SIHTASUTUSE EESTI RAHVUSKULTUURI FOND 18. JAOTUS

 

2008. AASTA STIPENDIUMID JA TOETUSED SIHTASUTUSE EESTI RAHVUSKULTUURI FOND TÄNUAUHINNAD

Jüri Arrak, 50 000

Endel Lippmaa, 50 000

Teo Maiste, 50 000

Kalju Suur, 50 000

 

ABEL-MIRKA FONDI STIPENDIUM

Eesti majandusteaduste üliõpilaste koolituse toetamiseks USAs

Aro Velmet, õpinguteks USAs Pennsylvania Ülikoolis matemaatika, füüsika erialal 20 000

 

ADDA JA LEONHARD MARDNA FONDI STIPENDIUM

Sisehaiguste arstide õpingute ja tegevuse toetamiseks

Piia Lutter, Põhja-Eesti Regionaalhaigla sisehaiguste kliiniku kardioloogiakeskuse kardiointensiivravi osakonna kardioloog-vanemarstile erialaseks täiendusõppeks 15 000

 

ADELAIDE’I EESTI MUINSUSKAITSE SELTSI FONDI TOETUS

Estonia teatri toetuseks

Rahvusooper Estonia, Erkki-Sven Tüüri ooperi „Wallenberg” salvestuskuludeks 26 179

 

ALEKSANDER HEINTALU JA ELO LIIVI FONDI STIPENDIUMID

Eesti mittekristliku ja põlisusundile toetuva rahvakultuuri edendamiseks

Terje Puistaja, uurimistööks teemal „Rahvakalendri kombestik kui sümboolse kogukonna looja” 3000

Minni Saapar, muistsete eestlaste pühakohtade asukoha väljauurimiseks Pihtla vallas, asukoha kaardistamiseks ja nende kohtade pärimuse kogumiseks 4000

 

ALEKSANDER RAADI FONDI STIPENDIUMID

Toetamaks Orissaare Gümnaasiumi lõpetanud noori haridustee jätkamisel, kusjuures eelistatud on Valjala vallast pärit noored

Riine Mägi, õpinguteks Kuressaare Ametikoolis sekretäritöö erialal 10 000

Liis Rudov, õpinguteks Tallinna Ülikoolis matemaatika erialal 6000

Marju Viil, magistriõpinguteks Eesti Maaülikoolis aianduse

erialal 5000

 

ALEXANDER KOFKINI FONDI STIPENDIUMID

Toetamaks näitlejate ja lavastajate täiendusõpet välismaal

Anu Lamp, tutvumiseks dramaturgide ja tõlkijate õpetamisega Inglismaal 20 000*

Tiit Palu, Gruusia teatrieluga tutvumiseks 15 000*

Kadi Tudre, õpinguteks USAs Pomona Kolledžis

kehamiimi erialal 11 420*

 

ANDRES KÜNGI FONDI STIPENDIUM

Toetamaks iseseisvaid vabakutselisi ajakirjanikke

Grete Lõbu, loominguliseks tegevuseks 31 770

 

ANTON AARE MÄLESTUSFONDI STIPENDIUMID

Toetamaks Kolga Keskkooli lõpetajaid haridustee jätkamisel

Jaanika Adamson, õpinguteks Lääne-Viru Rakenduskõrgkoolis ärijuhtimise erialal 2000*

Maria Kljukina, õpinguteks Tartu Ülikoolis hispaania keele ja kirjanduse erialal 4500

Sofja Kvjatkovskaja, õpinguteks Sisekaitseakadeemia Piirivalvekolledžis piirivalveteenistuse erialal 4000

Taavi Laanpere, õpinguteks Tartu Ülikoolis filosoofia erialal 1300

Kaie Oras, õpinguteks Lääne-Viru Rakenduskõrgkoolis ärijuhtimise erialal 2000

Riina Oras, õpinguteks Tallinna Ülikoolis pedagoogika erialal 3000

Rutt Riiberg, õpinguteks Sisekaitseakadeemia Politseikolledži Politseikoolis konstaabli erialal 4000*

Rasmus Sandrak, õpinguteks Tartu Ülikoolis geograafia erialal 4000

Mari Sass, õpinguteks Tallinna Pedagoogilises Seminaris koolieelse lasteasutuse õpetaja erialal 4500*

