinnasse  22 415

Ptšelovodova,

Nadežda  Hando Runneli luuleraamatu tõlkimine udmurdi keelde  20 000

 

 

“Avatud eesti raamatu” stipendium

Kallemets, Kalev  Ludwig von Misese “Liberalismi” tõlkimine  11 500

Kangro, Maarja  Giorgio Agambeni “Homo sacer. Il potere sovrano e la nuda vita” tõlkimine  30 000

Kukk, Kalev  Ludwig von Misese “Liberalismi” tõlkimine  11 500

Lias, Ruth  George Santayana “The Sense of Beauty” tõlkimine  30 000

Lill, Anne  Aristotelese “Nicomachose eetika” II saatesõna ja kommentaari kirjutamine  15 000

Lust, Inna  Leszek Kołakowski “Miniloengud maksiprobleemidest” toimetajastipendium   6000

Ombler, Siiri  H. Bergsoni “Aine ja mälu” toimetamine  9000

Pruul, Kajar  Mihhail Bahtini teoreetiliste tööde tõlkimine  62 500

Simsel, Andrus  Ludwig von Misese “Liberalismi” toimetamine  9000

Tamm, Marek  Denis Diderot’ “Filosoofiliste dialoogide” toimetamine  6000

Koff, Indrek  Denis Diderot’ “Filosoofiliste dialoogide” tõlkimine  20 000

Lepikult, Mirjam  Denis Diderot’ “Filosoofiliste dialoogide” tõlkimine  5000

Raudsepp, Andres  Denis Diderot’ “Filosoofiliste dialoogide” tõlkimine  9000

Uspenski, Boriss  Litsentsitasu artikliraamatu avaldamise eest “Avatud Eesti raamatu” sarjas  35 000

 

 

ARHITEKTUURI SIHTKAPITAL

Amjärv, Ain  Juubelitoetus  5000

Ammer, Ene  Juubelitoetus  5000

Ammer, Ene  Juubelinäituse korraldamine  5000

Asi, Vello  Toetus  5000

Gurjanova, Ilona  Disainikonverentsi “Face to Face” korraldamine ja näituse kureerimine  28 000

Ivask, Udo  Juubelitoetus  5000

Kallas, Merili  Arhitektuuriõpingud Porto ülikoolis  15 000

Kalm, Mart  Peatüki “Keskklassi maailm võtab ilmet – 1920. aastate arhitektuur” kirjutamine

  “Eesti kunsti ajaloo” 5. köitesse  22 800

Kerge, Kadri  Viini Kunstiülikooli õpingukulude osaline katmine  20 000

Kivinurm, Raido  Arhitektuuriõpingud Torinos  15 000

Köller, Tuuli  Delfti Tehnikaülikooli arhitektuuri magistriprogrammi õppereis Istanbuli  2000

Köller, Tuuli  Õppe- ja elamiskulude katmine seoses arhitektuuri magistriõpingutega

  Delfti Tehnikaülikoolis  20 000

Lass, Helina  Õpingud Weimaris Bauhausi ülikoolis  20 000

Laul, Maia  Toetus  5000

Lutsep, Elo  Uurijastipendium  artikli kirjutamiseks ajakirjale Kunstiteaduslikke Uurimusi  10 000

Löve, Monika  Sotsiaalse disaini õpingud Eindhoveni Disainiakadeemia magistrikursusel  20 000

Maiste, Juhan  Autorikogumiku “Tuldud teed tagasi” koostamine ja kujundamine  60 000

Markus, Kersti  Uurijastipendium  artikli kirjutamiseks ajakirjale Kunstiteaduslikke Uurimusi  10 000

Palm, Asta  Juubelitoetus  5000

Poom, Jaak  Tänustipendium   5000

Pormeister, Valter  Toetus  5000

Priks, Saima  Juubelitoetus  5000

Priks, Saima  Autorikataloogi kujundamine ja trükkimine  22 000

Pärtelpoeg, Leila  Toetus  5000

Randla, Anneli  Raamatu “Läänemaa kirikud” käsikirja koostamine (koos illustratsioonidega) 70 000

Roos, Irene  Õppimine Universita La Sapienza di Roma’s   15 000

Tuhkanen, Kaja  Erasmuse lisastipendium  15 000

Vunder, Mari-Liis  Erasmuse lisastipendium  15 000

Eesti Arhitektide Liit  EALi suveseminari ettevalmistamine Venstpilsis   2000

Eesti Arhitektide Liit  Osalemine Euroopa arhitektuurinõukogu hinnasüsteemi koosolekul 6856

Eesti Arhitektide Liit  Preemia “Väike 2002 – 2006” näituse korraldamine ja kataloogi väljaandmine  80 000

Eesti Arhitektide Liit  Lasnamäe paneelelamurajooni seminari korraldamine  50 000

Eesti Arhitektide Liit  Teataja väljaandmine  10 048

Eesti Arhitektide Liit  Tegevustoetus  217 733

Eesti Arhitektide Liit  Esimehe töötasu  27 393

Eesti Arhitektide Liit  Arhitektide kalmeala arhitektuurse osa projekteerimise lisatööd  9440

Eesti Arhitektide Liit  Osavõtt Euroopa arhitektuurinõukogu peaassambleest ja komisjoni tööst  30 000

Eesti Arhitektide Liit  Eesti vanema põlvkonna arhitektide mälestuse jäädvustamine   150 000

Eesti Arhitektide Liit  Seenioride sektsiooni tegevustoetus  2000

Eesti Arhitektide Liit  Maakonnapäevade korraldamine Võru- ja Valgamaal  30 000

Eesti Arhitektuuri-

muuseum  Näituse “Sfäärilised ruumid” korraldamine  50 000

Eesti Disainerite Liit  Eesti loovtööstuse näituse “Estonia Meets Germany” korraldamine  ja

  delegatsiooni  transport Stuttgardis  disainikonverentsil “Face to Face”  163 600

Eesti Disainerite Liit  Disainikonkursi “Collapsible” ettevalmistamine  50 000

Eesti Disainerite Liit  Tegevustoetus  69 740

Eesti

Kirjandusmuuseum  Kogumiku “Koht ja paik” VI köite väljaandmine  24 000

Eesti

Kunstiakadeemia  Toetus EKA kunstiteaduse instituudi iga-aastasel õppereisil osalevate tudengite reisikulude katmine  42 000

EKA  Loengukursuse organiseerimine (kaasaegse arhitektuuri uurimus, prof M. McLeod)  26 500

EKA  Osalemine rahvusvahelises disainitöötoas “Credo 2007” Fontevraud’s   10 000

EKA  Osalemine messil “Harbitare 07”  29 632

Eesti Kunstiteadlaste

Ühing  Ajakirja Kunstiteaduslikke Uurimusi väljaandmistoetus  120 000

Eesti Maastikuarhitektuuri

Üliõpilaste Selts  Euroopa maastikuarh tudengite kohtumise “ELASA 2007” avalike ürituste läbiviimine Tartus  15 000

 

Eesti Metsatööstuse

Liit  Konkursi “Eesti parim puitehitis” peapreemia  30 000

Eesti Noorte

Arhitektide Liit MTÜ  Fotokonkursi I koht  5000

Eesti Sisearhitektide

Liit  IFI (International Association of Interior Architects) 2007. a liikmemaks  11 500

ESL  Liidu ülevalpidamiskulude osaline katmine 2007. a II kvartalis 50 000

ESL  Dokumenteeriv väljaanne-aastaraamat “Ruumipilt 2006”  50 000

ESL  Osalemine messil “Interjöör 2007” näitusega “30 aastat Eesti interjööri

  aastapreemiaid (1977–2007)”  75 000

EKA arhitektuuri

osakond  Geomeetriatele pühendatud arhitektuuriteoreetilise seminari korraldamine EKAs   32 000

EKA arhitektuuri

osakond  Konverentsi “Urbanistika päevad 2007” korraldamine  19 500

EKA arhitektuuri

osakond  Põlvamaa tühjade setu külade ülesmõõdistamine (juhendamine) 32 000

EKA arhitektuuri

osakond  Arhitektuuri ja linnaplaneerimise üliõpilaste õppereisi korraldamine Londonisse  14 000

Kirjastus Maja OÜ  Arhitektuuriajakirja Maja 2007, nr 2 kirjastamine  200 000

Kultuurileht SA  Ajakirja Ehituskunst, nr 47/48 väljaandmine  200 000

Paide Kutsekeskkool  Paide kutsekeskkooli uue õppehoone ideekonkursi I preemia  200 000

Riigi Kinnisvara  Lennusadama ja Patarei ala mahulise planeerimise arhitektuurikonkursi I preemia  300 000

Solnessi Arhitektuuri-

kirjastuse OÜ  Raamatu “Arhitektuuriaasta 2006. Arhitektuuripreemiate nominendid” kirjastamine    100 000

Taastusravikeskus

Sõprus  Pärnu Spahotelli Sõprus avaliku arhitektuurivõistluse I preemia  150 000

Tallinna Tehnika-

kõrgkool  Arhitektuuriõpilaste vaatluspraktika lisafinantseerimine  50 000

Tartu Kõrgem

Kunstikool  Soome arhitektuuri õppereisi korraldamine  50 000

 

 

Audiovisuaalse kunsti sihtkapital

Ahven, Anneli  Osalemine Cannes’ filmiturul,  6761

Allfilm OÜ  Dokumentaalfilmi “Maja” tootmine  30 000

Davidjants, Kristiina  Osalemine Rotterdamis Rutger Haueri Film Factory’l  5496

Eesti Joonisfilm OÜ  Joonisfilmi “Metsapeatus” tootmine  70 000

Eetriüksus OÜ  Dokumentaalfilmi “Must-valge aken” arendamine  50 000

Estinfilm OÜ  Dokumentaalfilmi “Tartu Ülikool 375. Kohtumispaik: ülikool” tootmine  200 000

Filmiklubi MP

DOC MTÜ  Dokumentaalfilmi “Vihma tegemine” järeltootmine  40 000

F-Seitse OÜ  Dokumentaalfilmi “Kümme isamaakõnet” tootmise lõpetamine  50 000

F-Seitse OÜ  Dokumentaalfilmi “Tantsukool” tootmise lõpetamine  50 000

Heidmets, Rao  Osalemine rahvusvahelisel Stuttgardi animafilmide festivalil  4958