Marek Tammets, õpinguteks Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia Lavakunstikoolis lavakunsti erialal 6000

Anelle Treiberg, õpinguteks Tallinna Tehnikaülikoolis toidutehnika ja tootearenduse erialal 4500

 

ANTTI PIIPPO FONDI STIPENDIUMID

Toetamaks tehnika- ja majandusteaduste üliõpilaste ja uurijate koolitust

Maiken Mets, magistriõpinguteks Taanis Ålborgi Ülikoolis elektroenergeetika erialal 20 000*

Pilleriin Mutso, õpinguteks Saksamaal Johannes Gutenbergi Ülikoolis infotehnoloogia erialal 25 000*

Riina Soggar, õpinguteks Saksamaal Johannes Gutenbergi Ülikoolis infotehnoloogia erialal 30 000*

 

ARNO TALI FONDI STIPENDIUMID

Toetamaks eelkõige maapiirkondadest pärit edukaid üliõpilasi, kellele perekonna majanduslik olukord võib saada takistuseks kõrghariduse omandamisel

Erki Elli, õpinguteks Tartu Ülikoolis riigiteaduste erialal 15 000

Grete Münter, magistriõpinguteks Tallinna Tehnikaülikoolis materjalitehnoloogia erialal 5000*

Sigrid Münter, õpinguteks Tallinna Tehnikaülikoolis tööstus- ja tsiviilehituse erialal 5000*

Merike Orlo, õpinguteks Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis õe erialal 5000

Getter Pahka, õpinguteks Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemias huvijuhi–loovtegevuse õpetaja erialal 5000*

Viive Villems, õpinguteks Tallinna Pedagoogilises Seminaris koolieelse lasteasutuse õpetaja erialal 5000*

 

ARNOLD HUMALA FONDI STIPENDIUM

Toetamaks noorte matemaatikute teadustegevust

Kristel Mikkor, uurimistööks teemal „Banachi ruumide geomeetria” 9989

 

AUGUSTIN JA NIINA SAARE FONDI STIPENDIUMID

Toetamaks vähekindlustatud andekaid noori haridustee jätkamisel, kaasa arvatud sport, muusika ja tants

Kätlin Ahi, õpinguteks Tartu II Muusikakoolis kitarri erialal 2250*

Aira Koort, õpinguteks Tallinna Ülikooli Balti Filmi- ja Meediakoolis audiovisuaalse meedia erialal 5000

Ingvar-Jörgen Kurruk, õpinguteks Tartu Karlova Gümnaasiumis ja Tartu 1. Muusikakoolis saksofoni erialal 5000*

 

BORIS TAMME FONDI STIPENDIUM

Toetamaks inseneride koolitust

Marju Lember, õpinguteks Tallinna Tehnikaülikooli inseneriõppes transpordiehituse erialal 5000*

 

DOKTOR IVO RISTI FONDI STIPENDIUM

Traumatoloogia-ortopeedia residentide koolituse ja täiendusõppe toetamiseks

Marju Kelviste, enesetäiendamiseks Tampere Ülikooli Kliiniku käe- ja mikrokirurgia osakonnas 7500

 

EDMUND VALTMANI FONDI STIPENDIUM

Toetamaks stipendiumiga Eesti Kunstiakadeemia üliõpilast või alla 30. aasta vanust EKA vilistlast parima graafilise teose või

graafilise sarja eest

Britta Benno, magistriõpinguteks Eesti Kunstiakadeemias graafika erialal 45 887*

 

EESTI FOREKSPANGA FONDI STIPENDIUM

Noorte interpreetide toetamiseks

Talvi Nurgamaa, magistriõpinguteks Viini Kaunite Kunstide ja Muusikaakadeemias vioola erialal 15 000

 

EESTI KUNSTIAKADEEMIA FONDI STIPENDIUMID

Eesti kunsti- ja arhitektuurialase kõrghariduse kvaliteedi ja konkurentsivõime tõstmiseks

Mikk Freiberg, õpinguteks Tōkyō Hiko Mizuno Kolledžis sepakunsti erialal 12 500

Argo Tamm, õpinguteks Utrechti Kunstikoolis Hollandis disaini erialal 12 500*

 