Hiis, Mati  Fotonäitus disaini- ja arhitektuurigaleriis  30 000

Ilves, Leo  Toetus  10 000

Kakskümmend

Neli OÜ  Dokumentaalfilmi “Kahastumine muusikas” tootmine  50 000

Keedus, Sulev  Filmirežissööri aastane stipendium  36 000

Kiiler, Eve  Näitus “Muuseumiteater” Tartu Kunstimuuseumis  10 000

Kornijenko, Darja  BFMi diplomitöö “Kokkupõrge” tootmine  50 000

Košelova, Jelena  Juubelitoetus  5000

Kosenkranius, Ivar  Juubelitoetus  5000

Kruus, Olav  Uurimus “1944–1950 Eesti filmidokumentalistika ja Tallinnfilmi

  professionaalse kaadri kujunemine” (loominguline stipendium)  12 000

Kulles, Liina  Juubelitoetus  5000

Kärk, Lauri  Osalemine Berliini filmifestivalil  4500

Käsper, Valeria  Toetus  3000

Kütt, Mati  Juubelitoetus  5000

Luxfilm OÜ  Sarjast “Eesti lood” dokumentaalfilmi “Savikodu” tootmine  30 000

Lõhmus, Jaak  Osalemine akrediteeritud ajakirjanikuna Cannes’i filmifestivalil  10 000

Maack, Wladimir  Toetus  3000

Meediapartner MTÜ  Sarjas “Eesti lood” dokumentaalfilmi “Teistmoodi tegelikkus” tootmine  30 000

Nukufilm OÜ  Animafilmi “Kaasasündinud kohustused” tootmine  200 000

Nukufilm OÜ  Filmi “Lily Marleen” arendamine  29 865

Nukufilm OÜ  Animafilmi “Miriami piknik” tootmine  100 000

Nurmeots, Marika  Õpingud Hollandis Willem de Kooningi akadeemia audiovisuaalse disaini osakonnas 20 000

Oja, Edvard  Loominguline stipendium  12 000

Palm, Vilja  Juubelitoetus  5000

Raidma, Mare  Eesti filmide ajaloolise kostüümi  kui kultuuriväärtuse säilitamine  15 000

Ruiso, Ella  Toetus  3000

Rühm Pluss Null OÜ  Dokumentaalfilmi “24/1 ehk alla 7aastastele keelatud” tootmine   30 000

Rühm Pluss Null OÜ  Dokumentaalfilmi “Ihust ja hingest” tootmine  30 000

Saar, Leili  Juubelitoetus  5000

Silmviburlane OÜ  Dokumentaalfilmi “Normaalne” arendamine  50 000

Suurhans, Hendrik  Academy of Art University of San Francisco, kevadsemestri õppemaks  50 000

Säde, Enn  Filmirežissööri aastane stipendium  36 000

Tammisto, Peeter  Täispika mängufilmi “Ballettmeister ja seitse rahvavaenlast” stsenaariumi

  2. variandi kirjutamine (loominguline stipendium)  15 000

Tender, Priit  Osalemine Clermont-Ferrandi lühifilmifestivalil filmiga “Sõnum naabritele”  6000

Tender, Priit  Filmirežissööri aastane stipendium  36 000

Tiik, Roland  Sünnipäevatoetus  5000

Urbla, Peeter  Osalemine Cannes’i filmifestivali ajal Producers Network’i töös Exitfilmi projektidega 6000

Vadi, Urmas  Täispika mängufilmi “Ballettmeister ja seitse rahvavaenlast” stsenaariumi

  2. variandi kirjutamine (loominguline stipendium)  15 000

Vesilind OÜ  Dokumentaalfilmi “Muskusveise tagasitulek” arendamine  50 000

Viimne, Kullar  Õpingute jätkamine Praha FAMU Filmikoolis  18 000

A Film Eesti OÜ  Osalemine animafilmifestivalil “Cartoons on the Bay”  15 000

Academia Gustaviana

Selts MTÜ  Pärnu 14. rahvusvahelise filmi- ja videofestivali korraldamine 15 000

Allfilm OÜ  BFMi tudengi Mart Rauna bakalaureusetöö “Mehele parim” tootmine  50 000

Allfilm OÜ  BFMi tudengi Ekke Vasli bakalaureusetöö “Kalevipoeg” tootmine  50 000

Allfilm OÜ  Piret Tibbo-Hudginsi osalemine Cannes’i filmiturul  10 000

Allfilm OÜ  Rein Kotovi osalemine Euroopa filmioperaatorite ühingu Imago

  aastakonverentsil Lissabonis  8364

Eesti Filmiajakirjanike

Ühing  Ühingu tegevustoetus  14 000

Eesti Filmiamatööride

Liit  V rahvusvahelise amatöörfilmifestivali “Tallinn 2007” korraldamine  53 382

Eesti Filmi ja Videoamatööride

Ühing  Eesti filmiamatööride delegatsiooni UNICA festivalile sõit  12 000

Eesti Instituut  Näituse “Nukufilm 50” koostamine  50 000

Eesti Joonisfilm OÜ  Animeeritud luulekasseti “Must lagi” kirjastamine ja tootmine  25 000

Eesti Kinoliit MTÜ  2007. aasta Eesti filmi päevade korraldamine  70 000

Eesti Kinoliit MTÜ  Filmiürituste korraldamine ja filmide näitamine  Tallinna Kinomajas   8549

Eesti Kinoliit MTÜ  Tegevustoetus  100 000

Eesti Kinoliit MTÜ  Kinoliidu matmispaiga püsihooldus  16 000

Eesti

Kunstiakadeemia  Rahvusvahelise konverentsi “Via Transversa: Lost Cinema in the Former Eastern Bloc”

  korraldamine  70 000

EKA  EKA animaosakonna tudengite osavõtt Annecy filmifestivalist  7000

Eesti Loova Foto

Keskus MTÜ  Fotoajakirja Cheese väljaandmine, toimetuskulud ja autoritasud  195 000

Estinfilm OÜ  Osalemine Berliini filmiturul  5000

Exitfilm OÜ  Filmi ja video õppetooli diplomandi Tanno Mee diplomifilmi “Mälestuste maja” tootmine  50 000

Exitfilm OÜ  Peeter Urbla osavõtt SOURCES 2  stsenaariumi arendus – töötuba ja “follow up”  29 700

Exitfilm OÜ  Osalemine Berliini filmiturul (Anneli Ahven, Peeter Urbla, Rainer Sarnet)  12 000

Film Tower Kuubis OÜ  Osalemine Berliini filmiturul  5000

Gaviafilm OÜ  BFMi üliõpilase Joosep Matjuse bakalaureusetöö, filmi “Metsavesi” tootmine  50 000

Haapsalu

Kultuurikeskus  Haapsalu õudus- ja fantaasiafilmide festivali korraldamine  35 000

HEEMP Eesti-Ungari

Kultuuriselts  V Ungari filmipäevade korraldamine  10 000

Ital.Fa.Pa OÜ  Mängufilmi tootmine koostöös Prantsuse tootmisfirmaga La Voie LActee  100 000

Kinobuss MTÜ  Lühifilmifestivali “Lodjakino” läbiviimine  80 000

Loofoo MTÜ  Ajakirja Lofo väljaandmine ja autorite honorar  25 000

Luxfilm OÜ  BFMi 3. kursuse üliõpilase Age Viksi diplomitöö, lühimängufilmi “Pealpool pilvi” tootmine  50 000

Luxfilm OÜ  Lühimängufilmi “Must Peeter” tootmine  150 000

Matsalu Loodusfilmide

Festival MTÜ  V Matsalu rahvusvahelise loodusfilmide festivali korraldamine  200 000

Originaalne

Keskus OÜ  Ajalehe Keskus väljaandmine, autorihonorarid  20 000

OÜ Grimm Sisters  Osalemine Londoni Filmiakadeemia pihustigrimmi kursustel  40 000

OÜ Sügisball  Mängufilmi “Sügisball” järeltööd   470 000

Pimedate Ööde

Filmifestival MTÜ  XI Tallinna Pimedate Ööde filmifestivali korraldamine  800 000

Profilm OÜ  Mängufilmi “Pimedad aknad” taastamine  50 000

Raamat Film OÜ  Videofilmi loomine eraettevõtjast ja kultuurimetseenist Jaan Manitskist  50 000

SA Kultuurileht  Ajakirja Teater. Muusika. Kino juubelinumbris eesti uusi lühifilme tutvustava

  DVD väljaandmine  20 000

Sööt, Andres  Dokumentaalfilmi “Siber” tootmise lõpetamine  32 730

Tallinna Ülikool  Õppetööde sooritamine Kotka 12 filmipaviljonis  95 000

Tallinnfilm AS  Esimese jaapani animatsiooni festivali korraldamine kinos Sõprus  40 000

Tallinnfilm AS  Mängufilmi “Nipernaadi” algmaterjalide ost, taastamine, filmi- ja

  videokoopiate valmistamine  200 000

Tallinnfilm AS  Margit Vremmerti ja Triin Rohusaare osavõtt Berliini filmiturust  5000

Tallinnfilm AS  Margit Vremmerti ja Katrin Rajasaare osalemine Cannes’i filmiturul ja festivalil  8000

Tartu Oskar Lutsu nim

Linnaraamatukogu  Kirjandusteemaliste harrastusfilmide konkurss “Kirjandust filmides”  8000

Taska Productions OÜ Filmistsenaariumi “Luigeprints” valmimine ja arendamine  30 000

Varm-Stuudio MTÜ  Tantsufilm “Kehaline kasvatus” tootmine  40 000

 

 

HELIKUNSTI SIHTKAPITAL

Eesti Kultuurkapitali interpreedi aastastipendium

  Uus Tallinna Trio  120 000

Helikunsti sihtkapitali õppestipendium à 40 000 krooni

  Annemari Ainomäe, Indrek Leivategija, Hando Nahkur, Mari-Liis Uibo,

  Madis Vilgats, Juta Õunapuu

Helikunsti sihtkapitali algatus

Siitas, Marelle  Loominguline stipendium  10 000

Aimla, Siim  Raimond Valgre laulude arranžeerimine ja õppematerjali “Laula/mängi kaasa” valmistamine  5000

Aljo, Danel  Tsirkusestuudio Folie lavastuse “Jaam” ansambli Kriminaalne Elevant muusiku stipendium  2000

Allik, Maarja  Osalemine Saksa/Prantsuse Noorte Sümfooniaorkestri projektis Bayreuthis (sõidukulud)  4600

Amor, Mari  Toivo Tulevi teose “In You, Void of Yourself” noodigraafika teostamine  6000