EESTI OLÜMPIAKOMITEE FONDI STIPENDIUMID

Toetamaks Eesti spordi- ja olümpialiikumist

Irina Kikkas, Pekingi olümpiamängudeks valmistumiseks 10 000

Ants Saar, Eesti maaspordi arendamiseks ja

 jäädvustamiseks 15 000

 

EESTI TELEKOMI FONDI TOETUS

Maia Lilje, raamatu „Meenutades Bruno Lukki” koostamiseks ja toimetamiseks 15 000

 

EESTI TUBAKA FONDI STIPENDIUM

Veronika Nagel, uurimuse „Eesti kool Teise maailmasõja ajal (1939–1945)” koostamiseks 18 000*

 

EESTI ÜHISPANGA FONDI TOETUS

Toetamaks festivalide, kontsertide ja etenduste korraldamist maakondades

Väätsa Põhikool, laste ja noorte IV pärimusmuusikafestivali „Regilaul uues kuues” korraldamiseks 10 000

 

ELFRIEDE LENDERI FONDI STIPENDIUMID

Toetamaks noori humanitaarainete õpetajaid, kes on koolis töötanud vähemalt kaks aastat

Karolina Antons, osalemiseks Kreekas toimuval ajaloo- ja kultuurikoolitusel „Greece: Gradle Of The European Culture” 5000*

Kadri Kont, osalemiseks maailma õpetajate konverentsil Šveitsis Dornachis 8000*

Katrin Soika, välismaise ainealase kirjandusega

tutvumiseks 10 000*

 

ENE JA TÕNIS KASE FONDI STIPENDIUM

Toetamaks stipendiumiga täispika mängufilmi režissööri

Veiko Õunpuu, stipendium aasta parima täispika mängufilmi „Sügisball” režissöörile 11 495

 

ENN SARAPI FONDI STIPENDIUMID

Toetamaks kutseharidust

Anneli Buhrot, õpinguteks Paide Kutsekeskkoolis veokorralduse erialal 4000*

Eve Kopli, õpinguteks Valgamaa Kutseõppekeskuses koka

erialal 3000

Taavi Tammekivi, õpinguteks Räpina Aianduskoolis maastikuehituse erialal 5555

 

ERI KLASI FONDI STIPENDIUMID

Toetamaks muusikaelu arengut Eestis

Katrin Matveus, magistriõpinguteks Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias viiuli erialal 16 500

Taisto Noor, laulupedagoog Linda Sauli õpilaste CD

koostamiseks 2000*

 

ERNST JA ERICA KESA FONDI TOETUSED

Toetamaks ülikoole õppevahendite soetamisel

Eesti Kunstiakadeemia animatsiooni osakond, tehniliste vahendite soetamiseks 94 560

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia, klarneti ja piccolo-trompeti ostmiseks puhkpilliosakonnale 77 003*

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia lavakunstikool, digitaalklaveri HP203 ostmiseks 30 000*

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia raamatukogu, Eesti nüüdisheliloojate orkestriteoste partituuride ostmiseks 58 875*

Tallinna Ülikooli Eesti Pedagoogika Arhiivmuuseum, koopiamasina ostmiseks 15 875*

Tallinna Ülikooli kunstiosakond, sülearvuti ja Data-projektori ostmiseks 44 000*

Tallinna Ülikooli tööõpetuse osakond, metallehistöö kursuse alustamiseks vajalike seadmete ja töövahendite

ostmiseks 15 000*

Tartu Kõrgem Kunstikool, õppe- ja erialase kirjanduse

ostmiseks 66 407*

 

ERNST KESA FONDI STIPENDIUMID

Toetamaks arhitektide enesetäiendamist, arhitektuurimõtte arengut, arhitektuuri uurimist ja jäädvustamist

Ellen Karu, uurimuse „Seltsimajad eesti külaarhitektuuris

19. sajandi II ja 20. sajandi I poolel” kirjutamiseks 15 000*

Mart Siilivask, raamatu „Jalutaja teejuht. Tartu” esimese osa kirjutamiseks 15 400

Leele Välja, raamatu „Jalutaja teejuht. Pärnu” kirjutamiseks 15 400

 