Anstal, Aleksandra  Õpingud Göteborgi ülikooli afroameerika muusika osakonnas  12 000

Arder, Liivi  Estonia talveaia üürimine  2360

Aru, Maria  Klaveriõpingud Sibeliuse akadeemias10 000

Aus, Mart  Osalemine Lieksa rahvusvahelisel trompetimängijate konkursil  3500

Bachmann, Maria  Saateklassi õpingud Viini muusikaülikoolis  15 000

Behr, Johannes  Stipendium NRW festivali külalisesinejale  3912,50

Chan, Ka Bo  J. S. Bachi “Johannese passiooni”ettekanded kontserdisarja “Kirikupühad Maarjamaal”

  raames lauljastipendium  4000

Chillaud, Ursula  Interpreetide Liidu kontserdisarja “KuMu Kumus” esinejastipendium 6000

Dervan, Michael  The Irish Timesi ajakirjaniku küllakutsumine EFK-le (külaliskriitiku stipendium)  10 000

Dingstad, Martina  Põhjamaade laste- ja noorte flöödifestivali meistrikursuste läbiviija stipendium  2000

Düppe, Jens  NRW festivali külalisesineja stipendium  3912.50

Eeroja-Põldoja, Kristel  Mängufilmi “Pimedad aknad” filmimuusika lindistamine  2000

Eespere, René  Isadepäeva kontserdi “Isad ja pojad – Eespered” uudisteose kirjutamine  5000

Ella, Triin  Kontsertide “Muusika, ärata mu süda…” ettevalmistaja ja läbiviija stipendium  4000

Faust, Maria  Jazzsaksofoni- ja kompositsiooni õpingud Vestjyski muusikakonservatooriumis  10 000

Faust, Maria  Osalemine Euroraadio noorte jazzorkestris  15 000

Gergeležiu, Aurika  Osalemine ettekandega Rahvusvahelise Muusikaraamatukogude

  Assotsiatsiooni aastakonverentsil Austraalias  15 000

Gerretz-Traksmann,

Marrit  Loominguline stipendium  15 000

Grigorjeva, Galina  Kuldar Singi pooleli jäänud teose “Cadenza e sans paroles l’hommage à

  Pjotr Tšaikovski tšellole ja klaverile” restaureerimine  8000

Helm, Daniela  Stipendium barokikontsertide esinejale  7500

Hinn, Andre  Klaveriõpingud Kölni muusikakõrgkoolis  10 000

Hirsch, Liisa  Akordioniõpilaste Pärnu suvelaagri uudisteose heliloojastipendium 4000

Hirsch, Liisa  Eesti muusika päevade lavastuse “Kolm muusikalist momenti Heino Elleri elust”

  pianististipendium  8000

Hunt, Kadri  Mari Polli viiuliõpingud Londonis (Royal College of Music)  15 000

Ilves, Anne  Osalemine Saksa/Prantsuse Noorte Sümfooniaorkestri projektis Bayreuthis  (sõidukulud)  4600

Jancis, Kaspar  Tsirkusestuudio Folie lavastuse “Jaam”  ansambli Kriminaalne Elevant muusiku stipendium  2000

Janke, Kaido  Helilooja Galina Grigorjeva käsikirjaliste teoste transliteratsiooni ja

  noodigraafika teostamine  7000

Jelinevitš, Anastasija  Osalemine Saksa/Prantsuse Noorte Sümfooniaorkestri projektis Bayreuthis,

  Saksamaal: sõidukulud  4600

Joamets, Liis  Viiuliõpingud Sibeliuse akadeemias  10 000

Joamets, Tanel  Tanel Joametsa klaveriõpilaste osalemine Vologda rahvusvahelisel konkursil  7000

Joamets, Tanel  Kaks kontserdireisi Venemaale ja Kasahstani (sõidukulud)  7000

Johannson, Kaljo  Juubelitoetus  5000

Joller, Uku  Stipendium Buxtehude konkursi žürii liikmele  1000

Joost, Risto  Kontsertide “Corelli Consort 15!” muusiku stipendium  6000

Juncker, Florian  Eesti-Saksa ansambli Bipolar liikme stipendium kontsertide eest Eesti muusika päevadel  3000

Jurtšenko, Indrek  J. S. Bachi “Johannese passiooni”ettekanded kontserdisarja “Kirikupühad Maarjamaal”

  raames lauljastipendium  3000

Jõesaar, Tõnu  Kontsertide “Corelli Consort 15!” muusiku stipendium  3500

Jõesaar, Tõnu  Osalemine festivalil “Imperaatori bukett” kontsertlavastusega

  “Tants päikesekuninga auks” (muusikuhonorar)  5000

Jõks, Teele  Esinemine kontserdiga “Mõttemuusika 2” Tallinna Kirjanike Maja musta laega saalis  3000

Jõks, Teele  Osalemine festivalil “Imperaatori bukett” kontsertlavastusega

  “Tants päikesekuninga auks” (muusikuhonorar)  5000

Kaasik, Heili-Kristel  Kuldar Singi teose noodigraafika  2000

Kaasik, Mari  Osalemine Saksa/Prantsuse Noorte Sümfooniaorkestri projektis

  Saksamaal Bayreuthis (sõidukulud)  4600

Kallastu, Andrus  Osalemine Karlheinz Stockhauseni kursusel Kürtenis  6200

Kalluste, Olivia  Akordioniõpilaste Pärnu suvelaagri orkestriseadete tegijastipendium  1500

Kangron, Maarit  Osalemine Saksa/Prantsuse Noorte Sümfooniaorkestri projektis Bayreuthis

  (koos tšelloga, sõidukulud)  7100

Kangur, Jüri-Ruut  Osalemine Euroopa Noorteorkestrite peaassambleel Vaduzis  5300

Kappel, Margus  Kontsert Mahtra rahvakoolis  3000

Karula, Lehte  Juubelitoetus  5000

Kasemaa, Olavi  Individuaaltundide andmine Rakvere VII saksofonipäevadel 2500

Kelder, Kaido  Loominguline stipendium  5000

Kiik-Salupere, Vaike  Festivali “Helisevad Saaremaa orelid” esinejate honorarid  5000

Kirme, Maris  Muusikateadlase J. Jürissoni artiklite kogumiku käsikirja koostamine ja toimetamine  5000

Kivaste, Jaanus  Luarvik Luarviku osalemine Sergei Kurjohhini festivalil Peterburis (sõidukulu)  6000

Kivi, Inna  Loominguline stipendium  2000

Kivistik, Raimo  Barokkmuusikakontsertide korraldamine maakondades  28 000

Klein, Kalle  Eriti Kurva Muusika Ansambli kontsert-installatsiooni “Dagerrotüübid” esinejastipendium  4000

Kollom, Eno  Osalemine International Association of Schools of Jazz suvekursustel Itaalias  7200

Kollom, Eno  Tsirkusestuudio Folie lavastuse “Jaam” ansambli Kriminaalne Elevant muusikustipendium  2000

Korotkova, Jekaterina  Osalemine rahvusvahelisel pianistide konkursil “Undamaris” Itaalias  6000

Kuntu, Sven  Eriti Kurva Muusika Ansambli kontsert-installatsiooni “Dagerrotüübid” esinejastipendium  4000

Kuntu, Taavi  Blekinge rahvusvahelise vaskpillimängijate seminari osavõtumaks  3750

Kuurme, Kaur  Barokkmuusikakontsertide ettevalmistamine ja läbiviimine  2000

Kuusik, Oliver  R. Schumanni “Dichterliebe” ja “Frauenliebe und leben” ettekanded Narvas  3000

Kuusik, Oliver  Napoli ja Prantsuse heliloojate laulude esitamine Narvas  3000

Kuusk, Priit  “Pandivere muusade” kontsert Tallinna Õpetajate Majas  5000

Kõrvits, Tõnu  H. Elleri nim Tartu Muusikakooli meistriklasside ja metoodikapäevade õppejõustipendium  1500

Käo, Kristo  Kitarriduo Kristo Käo – Jorma Puusaag CD väljaandmine  15 000

Laas, Kristel  Akordioniõpilaste Pärnu suvelaagri orkestriseadete tegijastipendium  2000

Laasonen, Jaana  Põhjamaade laste- ja noorte flöödifestivali meistrikursuste läbiviijastipendium  2500

Landfermann,

Robert  NRW festivali külalisesineja stipendium  3912.50

Lassmann, Peep  Türi Kevadfestivali esinejastipendium  10 000

Lassmann, Peep  Kontsert Mahtra rahvakoolis  3000

Lattik, Aare-Paul  Napoli ja Prantsuse heliloojate laulude esitamine Narvas  3000

Lehtlaan, Boris  CD “Siin on ilus elada” väljaandmine ja tiražeerimine (Ellerheina salvestamine)  1500

Liit, Indrek  Tsirkusestuudio Folie lavastuse “Jaam”  ansambli Kriminaalne Elevant muusiku stipendium  2000

Liiv, Roland  Õpingud professor Ingrid Kremling-Domanski juures Hamburgi muusika- ja

  teatriakadeemias (transpordikulud)  3600

Liiv, Roland  Barokkmuusikakontsertide ettevalmistamine ja läbiviimine  2000

Lill, Iren  Türi Kevadfestivali esinejastipendium  3000

Lill, Märt-Matis  Loominguline stipendium  15 000

Lill, Pille  R. Schumanni “Dichterliebe” ja “Frauenliebe und leben” ettekanded Narvas  3000

Lillepruun, Laura  Meedia- ja muusika-management’i õpingud Londonis (Metropolitan University)  15 000

Liloson, Maris  J. S. Bachi “Johannese passiooni”ettekanded kontserdisarja “Kirikupühad Maarjamaal”

  raames lauljastipendium  4000

Lippus, Endel  H. Elleri nim Tartu Muusikakooli meistriklasside ja metoodikapäevade õppejõustipendium  1000

Lippus, Urve  Veljo Tormise meeskooriloomingu plaadi “Vision of Kalevala/Nägemus Kalevalast”

  annotatsioonide kirjutajastipendium  3500

Lock, Gerhard  Osalemine rahvusvahelisel muusika ja teooria akadeemial “Orpheus Academy 2007”  5400

Lokuta, Helen  Tõnu Kõrvitsa kammerooperite “Mu luiged, mu mõtted” ja “Tuleaed” solististipendium  14 000

Lukas, Kaija  Viiuliõpingud Londoni Guildhalli muusika- ja draamakoolis  15 000

Lutsoja, Jaak  Interpreetide Liidu kontserdisarja “KuMu Kumus” esinejastipendium 3000

Lääts, Heli  Juubelitoetus  5000

Maidre, Ines  Kontsertide “Fantasticus” korraldamine Tartu Peetri, Viljandi Pauluse, Häädemeeste

  ja Valga kirikus  5000

Maidre, Riina  V. Tormise “Eesti naiste laulude” lavastuse solististipendium  13 000

Malmqvist, Björn  EMTA kontrabassimängijate meistrikursuse külalisprofessori stipendium  10 000

Marxen, Louisa  Eesti-Saksa ansambli Bipolar liikme stipendium kontsertide eest Eesti muusika päevadel  3000

Martin, Marko  Loominguline stipendium  6000

Mattiesen, Monika  Loominguline stipendium  15 000

Meibaum, Heili  Osalemine festivalil “Imperaatori bukett” kontsertlavastusega

  “Tants päikesekuninga auks” (muusikuhonorar)  5000

Metsar, Saale  Osalemine Euroopa Liidu Barokkorkestri meistrikursustel  5000

Murdvee, Niina  H. Elleri nim Tartu Muusikakooli meistriklasside ja metoodikapäevade

  õppejõustipendium  2000

Mursa, Maret  V.Tormis “Eesti Naiste Laulud” solististipendium  13 000

Mõttus, Sirje  kontsertide “Muusika, ärata mu süda…” ettevalmistaja ja läbiviija stipendium  4000

Mägi, Marko  Rahvamuusikaansambli Ro:Toro osalemine festivalil Mehhikos  10 000

Mägila, Levi-Danel  Loominguline stipendium  2000

Märks, Ilmar  Juubelitoetus  5000

Nahkur, Toivo  Raamatu “Muusika läbi vaimu” teise osa toimetamine  7000

Nawri, Manuel  Eesti-Saksa ansambli Bipolar liikme stipendium kontsertide eest Eesti muusika päevadel  3000

Nestor, Toomas  Loominguline stipendium  2000

Noor, Taisto  Linda Sauli 100. sünniaastapäeva puhul CD väljaandmine  10 000

Normak, Jaan  Eesti kvarteti 100. aastapäeva tähistavad Edelweissi kvarteti kontserdid (esinejahonorar)  1000

Normak, Karolina  Eesti kvarteti 100. aastapäeva tähistavad Edelweissi kvarteti kontserdid (esinejahonorar)  1000

Nurgamaa, Talvi  Õpingud Viini kaunite kunstide akadeemias vioola erialal  4000

Ojakäär, Valter  Džässikuu albumisarja koostajastipendium  8000

Oland, Bodil  Eesti Filharmoonia Kammerkoori meistriklassi juhendaja ja vokaalpedagoogi stipendium  25 000

Orgse, Lembit  Loominguline stipendium  15 000

Orgse, Lembit  H. Elleri nim Tartu Muusikakooli meistriklasside ja metoodikapäevade õppejõu stipendium  4000

Orgse, Meelis  Barokkviiuli õpingud Sibeliuse akadeemias  10 000

Orgse, Meelis  Kontsertide “Corelli Consort 15!” muusikustipendium  3500

Ots, Jaan  Osalemine Lieksa vaspillipäevade trompetimängijate konkursil  3500

Ots, Neeme  Osalemine trompetimängijate konkursil Lieksa Vaskpillipäevadel 3500

Paas, Heljo  Juubelitoetus  5000

Paemurru, Piia  Esinemine kontserdiga “Mõttemuusika 2” Tallinna Kirjanike Maja musta laega saalis  3000

Paemurru, Piia  Mängufilmi “Pimedad aknad” filmimuusika lindistamine  2000

Pai, Henn  Juubelitoetus  5000

Pajupuu, Maiken  Eriti Kurva Muusika Ansambli kontsert-installatsiooni “Dagerrotüübid” esinejastipendium  4000

Pajusaar, Tarmo  Mängufilmi “Pimedad aknad” filmimuusika lindistamine  2000

Pakri, Maigi  Osalemine koos õpilase Ruslan Strogiga Würzburgi VI rahvusvahelisel pianistide konkursil

  ja õpilase Jelena Matvejevskajaga Jūrmala rahvusvahelisel noorte pianistide konkursil  10 000

Panova-Järvi, Liidia  Toetus  5000

Peipman, Henri

Lembit  Viljandi Kultuuriakadeemia jazzmuusika õppekava külalisõppejõu stipendium  10 000

Peäske, Raivo  Osalemine Kārlis Shtrali nim VIII rahvusvahelisel noorte flötistide konkursil Jelgavas  4500

Peäske, Tiiu  Rakvere Kaurikooli õpilase Maria Tiimuse, tema õpetaja ja kontsertmeistri osavõtt

  A. Postacchini nimelisest viiuldajate konkursist Itaalias  12 900

Piim, Jaan  Osalemine Lieksa vaskpillipäevade trompetimängijate konkursil  3500

Plaas, Kädy  V.Tormise “Eesti Naiste Laulude” solistitipendium  13 000

Plaas, Kädy  Tõnu Kõrvitsa kammerooperite “Mu luiged, mu mõtted” ja “Tuleaed” solististipendium  14 000

Poll, Mihkel  R. Schumanni “Dichterliebe” ja “Frauenliebe und leben” ettekanded Narvas  3000

Poll, Mihkel  Eesti päevad ELis: soolokontsert Prantsusmaal  6260

Posti, Ivo  Lauluõpingud Haagi kuninglikus konservatooriumis  12 000

Punder, Neeme  W. A. Mozarti ühevaatuselise laulumängu “Bastien ja Bastienne” dirigendihonorar  3000

Punder, Neeme  Mängufilmi “Pimedad aknad” filmimuusika lindistamine  2000

Puusepp, Jaan  Kontserdisarja “Päikeseloojangumuusika” korraldamine Kõpu tuletorni jalamil  15 000

Puusepp, Jandra  Eesti-Saksa ansambli Bipolar liikme stipendium kontsertide eest Eesti muusika päevadel  3000

Puusepp, Lily-Marlene Õpingud Sibeliuse akadeemia doktorantuuris harfi erialal  10 000

Põder, Annika  Lauluõpingud Sibeliuse akadeemias  9000

Raide, Martti  Eesti Klaveriõpetajate Ühingu tegevjuhi stipendium  12 000

Raidmets, Terje  Osalemine festivalil “Imperaatori bukett” kontsertlavastusega

  “Tants päikesekuninga auks” (muusikuhonorar)  5000

Raik, Teet  Ansambli Ajavares osalemine Bukaresti rahvusvahelisel jazzansamblite konkursil  20 000

Rebane, Henn  Mängufilmi “Pimedad aknad” filmimuusika lindistamine  2000

Reimann, Ann  Osalemine rahvusvahelisel pianistide konkursil Hispaanias (lennukipiletid ja osavõtumaks)  5000

Reimann, Tõnu  H. Elleri nim Tartu Muusikakooli meistriklasside ja metoodikapäevade õppejõustipendium  1500

Riisikamp, Marju  Türi Kevadfestivali esinejastipendium  3000

Ruusmaa, Monika  Plokkflöödiõpingud Haagi kuninglikus konservatooriumis  12 000

Ruusmaa, Monika  Osalemine Bostoni vanamuusika festivalil ansambliga The Royal Wind Music (lennukipiletid)  5000

Rüütel, Kai  Õpingud Haagi kuninglikus konservatooriumis laulu erialal  12 000

Saagpakk, Anne  Muusikateadlase J. Jürissoni artiklite kogumiku käsikirja ettevalmistamine trükiks  6000

Saaremets, Merike  Projekti “Särav seitsmekümnene – vendade Kriisade orel Suure-Jaani kirikus 1937–2007”

  kontsertide ja orelijuttude läbiviimine  5000

Saliete, Ieva  Barokikontsertide esinejastipendium  7500

Salumäe, Ene  EELK 90 aastapäevaürituste ja kirikumuusika kuu organiseerimine  12 000

Sarapuu, Peeter  Osalemine festivalil “Imperaatori bukett” kontsertlavastusega

  “Tants päikesekuninga auks” (muusikuhonorar)  5000

Schriefli, Matthias  NRW festivali külalisesineja stipendium  3912.50

Siitas, Marelle  Barokkmuusikakontsertide ettevalmistamine ja läbiviimine  2000

Sildos, Mail  Kontsertide “Corelli Consort 15!” muusikustipendium  3500

Sokk, Madli  Osalemine Saksa/Prantsuse noorte sümfooniaorkestri projektis Bayreuthis

  (lennuki- ja rongipiletid)  4600

Soo, Mart  Taavi Kärikmäe-Mart Soo CD väljaandmine  15 000

Sookruus, Karmen  Osalemine Saksa/Prantsuse noorte sümfooniaorkestri projektis Bayreuthis

  (lennuki- ja rongipiletid)  4600

Soon, Hendrik  Osalemine Saksa/Prantsuse noorte sümfooniaorkestri projektis Bayreuthis

  (lennuki- ja rongipiletid)  4600

Soop, Siim  Eriti Kurva Muusika Ansambli kontsert-installatsiooni “Dagerrotüübid” esinejastipendium  4000

Soots, Ants  V. Tormise meeskooriloomingu plaadi “Vision of Kalevala / Nägemus Kalevalast”

  dirigendistipendium  10 000

Staak, Maria  Kaasaegse tantsuetenduse “Tuul tormiaknas” muusikaline kujundamine  5000

Staak, Robert  Osalemine festivalil “Imperaatori bukett” kontsertlavastusega

  “Tants päikesekuninga auks” (muusikuhonorar)  5000

Sumera, Kadri-Ann  Eesti-Saksa ansambli Bipolar liikme stipendium kontsertide eest Eesti muusika päevadel  3000

Sumera, Kadri-Ann  Kontserdi “HELI:PILT” esinejastipendium  3000

Zedler, Nina  Eesti-Saksa ansambli Bipolar liikme stipendium kontsertide eest Eesti muusika päevadel  3000

Zeiger, Horre  Juubelitoetus  5000

Taamal, Danae  Osalemine Saksa/Prantsuse Noorte Sümfooniaorkestri projektis Saksamaal Bayreuthis  

  (sõidukulud)  4600

Tafenau, Raivo  Esinemine Euroraadio džässikontserdil (honorar Raivo Tafenau kvintetile)  22 000