ESTO FONDI STIPENDIUM JA TOETUS

Toetamaks eestluse püsimist ja eesti kultuuri järjekestvust

Hannes Korjus, Läti eestlaste perekondade elulugude üleskirjutamiseks 6147

Vanemuise Selts, koguteose „Riia eestlased” juurde kuuluva kaardi ja CD koostamiseks 9000

 

ESTONIA SELTSI FONDI STIPENDIUM

Toetamaks noori artiste

Marika Muiste, Klaudia Maldutise stipendium loominguliseks tegevuseks 15 000

 

FINNAIRI FONDI STIPENDIUMID

Neeme Ots, õpinguteks Sibeliuse Akadeemias trompeti erialal 10 000

Tõnu Tepandi, raamatu „Alguses on sõna” kirjutamiseks 20 000*

 

GEORG OTSA FONDI STIPENDIUM

Rauno Elp, loominguliseks tegevuseks 12 000

 

GUSTAV ERNESAKSA FONDI STIPENDIUMID

Toetamaks koorimuusikaalast tegevust

Ene-Juta Üleoja, koorimuusika peastipendium 25 000

Anne Kann, koorimuusika edendamise stipendium 10 000

Jaanus Kann, õppestipendium 6400

 

HANSAPANGA FONDI STIPENDIUMID JA TOETUSED

Eesti Meestelaulu Selts, üle-eestilise poistekoori Kalev tegevustoetuseks 20 000

Mittetulundusühing Hereditas, festivali „TriaLogos” kultuuriürituste ettevalmistamiseks ja korraldamiseks 30 000

Sihtasutus Eesti Tantsuagentuuri Tantsukeskus, laste ja noorte tantsufestivali „Koolitants 2008” korraldamiseks 15 000*

Torma Vallavalitsus,  Georg Julius von Schultz Bertrami 200. sünniaastapäevale pühendatud mälestuskonverentsi korraldamiseks 8300*

Hansapanga majandusstipendiumid SSE Riga (Stockholmi Kõrgem Majanduskool Riias) ja Tallinna Ülikooli üliõpilastele:

Aet Alt, õpinguteks Tallinna Ülikoolis matemaatika erialal 20 000

Karin Künnapas, õpinguteks SSE Rigas majanduse ja ärijuhtimise erialal 20 000

Martin Küüsmaa, õpinguteks SSE Rigas majanduse ja ärijuhtimise erialal 20 000

Ivar Merilo, õpinguteks SSE Rigas majanduse ja ärijuhtimise

erialal 20 000

Helen Tolppa, õpinguteks SSE Rigas majanduse ja ärijuhtimise erialal 20 000

Hansapanga haridusstipendiumid:

Madis Koosa, õpinguteks Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste Kõrgemas Sõjakoolis sõjaväelise juhtimise erialal 20 000*

Epp Leikop, magistriõpinguteks Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias kultuurikorralduse erialal 20 000

Jelena Levtšenkova, õpinguteks Venemaa Riiklikus Pedagoogikaülikoolis muuseumipedagoogika erialal 20 000*

Karin Nugis, õpinguteks Eesti Kunstiakadeemias kunstiteaduse erialal 20 000*

Kaija Põhako, magistriõpinguteks Saksamaal Konstanzi Ülikoolis keemia erialal 20 000*

Britta Pärk, magistriõpinguteks Eesti Maaülikoolis maastikukaitse ja -hoolduse erialal 20 000*

Mario Saare, magistriõpinguteks Tartu Ülikoolis biomeditsiini erialal 20 000*

Karmen Saul, magistriõpinguteks Tampere Ülikoolis sotsiaaltöö erialal 20 000*

Merlin Sepp, õpinguteks Tartu Ülikoolis sotsioloogia, sotsiaaltöö ja sotsiaalpoliitika erialal 20 000*

Kairit Tammets, magistriõpinguteks Tallinna Ülikoolis interaktiivse meedia ja teadmuskeskkondade erialal 20 000*

 

HEINO EELSALU FONDI STIPENDIUM

Toetamaks teadustegevust paleoastronoomia ja täppisteaduste ajaloo alal

Tarmo Kiik, uurimistööks teemal „Vene polaaruurijate retsep­-

t­sioon ingliskeelses polaarkirjanduses 19. sajandil” 10 000*

 

HEINO KALJUSTE FONDI STIPENDIUMID

Toetamaks koolimuusika arengut.