Talani, Rida  keelpillipedagoogika meistrikursuse läbiviijastipendium  3600

Tamman, Venda  Akordioniõpilaste Pärnu suvelaagri orkestriseadete tegijale stipendium  4500

Tamme, Avo  Toetus  5000

Tammesalu, Aare  Osalemine rahvusvahelisel muusikamänedžeride messil IAMA 2007 Londonis (lennukipiletid)  2305

Tammesalu, Aare  Pärnu Linnaorkestri kontserdi lisajõudude stipendiumid  20 000

Tammesalu, Aare  Mängufilmi “Pimedad aknad” filmimuusika lindistamine  2000

Tampuu, Taavi  J. S. Bachi “Johannese passiooni”ettekanded kontserdisarja “Kirikupühad Maarjamaal”

  raames lauljastipendium  4000

Targo, Katrin  J. S. Bachi “Johannese passiooni”ettekanded kontsertsarja “Kirikupühad Maarjamaal”

  raames: Lauljastipendium  3000

Tarum, Imbi  Klavessiinimuusika sooloplaadi “Vertigo” väljaandmine  20 000

Tarum, Imbi  Kontsertide “Corelli Consort 15!” muusikustipendium  3500

Tarvas, Pärt  Eesti kvarteti 100. aastapäeva tähistavad Edelweissi kvarteti kontserdid (esinejahonorar)  1000

Tegelmann, Kadri  Õpingud Haagi kuninglikus konservatooriumis klassikalise laulu erialal  12 000

Teppo, Johannes  Tšelloõpingud Sibeliuse akadeemias  10 000

Tiisma, Henry  Tsirkusestuudio Folie lavastuse “Jaam” ansambli Kriminaalne Elevant muusikustipendium  2000

Traksmann, Harry  Loominguline stipendium  5000

Tralla, Tiit  Juubelitoetus  5000

Türnpu, Anne  Stipendium lavastuse, V.Tormis “Eesti Naiste Laulud” solistile  13 000

Tüür, Erkki-Sven  “Sümfoonia nr 6” loomine  15 000

Uchihashi, Kazuhisa  Sarja “Improtest” esinejastipendium  7800

Vain, Ester  Eesti kvarteti 100. aastapäeva tähistavad Edelweissi kvarteti kontserdid (esinejahonorar)  1000

Valdma, Villu  Osalemine festivalil “Imperaatori bukett” kontsertlavastusega

  “Tants päikesekuninga auks” (muusikuhonorar)  5000

Valdmaa, Maria  Õpingud Haagi kuninglikus konservatooriumis laulu erialal  12 000

Valdna, Tauno  Eriti Kurva Muusika Ansambli kontsert-installatsiooni “Dagerrotüübid” esinejastipendium  4000

Valk-Falk, Maris  Osalemine konverentsil “Mathematics and Computation in Music” Berliinis (lennukipiletid)  4500

Vihermäe, Villu  Eesti-Saksa ansambli Bipolar liikme stipendium kontsertide eest Eesti muusika päevadel  3000

Viikholm, Olari  J. S. Bachi “Johannese passiooni”ettekanded kontserdisarja

  “Kirikupühad Maarjamaal” raames lauljastipendium  3000

Volmer, Priit  J. S. Bachi “Johannese passiooni”ettekanded kontserdisarja

  “Kirikupühad Maarjamaal” raames lauljastipendium  4000

Voronova, Olga  Loominguline stipendium  2000

Vulp, Urmas  Loominguline stipendium  2000

Väinmaa, Lauri  H. Elleri nim Tartu Muusikakooli meistriklasside ja metoodikapäevade õppejõustipendium  2500

Välja, Kaido  Osalemine festivalil “Imperaatori bukett” kontsertlavastusega

  “Tants päikesekuninga auks” (muusikuhonorar)  5000

Västrik, Ardo  Kontserdi “HELI:PILT” esinejastipendium  3000

Õnnis, Anto  Interpreetide Liidu kontserdisarja “KuMu Kumus” esinejastipendium  3000

Aavo Otsa

Muusikastuudio  Trompeti suveakadeemia korraldamine  16 000

Ajaleht Eesti Kirik SA  Professionaalse orelimuusika tutvustamine nädalalehes Eesti Kirik  10 000

Ateen SA  Elektroonilist džassmuusikat viljeleva grupi Nojazz kontserdi korraldamine Tartus  8000

Ateen SA  Multiinstrumentalisti Mad Sheer Khani kontserdi korraldamine Tartus  10 000

Colla Voce MTÜ  Margarita Voitese CD-kogumiku väljaandmine  10 000

Concerto Grosso AS  XIV Haapsalu vanamuusikafestivali korraldamine  200 000

Concerto Grosso AS  Gamba- ja barokktšellomängija Markku Luolajan-Mikkola Bachi soolosüitide

  kontserdi korraldamine  15 000

Concerto Grosso AS  Diego Nadra kontsertide muusikustipendiumid  10 000

Corelli Music  Kontserdisarja “Eesti mõisad 2007” ettevalmistamine ja läbiviimine  20 000

Crescendo MTÜ  Noorteaasta  kontserdi “Noored musitseerivad” ja festivali

  “Tallinna kirikurenessanss” kontsertide korraldamine  40 000

E STuudio MTÜ  Kontserdi “Noored ja klassika” korraldamine  15 000

EELK Kõpu Peetri

kogudus  Oreli puuduvate tinavilede valmistamine, oreli intoneerimine ja häälestamine  15 200

EELK Narva

Aleksandri kogudus  I Maarjalaulude festivali esinejate stipendiumid  6000

EELK Narva

Aleksandri kogudus  Kontserdisarja “Suvi 2007 Narva Aleksandri kirikus” korraldamine  25 000

EELK Tallinna Püha Neitsi Maarja piiskoplik

toomkogudus  Orelikontsertide sarja “Toomkiriku orelisuvi” korraldamine  6000

EELK Tapa Jakobi

kogudus  Oreli mürasummutuskasti ostmine  8000

EELK Viljandi Pauluse

kogudus  Kiriku oreli vilede remontimine  20 000

Eesti Akordioniliit  Rahvusvahelise Akordioniliidu aastamaks  3848

Eesti Esitajate Liit  Hauasamba kavandamine organist Rolf Uusvälja kalmule  40 000

Eesti Gregoriaani

Ühing MTÜ  Osalemine “Inntöne” festivalil Austrias ja Buxtehude festivalil Saksamaal  50 000

Eesti Heliloojate Liit  2007. aasta teise kvartali tegevustoetus  90 000

Eesti Heliloojate Liit  Heliloojate Maja hooldus- ja remondikulud  15 000

Eesti Heliloojate Liit  Kohtumiste sarja “Helilooja, kes sa oled?” läbiviimine  10 000

Eesti Interpreetide Liit  Kontserdisarja “Akadeemiline kammermuusika” korraldamine  30 000

Eesti Interpreetide Liit  2007. a II kvartali tegevustoetus  90 000

Eesti Jazziliit  Klubikontsertide sarja korraldamine  70 000

Eesti Keelpilliõpetajate

Ühing  2007. a II kvartali tegevustoetus  15 000

Eesti Keelpilliõpetajate

Ühing  Värska üleriigilise noorte keelpillimängijate suvekooli korraldamine  40 000

Eesti Kitarriselts MTÜ VI rahvusvahelise kitarrifestivali korraldamine  40 000

Eesti Klaveriõpetajate

Ühing  2007. a tegevustoetus  12 000

Eesti Kontsert  Ida-Virumaa klassikalise muusika festivali “Seitsme linna muusika” korraldamine  30 000

Eesti Kontsert  Hortus Musicuse ja teistest muusikutest koosneva ansambli osalemine Lübeckis

  Buxtehude festivalil  30 000

Eesti Kontsert  Hortus Musicuse osalemine Amadeo ja MittelFest festivalidel Hollandis, Aachenis ja Itaalias  30 000

Eesti Kontsert  Tallinna XXI rahvusvahelise orelifestivali läbiviimine  80 000

Eesti Kontsert  Tallinna XXI Rahvusvahelise Orelifestivali esinejate stipendiumid  100 000

Eesti Kooriühing  X rahvusvahelise koorifestivali “Tallinn 2007” korraldamine  15 000

Eesti Kooriühing  Rahvusvahelise Koorimuusika Föderatsiooni konverentsi “Voices of Origin” korraldamine  30 000

Eesti Kooriühing  Europa Cantati rahvusvahelise laulunädala korraldamine Tartus ja Tallinnas  50 000

Eesti Muusika

Infokeskus  Printeri-paljundusmasina ostmine  45 000

Eesti Muusika- ja

Teatriakadeemia  Trompet Courtois’ ostmine  16 800

Eesti Muusika- ja

Teatriakadeemia  Üliõpilaste sõit Baltimaade klaverifestivalile Vilniuses  4000

Eesti Muusika- ja

Teatriakadeemia  Hollandi muusikaajaloolase ja organisti Peter van Dijki sõit Buxtehude konverentsile Tallinna  3500

Eesti Muusika- ja

Teatriakadeemia  Üliõpilaste osalemine koolimuusika intensiivprojektis Leipzigis  15 000

Eesti Muusika- ja

Teatriakadeemia  Lisastipendiumid Socratese/Erasmuse programmi raames välismaal õppivatele

  EMTA muusikaõpilastele  50 000

Eesti Muusika- ja

Teatriakadeemia  Kontserdisarja “Jubilate” korraldamine  12 000

Eesti Muusika- ja

Teatriakadeemia  Läänemere maade kultuurikorralduse võrgustiku “Synaxis Baltica”

  suveakadeemia korraldamine  10 000

Eesti Muusika-

festivalid MTÜ  Tegevustoetus  30 000

Eesti Muusikafond  2007. a I kvartali tegevustoetus  26 000

Eesti Muusikanõukogu  2006. a II kvartali tegevustoetus  45 000

Eesti Muusikaõpetajate

Liit MTÜ  Muusikaõpetajate suvekooli välislektorite sõidukulud  15 000

Eesti Noorte Frankofiilide

Ühendus  Projekti “Romantiline Prantsusmaa” läbiviimine  7000

Eesti Orelisõprade

Ühing  Tegevustoetus  20 000

Eesti Puhkpillimuusika

Ühing  Eesti Noorte Brassi proovide ja kontserdi läbiviimine Suure-Jaanis  4800

Eesti Puhkpillimuusika

Ühing  Eesti noorteorkestrite konkursi žüriiliikme stipendium  6000

Eesti Pärimusmuusika

Keskus MTÜ  XV Viljandi pärimusmuusika festivali esinejate honorarid  110 000

Eesti Pärimusmuusika

Keskus MTÜ  Meelika Hainsoo plaati tutvustavate kontsertide esinejate honorari osaline kate  10 000

Eesti Riiklik

Sümfooniaorkester  Neeme Järvi 70. sünnipäevast  kontsertsalvestuse tegemine  100 000

Eesti Rockfestival OÜ  Festivali “Rabarock 2007” heli- ja valgustehniline teostus  20 000

Eesti Saarte Kultuuri-

ühendus MTÜ  Festivali “Juu jääb 2007” kirikukontserdid

  (Palle Mikelborgi trio ja kammerorkester, Eivņr Palstodir)  25 000

Eesti Segakooride Liit  Raamatu “Saatus valib meie Muusika. Ene Üleoja” väljaandmine  15 000

Eesti Õigeusu

Noorte Liit  Noodiraamatu “Õigeusu kiriku laulud” väljaandmine  10 000

Elva Muusikakool  “Klarnetisuve Elva 2007” esinejate honorarid ja korraldamine 30 000

Ensemble

Voces Musicales  Tõnis Kaumanni kammerooperi “Kaubamaja” ettekanne (solistide honorarid)  35 000

Festivitas Artium MTÜ  Kevadhooaja kontsertide korraldamine  45 000

Festivitas Artium MTÜ  VII rahvusvahelise Tartu vanamuusikafestivali korraldamine  130 000

Festivitas Canens SA  Kontserttegevus Lõuna-Eestis (interpreetide honorarid)  45 000

G. Otsa nim Tallinna

Muusikakool  W. A. Mozarti  ühevaatuselise laulumängu “Bastien ja Bastienne” etendamine NO99s  4500

G. Otsa nim Tallinna

Muusikakool  Fagoti Fox-Renard 222 ostmine  30 000

G. Otsa nim Tallinna

Muusikakool  Õpilaste osalemine rahvusvahelisel festivalil “Lieksa Brass Week 2007”  10 500

G. Otsa nim Tallinna

Muusikakool  Professionaalse muusikaõppe arendamine Eestis  60 000

H. Elleri nim Tartu

Muusikakool  Põhjamaade laste- ja noorte flöödifestivali korraldamine  4000

H. Elleri nim Tartu

Muusikakool  Kontsertide “Tulevikumuusikud” ja “Elleri kooli noorteosakond – 25 aastat” korraldamine  10 000

Haapsalu

Kontserdiühing  XIII üleriigilise keelpillimängijate suvekursuse korraldamine Haapsalus  50 000

Haapsalu

linnavalitsus  Cyrillus Kreegi muusikapäevad 2007: projekti “Kreegi vihik” osaline kulude katmine  30 000

Haapsalu

Muusikaühing  Üle-eestilise Noorte Sümfooniaorkestri 2007. a tegevustoetus  25 000

Harku Valla Laulu ja Mängu

Selts MTÜ  Tabasalu “Jazz Fest’i” ettevalmistus- ja korralduskulud  45 000

Hea Muusika Selts  “Eesti muusika maailmas”: Erkki-Sven Tüüri uudisteoste esiettekanne Berliini Filharmoonias  50 000

Heinavanker MTÜ  Kontserdid Eesti linnades ja maakondades  25 000

Heinavanker MTÜ  Eesti rahvakoraalide CD salvestamine koostöös Harmonia Mundiga  20 000

Hereditas MTÜ  Festivali “Trialogos” muusikavaldkonna ettevalmistus- ja esitluskulude osaline katmine  50 000

Hiiumaa

Homecoming MTÜ  Hiiumaa kammermuusikafestivali  “Homecoming 2” kontsertide ja meistriklassi korraldamine  9000

Hiiumaa Kammer-

muusika MTÜ  IX Hiiumaa kammermuusikapäevade korraldamine  15 000

Hugo Lepnurme

Muusikaühing  I rahvusvahelise kirikumuusika suveakadeemia korraldamine  11 000

Julm Productions OÜ  Eesti nn uut jazzi koondava kogumikplaadi “Innovatsioon vol. 2” tootmine ja

  tutvustamine  15 000

Julm Productions OÜ  Eesti broken-beat bändi Broken Time Orchestra uue albumi tootmine ja tutvustamine  15 000

Juudi Kultuuri

Festival MTÜ  IV juudi süvakultuuri festivali “Ariel” ettevalmistamine ja läbiviimine  110 000

Juuru Mihkli Kiriku

Oreli Fond SA  Kiriku oreli restaureerimine  20 000

Kadrina Kiriku

Oreli SA  Ansambli Vox Clamantis kontsert Kadrina kirikus (ansambli liikmete stipendiumid)  12 000

Keila Muusikakool  III laste orelifestivali läbiviimine  1200

Kiili Kunstide Kool  Kooli vanamuusikaansambli CD salvestamine ja tootmine  10 000

Kohtla-Järve

Kunstide Kool  Stanislav Tjaguri osalemine Peterburi ja Daniil Golubevi osalemine Rūjiena

  rahvusvahelisel konkursil  3000

Kultuurileht SA  Ajakirja Muusika viienda ilmumisaasta erinumbri “Muusikalinn Berliin” ettevalmistamine  9000

Kultuurileht SA  Ajakirja Muusika erinumbri “Muusikalinn Lissabon” materjalide kogumine  6000

Kultuurileht SA  Ajakirja Teater. Muusika. Kino muusikaosakonna autorihonorarid  90 000

Kuningas Arthuri

Fond SA  X kuningas Arthuri gala korraldamine  15 000

Kuressaare

Kammerfest MTÜ  XIII Kuressaare kammermuusika päevade korraldamine  75 000

Kuressaare Ooperifestivali

Sõprade Klubi  Hendrik Krummi nimelise üleriigiliase noorte lauljate konkursi auhinnafond  30 000

Küberstuudio  Tegevustoetus  70 000

Lasteekraani

Muusikastuudio MTÜ Üleriigilise uute lastelaulude võistluse “Lastelaul 2007” soolo- ja

  ansamblilaulu autorite auhinnad  13 000

Leigo Kontserdid MTÜ  “Leigo järvemuusika” X festivali klassikapäeva muusikute honorarid  50 000

Maailmaküla MTÜ  Festivali “Maailmaküla” kodumaiste esinejate Stipendiumid  35 000

Muusika ja Kunsti Dünaamiline

Koondis MTÜ  Ansambli Phlox CD “Rebimine ja voltimine” väljaandmine  15 000

Muusikute Täiendõppe

Keskus  Kontserdisarja “Meistrite akadeemia” kulude osaline kate  45 000

Muusikute Täiendõppe

Keskus  Kontserdisarja “Hingemuusika” kulude osaline kate  40 000

Muusikute Täiendõppe

Keskus  Kammerlaulu projekti “Berliin – Eesti” kulude osaline kate  13 000

Muusikute Täiendõppe

Keskus  Vahetuskontsertide “Eesti – Minsk” korraldamine  13 000

Narva Linnavalitsuse

kultuuriosakond  Chopini konkursi korraldamine  80 000

Narva linnavalitsuse k

ultuuriosakond  J. Mravinski nimelise XIII rahvusvahelise muusikafestivali läbiviimine  30 000

Narva Linnavalitsuse

kultuuriosakond  XII rahvusvahelise noorte muusikafestivali “Narva Jazz 2007” korraldamine  10 000

Noorte ja Tudengite Rütmimuusika

Organisatsioon MTÜ  Tegevustoetus  25 000

Nõmme Jazz MTÜ  VII rahvusvahelise noorte jazzlauljate ja instrumentalistide konkursi

  saateansambli muusikutele  25 000

Nõmme Muusikakool  Kooli kammerorkestri osalemine IX Euroopa noorteorkestrite festivalil Firenzes  30 000

Pärnu David Oistrahhi

Festival MTÜ  “David Oistrahhi festivali” ja Neeme Järvi suveakadeemia esinejate ja läbiviijate stipendiumid  70 000

Pärnu Ooperiselts  Andrus Kallastu autorikontsertide korraldamine Pärnus ja Helsingis  15 000

Rahvusooper Estonia  Erkki-Sven Tüüri ooperi “Wallenberg” väljatoomine (orkestriinstrumentide ja

  noodimaterjali rentimine)  68 641

Rahvusvaheline

Artur Kapi Ühing  2007. a tegevustoetus  25 000

Rahvusvaheline

Artur Kapi Ühing  M. Saare laulukonkursi auhinnafond, klaverisaatjate ja žüriiliikmete stipendiumid  28 000

Rakvere Muusikakooli

Sihtasutus  Virumaa Kammerorkestri kevadkontserdi juhtmängijatele stipendiumid  14 000

Rampade Org MTÜ  Kevadkontsertide korraldamine  10 000

Riisikamp, Marju  Osalemine festivalil “Imperaatori bukett” kontsertlavastusega

  “Tants päikesekuninga auks” (muusikuhonorar)  5000

Saue Muusikakool  V noorte jazzimprovisatsioonifestivali “Visioon” peaesineja George Kontrafourise

  kvarteti ja R&B-bob trio honorarid  25 000

Tallinna Filharmoonia  Tallinna Kammerorkestri hooaja lõppkontserdi lisajõudude honorarid 26 000

Tallinna Filharmoonia  2007. a Birgitta festivali Eesti esinejate osaline honorar  60 000

Tallinna

Kitarrifestival MTÜ  Festivali korraldamine  30 000

Tallinna

Muusikakeskkool  Kooli õpilaste ja õpetajate osalemine rahvusvahelisel konkursil “Jūrmala 2007” (sõidukulud)  6900

Tallinna

Muusikakeskkool  Kooli lastekoori osalemine Euroraadio koorikonkursi

  “Let the Peoples Sing” lõppkontserdil Kölnis  40 000

Tallinna Pelgulinna

Rahvamaja  Noorte jazzipäev Pelgulinnas  8600

Tolli Vara OÜ  Kuressaare Amadeo festivali “Elitaarne ja traditsionaalne” korraldamine  30 000

Tuglas-seura ry  Eesti muusika foorum “Helsinki 2007” Helsingi raudteejaamas  15 000

U.L.A. Jazz TÜ  Festivali “Improvizz’07” korraldamine  40 000

U.L.A. Jazz TÜ  Eriti Kurva Muusika Ansambli ja Eesti Rahvusmeeskoori CD salvestamine  15 000