Taavi Esko, muusikaõpetaja stipendium 15 000

Aarne Saluveer, muusikaõpetaja stipendium 15 000

Kulla-Siiri Sassian, magistriõpinguteks Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias koolimuusika erialal 10 000

 

HELL RAA MÄLESTUSFONDI STIPENDIUMID

Toetamaks rahvusliku käsitöö arengut (igal aastal antakse stipendium Tallinna Ülikooli käsitöö ja kodunduse eriala kahele üliõpilasele)

Kristi Ling, magistriõpinguteks Tallinna Ülikoolis käsitöö ja kodunduse õpetaja erialal 6850*

Eva Veeber, magistriõpinguteks Tallinna Ülikooli käsitöö ja kodunduse erialal 6850*

 

HELMI VALTMANI MÄLESTUSFONDI STIPENDIUM

Toetamaks stipendiumiga Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia klaveri eriala parimat üliõpilast

Jekaterina Tretjakova, õpinguteks Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias klaveri erialal 41 916

 

HELMUT EINPAULI FONDI STIPENDIUM

Toetamaks eesti keele arendamist ja kasutamist

Udo Uibo, saatesarja „Eesti etümoloogiasõnastik raadioeetris” ettevalmistamiseks 15 000

 

HILDA KOLDOF-SIMMI MÄLESTUSFONDI TOETUSED

Toetamaks Kõmsi Lasteaed-algkooli ja EELK Hanila Pauluse koguduse tegevust

Kõmsi Lasteaed-algkool, teatri ning veekeskuste ühiskülastusteks ja ekskursioonideks Eesti huvitavatesse paikadesse 14 245*

HOTELL VIRU FONDI STIPENDIUMID

Toetamaks džässmuusika arengut Eestis

Danel Aljo, õpinguteks Helsingi Ametikõrgkoolis džässmuusika erialal 13 000

Peedu Kass, õpinguteks Helsingi Ametikõrgkoolis džässkontrabassi erialal 13 000

 

ILMA ADAMSONI FONDI STIPENDIUM

Edendamaks lavarahvatantsu

Marina Kuznetsova, Pelgulinna Gümnaasiumi rahvatantsurühmade juhendamiseks 10 000

 

INNA JA OLEV MATHIESENI FONDI STIPENDIUM

Toetamaks Eesti lähiajaloo uurimist

Olev Liivik, Valitsuse koosseisu proposograafilise andmebaasi koostamiseks ja teadusartikli kirjutamiseks uurimuse „Täitevvõimu funktsioneerimine Nõukogude liiduvabariigis Eesti NSV Ministrite Nõukogu näitel aastatel 1944–1953” raames 15 300*

 

IRINA JA GEORGI SAARE FONDI STIPENDIUM

Toetamaks haridustee jätkamisel, kaasa arvatud sport, muusika ja tants, neid vähekindlustatud andekaid noori, kes on stipendiumi taotlemise hetkeks elanud Keilas vähemalt viis aastat

Laura Toots, õpinguteks Eesti Kunstiakadeemias fotograafia erialal 11 000

 

JAAN TALTSI FONDI STIPENDIUM

Toetamaks sportlasi, kellel juured tugevalt maal

Leho Pent, õpinguteks Audentese Spordikoolis ja treeninguteks 34 000

 

JUHAN JAIGI MÄLESTUSFONDI STIPENDIUM

Toetamaks laste- ja noorsookirjanduse arengut Eestis

Siiri Laidla, lasteraamatu „Taadu” kirjutamiseks ja illustreerimiseks 12 000*

 

JUHAN MAISTE FONDI STIPENDIUM

Maailma hoidva ja säilitava keskkonna-, muinsus- ning restaureerimisalase mõtte ja hariduse toetamiseks

Priit-Hendrik Kaldma, enesetäiendamiseks Pariisi Ülikoolis antiigi ja klassikalise kunsti- ning kultuuriajaloo erialal 12 500

 

JÕGEVA LINNA FONDI STIPENDIUM

Toetamaks spordielu Jõgeva linnas

Mihkel Kukk, 2008. aasta võistlushooajaks ettevalmistumiseks ja võistlusteks 8000

 

JÜRI JAANSONI FONDI STIPENDIUMID

Toetamaks kuni 21aastaseid arvestatava arengupotentsiaaliga noorsõudjaid treeningu ja võistlusprotsessiga seotud kulude katmisel

Martin Neerot, tegelemiseks sõudespordiga 12 000

Helen Tinkus, ettevalmistuseks 2008. aasta U-23 maailmameistrivõistlusteks sõudmises 10 000

 

KEBINA TALU NAISPERE FONDI STIPENDIUMID

Toetamaks Lihula Gümnaasiumi lõpetanud noori haridustee jätkamisel, kusjuures eelistatud on Hanila vallast pärit noored

Piia-Liis Kärvet, õpinguteks Tallinna Tehnikakõrgkoolis tehnoökoloogia erialal 5000*

Nele Luik, õpinguteks Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis farmatseudi erialal 5000*

Jaanika Nilb, õpinguteks Tallinna Tehnikaülikooli Kuressaare Kolledžis turismi- ja toitlustuskorralduse erialal 5000*

Raido Pärna, bakalaureuse õpinguteks EBSis rahvusvahelise ärijuhtimise erialal 6065

 

KEILA PANGA FONDI STIPENDIUM

Keila linna ja Keila regiooni kultuuri toetuseks

Kalli Kalbre, ettevalmistumiseks Põhjamaade kestvusratsutamise meistrivõistlusteks 15 000*

 

KIELI HOIUKASSA FONDI STIPENDIUM

Kristi Hinsberg, osalemiseks kammeransamblite konkursil Klaipėdas 3980*

Liis Mäevälja, osalemiseks kammeransamblite konkursil Klaipėdas 3700*

Miikael Mägila, osalemiseks kammeransamblite konkursil Klaipėdas 3980*

Natalia Sakkos, õpilaste juhendamiseks kammeransamblite konkursil Klaipėdas 4610*

Marina Zolotarjova, osalemiseks kammeransamblite konkursil Klaipėdas 3700*

 

KUNO LARENI  FONDI STIPENDIUMID

Toetamaks Eesti muusika arengut

Margus Riimaa, magistriõpinguteks USAs Northwesterni Ülikooli Muusikakoolis pianisti erialal 15 000*

Mart Siimer, heliplaadi „Kristus, mu arm” salvestamiseks 5000*

Heidy Tamme, loominguliseks tegevuseks 15 000

Kalju Terasmaa, CD ettevalmistamiseks 25 000

 

KÕPU MAJAKA FONDI STIPENDIUMID

Hiiumaa kultuurielu edendamiseks

Ott Lambing, uurimuse „Hiiumaa kunst 20. sajandil” koostamiseks 3695

Heino Veanes, Hiiumaa rahvamuusika, pärimuse ja lugude talletamiseks helikandjatele 8000

 

KÄBI LARETEI FONDI STIPENDIUM

Toetamaks interpreetide-instrumentalistide täiendusõpet ja koolitust

Mihkel Peäske, Tallinna Muusikakeskkooli õpilaste osalemiseks Kārlis Štrālsi nimelisel IX rahvusvahelisel flöödimängijate konkursil Riias 17 886*

 

LASTEKAITSELIIDU FONDI STIPENDIUMID

Toetamaks põhi- ja keskharidust omandavaid andekaid õpilasi

Keilyn Laur, õpinguteks Tartu Mart Reiniku Gümnaasiumis, olümpiaadideks ettevalmistamiseks 7790

Kadri Vilgats, õpinguteks Nõmme Muusikakoolis klassikalise saksofoni erialal 7000

LIINA KIRDI MÄLESTUSFONDI STIPENDIUM

Toetamaks noori filmitegijaid

Elen Lotman, loominguliseks tegevuseks 10 000

 

LIISA SUUSTERI JA CAROLINA KREMENETSKI MÄLESTUSFONDI STIPENDIUM

Toetamaks viiuldajate ja pianistide täiendusõpet välismaal

Maria Aru, õpinguteks Soomes Sibeliuse Akadeemias

klaveri erialal 11 200*

 

LILLY JA HUGO PÄRNAMÄE FONDI STIPENDIUMID JA TOETUSED

Toetamaks pedagooge, kes on koolis töötanud vähemalt kaks aastat

Külli Kaasik, enesetäiendamiseks ja kogemuste vahetamiseks Itaalia partnerkoolis 5000*

Helja Kirber, Tartu Forseliuse Gümnaasiumi ja Soome Forssa Lütseumi ühisprojektiks „Soome ja Eesti kirjandusest ja filmikunstist” 15 000*.