U.L.A. Jazz TÜ  Henri Peipmani CD “Aeg olla püha” salvestamine  15 000

Vanalinna

Hariduskolleegium  Muusikakooli jazzistuudiole löökriistakomplekti ostmine  9400

Varajase Muusika Stuudio

Cantores Vagantes  Stipendium Türi Kevadfestivali esinejale  18 000

Vihula Vallavalitsus  Võsu XV muusikapäevade korraldamine  19 000

Viivo Muusika MTÜ  Ansambli Orthodox Singers ülestõusmispühade kontsertide ettevalmistamine ja läbiviimine  18 000

Viivo Muusika MTÜ  Orthodox Singersi osalemine Glasriket, Grebbestad ja Falkenberg suvemuusika festivalidel  15 000

Viljandi Vanamuusika

Festival  Noorte vanamuusikute projekti “Zeus ja Europe” ettevalmistamine ja esitamine  23 000

Viljandi Vanamuusika

Festival  Kontserdiprojekti “MuusikaSündmus” II kvartali korraldamine  20 000

Võru Sümfoonilise

Muusika Ühing  XII noorte puhkpillimängijate suvekooli ja “Võru vaskpillipäevade” läbiviimine  20 000

XXI Sajandi

Orkester MTÜ  Pärnu rahvusvahelise ooperimuusika festivali korralduskulude katmine  30 000

XXI Sajandi

Orkester MTÜ  V Klaudia Taevi nim noorte lauljate konkursi preemiafond  30 000

 

 

KIRJANDUSE SIHTKAPITAL

Aaloe, Ülev  Loomingu Raamatukogu tööstipendium (Ingmar Bergmani “Lärmab ja veiderdab” tõlkimine)  7000

Aitaja, Jaan  Balti raamatumessi lastekirjanduse programmi raames esineja stipendium  1000

Alavainu, Ave  Luuleplaadi väljaandmine  7000

Aleman, Tiina   Tõlkestipendium Mihkel Kaevatsi luuletuste tõlkimiseks  3500

Aru, Tõnu  Filmi “Mats Traat” tegemine  17 500

Baljasnõi, Boriss  Raamatu “Kuuekümnendate aastate eesti kirjanik I” väljaandmine  40 000

Biin, Aarne  2006. a romaanivõistluse III koha preemia  10 000

Dittmann-Grönholm,

Irja  Eesti kirjanduse aastaraamatu “Estonia 2007” tõlkimine  80 000

Ehin, Andres  World Haiku Associationi IV konverentsil osalemine (lennupiletid)  22 000

Epner, Luule  Ajakirja Looming näitekirjanduse ülevaadete autoristipendium  4000

Hainsalu, Lehte  Lastenäidendite kogu “Osaraamat” autoristipendium  5000

Hallas, Katrin  Luulekogu autoristipendium  10 000

Hellat, Henn-Kaarel  Juubelitoetus  10 000

Helme, Peeter  Võrguajakirja Kriteerium artiklikogumiku väljaandmine  25 000

Hirv, Indrek  Sülearvuti ostmine  10 000

Ilves, Aapo  Arvuti ostmine  10 000

Jõgisalu, Harri  Lasteraamatu “Vennikese lood” autoristipendium  20 000

Jõgisalu, Harri  Lasteraamatu “Linnavarblane maal” autoristipendium  12 000

Kalvet, Mart  Ants Eerti raamatu “Afganistani vang” tõlkimine eesti keelde  15 000

Kangro, Kirke  Balti raamatumessi lastekirjanduse programmi raames esineja stipendium  500

Kangro, Maarja  Põhjamaade luulefestivalil esineja stipendium  2000

Kangro, Maarja  Balti raamatumessi lastekirjanduse programmi raames esineja stipendium  500

Kaplinski, Jaan  Jaan Kaplinski romaani “Kevadest sügiseni” autoristipendium  40 000

Kareva, Doris  Osalemine kirjanduskollokviumil Rumeenias  4400

Kasemaa, Kalle  Loomingu Raamatukogu tööstipendium (“Peredur. Kymri saaga” ja Jaakov Šabtai

  “Onu Perets tõuseb lendu” tõlkimine)  12 000

Kaus, Jan  Stipendium Põhjamaade luulefestivali korraldamise eest  10 000

Kaus, Jan  Põhjamaade luulefestivalil esineja stipendium  2000

Kelder, Ene  Artikli kirjutamine kogumikku “20. sajandi mõttevoolud ja kirjandus/ kirjanduse uurimine”  3000

Kiik, Heino  Raamatu “No siis…” autoristipendium  25 000

Kivirähk, Andrus  “Voldemari” autoristipendium Eesti Draamateatri näidendiraamatu sarjas  15 000

Kivirähk, Andrus  Balti raamatumessi lastekirjanduse programmi raames esineja stipendium  500

Koff, Eva  Näidendiraamatu “Mirr” autoristipendium  12 000

Koff, Indrek  Põhjamaade luulefestivalil esineja stipendium  2000

Kolk, Kaspar  Loomingu Raamatukogu tööstipendium (Tacituse tõlke toimetamine)  3000

Kompus, Marko  Sülearvuti ostmine  10 000

Konstabel, Kleio  Valére Novarina “Devant la parole” tõlkimine Prantsuse

  Teadusliku Instituudi tõlkesarjas “Suflöör”  15 000

Kotjuh, Igor  Eestivene autorite XIV vabavärsifestivali külastamine Tveris 9786

Kotjuh, Igor  Põhjamaade luulefestivalil esineja stipendium  2000

Kotjuh, Igor  Luulekogu “Teises keeles” autoristipendium  10 000

Krimm, Virve  Loomingu Raamatukogu tööstipendium (Maria Kirschbaum-Pljuhanova

  “Mälu hoiab meid eluaeg koos” tõlkimine)  12 000

Käo, Maie  Henno Käo luulekogu “Röövlilaev” koostaja stipendium  5000

Kärner, Siim  Haikuantoloogia “Kõik on kusagil…” kirjastamine  25 324

Künnap, Asko  Kogumiku “Kaardipakk Kaks” autoristipendium  7000

Laanes, Eneken  Osalemine konverentsil “Inside Knowledge: (Un)doing Methologies, Imagining Alternatives”  4000

Lamp, Anu  J.-L. Lagarce näidendite “Olin kodus ja ootasin, et vihma hakkaks sadama” ja

  “Kauge maa” tõlkimine  24 000

Lattik, Margus  Lasteraamatu “Imeline karjus” kirjastamine  25 000

Lattik, Margus  Põhjamaade luulefestivalil esineja stipendium  2000

Lauli, Olle  2006. a romaanivõistluse II koha preemia  20 000

Leesalu, Diana  Balti raamatumessi lastekirjanduse programmi raames esineja stipendium  500

Lember, Ira  Lasteluuletuste kogumiku “Prillmadu” autoristipendium  10 000

Liivak, Lembit  Miguel de Unamuno “San Manuel Bueno, märter” tõlkimine  3000

Made, Reet  Lasteraamatu “Jansiga maailma nabal” autoristipendium  15 000

Michelson, Helle-Iris  Sõit Ventspilsi loomemajja  800

Mihkelev, Anneli  Osalemine IX semiootika maailmakongressil “Communication:

  Understanding/Misunderstanding”  7000

Mihkelson, Ene  Romaani “Katkuhaud” autoristipendium  50 000

Mutt, Mihkel  Ajakirja Looming proosaülevaadete autoristipendium  6000

Normet, Dagmar  Lastenäidendite kogu “Lavalood lastele” autoristipendium  15 000

Oja, Martin  Luulekogu “Pärastlõuna platoo” väljaandmine  17 000

Ojamaa, Liisi  Põhjamaade luulefestivalil esineja stipendium  2000

Olgin, Aleksei  Novelli “Malenkie gadosti dolgovjazogo” väljaandmine  14 500

Park, Eeva  Stipendium Põhjamaade luulefestivali korraldamise eest  10 000

Peiker, Piret  Artikli kirjutamine kogumikku “20. sajandi mõttevoolud ja kirjandus /

  kirjanduse uurimine”  1500

Pilv, Aare  Põhjamaade luulefestivalil esineja stipendium  2000

Puik, Vahur  Kolme Eugéne Durifi näidendi tõlkimine Prantsuse draamakirjanduse tõlkesarjas “Suflöör”  27 000

Puu, Aarne  Poolakeelse luulekogu väljaandmine  15 000

Põldsaar, Raili  Artikli kirjutamine kogumikku “20. sajandi mõttevoolud ja kirjandus / kirjanduse uurimine”  1500

Päär, Piret  Balti raamatumessi lastekirjanduse programmi raames esineja stipendium  1160

Rajamäe, Pilvi  EVKA rahvusvahelise aastakirja Interlitteraria 12/2007 keele- ja stiilitoimetamise stipendium  10 000

Rannap, Jaan  Lasteraamatu “Tuukerkoer Torru ja teised loomad” autoristipendium  8000

Raudam, Toomas  Kogumiku “Miks ma ei taha olla kirjanik” autoristipendium  25 000

Raudam, Toomas  Sülearvuti ostmine  10 000

Raun, Mait  Arvuti ostmine  10 000

Raun, Ott  Sülearvuti ostmine  10 000

Rebane, Triin  “Historia Lausiaca” tõlkimine ja kommenteerimine  38 400

Relve, Tiiu  Rainer Maria Rilke “Armastusest” tõlkimine  7000

Rooste, Jürgen  Kogumiku “Kaardipakk Kaks” autoristipendium  7000

Rostsenko, Valeri  Romaani “Estonskaja roza vetrov” väljaandmine  3500

Ruben, Aarne  Teose “Lugusid Anveltist ja Kingissepast” autoristipendium  15 000

Ruitlane, Olavi  Arvuti ostmine  10 000

Ränik, Valeria  Luulekogu “Valgust täis suur pilvealune tuba” autoristipendium  10 000

Saar, Juhan  Toetusstipendium  10 000

Salumets, Thomas  Stipendium Goethe “Faustile” saate-essee kirjutamise est  3000

Saluäär, Anu  V. Mobergi “Asunikud” tõlkestipendium  30 000

Saukas, Katrin  Näidendi “Under” autoristipendium  15 000

Selg, Peeter  Artikli kirjutamine kogumikku “20. sajandi mõttevoolud ja kirjandus / kirjanduse uurimine”  1500

Seppel-Ehin, Ly  Eeva-Liisa Manneri luulekogu tõlkimine  15 000

Sild, Ivar  Romaani “Tantsiv linn” autoristipendium  15 000

Sinijärv, Karl-Martin  Põhjamaade luulefestivalil esineja stipendium  2000

Sinijärv, Karl-Martin  Kogumiku “Kaardipakk Kaks” autoristipendium  7000

Soans, Kerttu  Lasteraamatu “Mari ja Jüri kümme ametit” autoristipendium  20 000

Sommer, Lauri  Ajakirja Looming luuleülevaadete autoristipendium  5000

Soomets, Triin  Kogumiku “Kaardipakk Kaks” autoristipendium  7000

Soosaar, Enn  Toetus 70. sünnipäeva tähistamiseks  10 000

Talvet, Jüri  H. L. Hixi ja C. Vitale luulevalikute tõlkimine TÜ kirjastuse “Kaasajaluule” sarjas  10 000

Talviste, Katre  Prantsuse Teadusliku Instituudi sarja “Suflöör” kuue käsikirja toimetamine ja korrektuur  22 000

Tangsoo, Jaan  Lasteraamatu “Kotermann Juko imeline reis läbi Eestimaa” autoristipendium  15 000

Teede, Andra  Luulekogu “Maailm, mu lärmakas sõber” kirjastamine  20 000

Tomberg, Jaak  Sõit Utrechtis konverentsile “Re-mediating Literature” (lennupiletid)  4470

Tool, Andrus  Artikli kirjutamine kogumikku “20. sajandi mõttevoolud ja kirjandus / kirjanduse uurimine”  1500

Tungal, Leelo  Juubeliürituse korraldamine  10 000

Tungal, Leelo  Raamatu “Seltsimees laps ja suured inimesed” autoristipendium 20 000

Tungal, Leelo  Põhjamaade luulefestivalil esineja stipendium  2000

Tungal, Leelo  Balti raamatumessi lastekirjanduse programmi raames esineja stipendium  500

Tuulik, Jüri  Romaani “Vares” autoristipendium  40 000

Urmet, Jaak  Ajakirja Looming lastekirjanduse ülevaadete autoristipendium  4000

Vadi, Urmas  Kaasaegse eesti luule esitamine Vikerraadios  46 800

Vaiksoo, Jaanus  Balti raamatumessi lastekirjanduse programmi raames esineja stipendium  500

Vallikivi, Arvo  Komi luulekogude tõlkimine eesti keelde  10 000

Vallikivi, Arvo  Kogutud teoste XIII köite väljaandmine  30 000

Viiding, Elo  Kogumiku “Kaardipakk Kaks” autoristipendium  7000

Viiding, Kristi  Loomingu Raamatukogu tööstipendium (Tacituse “Germania” tõlkimine)  6000

Viires, Piret  Esinemine konverentsil “Media in Transition” Massachusettsi Tehnoloogiainstituudis  17 450

Vilep, Heiki  Arvuti ostmine  10 000

Voitehhovitš, Roman  Rahvusvahelise noorte slaavi filoloogide konverentsi korraldamine  50 900

Volpert, Larissa  Monograafia “Puškini Prantsusmaa” väljaandmine  30 000

Eesti Instituut  Näituse “Eesti aabitsa lugu” korraldamine Göteborgis  17 000

Eesti Joonisfilm OÜ  Animeeritud luulekassetti “Must lagi” kirjastamine ja tootmine  50 000

Eesti Keele Sihtasutus Toomas Raudami jutukogu “Miks ma ei taha olla kirjanik” kirjastamine  25 000

Eesti Keele Sihtasutus Aarne Rubeni teose “Lugusid Anveltist ja Kingissepast” väljaandmine  15 000

Eesti Kirjanduse Selts  2006. a eesti kirjanduse ülevaatekoosoleku honorarid ja korralduskulud  26 290

Eesti Kirjanduse Selts  “Sotsia” esinemistasud, ettekandekulud, välisesinejate honorar  36 150

Eesti Kirjanduse Selts  Lastekirjanduse seminaride korraldamine  4400

Eesti Kirjanduse

Teabekeskus  Videokaamera ostmine  30 000

Eesti

Kirjandusmuuseum  Fotonäituse “Pooltund kirjanikuga II” korraldamine  25 000

Eesti Kirjanike Liit  Jüri Ehlvesti mälestusõhtu korraldamine Tartu Kirjanduse Majas  10 000

Eesti Kirjanike Liit  Stipendium töötamiseks Visby kirjanike ja tõlkijate keskuses  12 500

Eesti Kirjanike Liit  Osalemine “Kultuur 2000” projektis “Literature and its Borders. Baltic Ring III”  30 000

Eesti Kirjanike Liit  Käsmu loomemaja kasutamistoetus eesti kirjanikele 2007. aastal  50 000

Eesti Kirjanike Liit  Jüri Ehlvesti loomingule pühendatud konverentsi korraldamine  25 000

Eesti Kultuurikeskus Vene

Entsüklopeedia MTÜ  Ajakirja Võšgorod projekti “21. sajandi genees” väljaandmine  40 000

Eesti Romaaniühing  2006. a romaanivõistluse autasustamise ürituse korraldamine 1000

Eesti Severjanini

Kultuuriselts MTÜ  Kogumiku väljaandmine poeet Igor Severjanini 120. sünniaastapäevaks  6000

Eesti Teaduste Akadeemia Underi ja Tuglase

Kirjanduskeskus  Aare Pilve doktoridissertatsiooni “Kirjutav mina ja mina kirjutamine”

  väljaandmine raamatuna  20 000

Juhan Liivi nim Alatskivi

Keskkool  Liivi päevade korraldamine  11 000

Juunika Koolitus OÜ  Raamatu “Olen kui päike ja tuul” väljaandmine  30 000

Järjehoidja MTÜ  Kirjandusfestivali “Prima vista” Võru päeva korraldamine  10 000

Kairiin OÜ  Dokumentaalfilmi “Exegi monumentum – Enn Vetemaa” alapealkirjaga 

  “Sügisene jalutuskäik Vetemaaga” tegemine  45 000

Kambja Põhikool  Kooli almanahhi “Tootsi taskud” koostamine ja trükkimine  5000

Kirjandusfestival

Prima Vista MTÜ  Festivalil osalevate kirjanike ja muusikute esinemistasud ja väliskülaliste tõlkimistasu 63 500

Kirjastus Ilmamaa UÜ  B. Linde “A. H. Tammsaare oma elu tões ja õiguses” väljaandmine  30 000

Kirjastus Ilmamaa UÜ  Karl Ast-Rumori artiklite kogumiku “Maailma lõpus” väljaandmine  50 000

Kirjastus Ilmamaa UÜ  Heino Kiige mälestusteraamatu “No siis” väljaandmine  10 000

Kirjastus Ilmamaa UÜ  Mats Traadi romaani “Minge üles mägedele” väljaandmine  45 000

Kirjastus Olympia OÜ  Paavo Kivise jutukogu “Kaks kavaleri” väljaandmine  25 000

Kirjastus Pegasus OÜ  Armin Kõomäe jutukogu “Nägu, mis jäi üle” trükkimine  25 000

Kirjastus Verb OÜ  Katrin Väli luulekogu väljaandmine  15 000

Kirjastusühistu

Faatum TÜ  Juhan Saare mälestusteraamatu “Hommikujutud” väljaandmine  30 000

KPD Kirjastus OÜ  Osalemine X rahvusvahelisel Moskva raamatumessil  25 000

Kultuurileht SA  Loomingu laureaatide premeerimise ürituse korraldamine  6500

MTÜ KITE  Almanahhi Tuulelohe 2007, nr 3 väljaandmine  12 480

MTÜ KITE  Almanahhi Tuulelohe 2007, nr 3autoritasud  25 000

Muhu Muuseum  Juhan Smuuli 85. sünniaastapäeva tähistamine luuleetendusega “Kirjad emale”  40 000

Norstedts Förlag  Eeva Pargi raamatu “Lõks lõpmatuses” väljaandmine rootsi keeles kirjastuses Norstedts  60 000

Nynorden OÜ  Eesti nüüdisromaani tutvustamine norra keeles Skandinaavia maade kirjandusfestivalidel  50 000

Nynorden OÜ  Luulevalimiku väljaandmine rootsi keeles Göteborgi raamatumessil esitlemiseks  32 000

Nynorden OÜ  Kogumiku “Ruttu tuttu! Isade õhtujutte” väljaandmine rootsi keeles Göteborgi

  messil lastekirjanduse tutvustamiseks  60 000

Nynorden OÜ  Lasteraamatu “Samueli võlupadi” väljaandmine rootsi keeles Göteborgi messil

  lasteraamatu tutvustamiseks  50 000

Palamuse Rahvamaja  Aino Perviku 75. sünnipäeva tähistamine, “Sookolli ja sisalikku” lavastamine  5000

Palamuse Rahvamaja  XIX Oskar Lutsu huumoripreemia väljaandmine  6500

Päike ja Pilv OÜ  Lasteraamatu “Suur must koer / Suur must pini” kaanehinna alandamine  20 000

Rahvusvahelise Noorsookirjanduse Nõukogu

Eesti Osakond MTÜ  Osalemine rahvusvahelisel lastekirjanduse konverentsil Lätis 11.-12. V 2007  2828

Soome-ugri Kirjanduste

Ühing MTÜ  J. Aipini romaani “Jumalaema verisel lumel” kirjastamine  20 000

Tartu Ülikooli

Kirjastus OÜ  H. L. Hixi ja C. Vitale luulevalikute väljaandmine TÜ kirjastuse “Kaasajaluule” sarjas  10 000

Tuum OÜ  Ivar Silla romaani “Tantsiv linn” kirjastamine  35 000

Tuum OÜ  Aare Pilve luulekogu “Näoline” kirjastamine  15 000

Tuum OÜ  Igor Kotjuhi luulekogu “Teises keeles” kirjastamine  15 000

Varrak AS  Karl Ristikivi päevikute väljaandmine  25 000

Värske Rõhk MTÜ  Noorte autorite loovkirjutamise töötoa läbiviimine  4000

Loomingu laureaatide stipendiumid  36 000

 

 

 

 

 

 

Kui sulle meeldis see postitus jaga seda oma sõpradega

[LoginRadius_Share]
 

Leia veel huvitavat lugemist

Värske Rõhk
Hea laps
LR
Keel ja kirjandus
Akadeemia
Kunstel
Muusika
Õpetajate leht
Täheke
TeaterMuusikaKino
Vikerkaar
Looming
Müürileht