Hilda Leppik, Viljandimaa geograafia õpiku viimine veebikeskkonda 10 000

Regina Reinup, osalemiseks Helsingi Ülikooli ainedidaktika sümpoosionil matemaatika ainesektsiooni töös 1585*

Reet Soosaar, õpinguteks Tartu Ülikooli kaugõppes eripedagoogika erialal 7000*

Allar-Reinhold Veelmaa, veebipõhiste süstematiseeritud matemaatika e-õppematerjalide koostamiseks gümnaasiumiklassidele 10 000

Eesti Lugemisühing, „Lugemispesa” projekti jätkamiseks 10 188

Rocca al Mare Kooli Sihtasutus, reaalainete päevade

läbiviimiseks 5000*

 

LUCKHARDT-NORAKU FONDI STIPENDIUMID

Toetamaks suurperede andekate laste arengut

Silvia Ilves, õpinguteks Tallinna Muusikakeskkoolis ja osavõtuks rahvusvahelisest tšellistide konkursist Austrias 6800

Mihkel Kivisild, õpinguteks Tapa Gümnaasiumis ja enesetäiendamiseks Tartu Ülikooli teaduskoolis 10 000

Allar Rähn, maadlustreeninguteks Põltsamaa Spordikoolis 6070

Jaanika Rähn, maadlustreeninguteks Põltsamaa Spordikoolis 6070

 

MARI-LIIS KÜLA FONDI STIPENDIUMID

Toetamaks Eesti Kunstiakadeemia stsenograafia (lavakujunduse) eriala tulemuslike üliõpilaste laiapõhjalist enesetäiendamist

Ele Krusell, enesetäiendamiseks Taanis Århusi Skandinaavia kunstifestivalil 7000

Anu-Laura Tuttelberg, krooni enesetäiendamiseks Itaalias Santarcangelo rahvusvahelisel kunstifestivalil 7000

 

MATTI LEHTINENI FONDI STIPENDIUM

Toetamaks lauljate täiendusõpet Sibeliuse Akadeemias või mujal välismaal

Monika-Evelin Liiv, õpinguteks Jette Parkeri noorte artistide koolitusprogrammis kuninglikus ooperimajas Covent Garden Inglismaal 25 000

 

MILIZA KORJUSE LAULUSTIPENDIUMI FONDI STIPENDIUM

Lauljate toetamiseks

Angelika Mikk, enesetäiendamiseks professor Kevin Smithi juures Rootsis 15 000*

 

NESTE OY FONDI TOETUSED

Eesti rahvalaulu ja rahvatantsu traditsioonide säilitamiseks

Juuru Vallavalitsus, Raplamaa laulu- ja tantsupeo „Mis maa see on” korraldamiseks 15 000*

Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Selts, III koolinoorte rahvatantsufestivali ja noorte pillimeeste-pärimusmuusikute võistumängimise korraldamiseks 15 000

 

NISSAN BALTI FONDI STIPENDIUM

Eesti muusikaelu edendamiseks

Ene-Juta Üleoja, loominguliseks tegevuseks 30 000

 

NOKIA FONDI STIPENDIUMID

Eesti tehnika- ja majandusteaduste üliõpilaste ja uurijate koolituse toetamiseks

Pavel Starkov, doktoriõpinguteks Londoni Ülikoolis orgaanilise keemia erialal 24 000*

Lauri Takk, õpinguteks Inglismaal Anglia Ruskini Ülikoolis arvutimängude ja animatsiooni tehnoloogia erialal 12 000*

 

NORDEA FONDI STIPENDIUM

Eesti ja Põhjamaade kultuurialase koostöö toetamiseks

Tanel Joamets, esinemiseks koos Eesti-Soome kvintetiga Tartus, Turus, Tamperes ja Rovaniemis 8000*

 

NORMA FONDI TOETUS

Eesti Rahva Muuseum, portaali „Eesti hetked” tehnilise lahenduse loomiseks 15 000*

 

OLEV SOANSI MÄLESTUSFONDI STIPENDIUM

Edendamaks Keila kunstielu

Kadi Kurema, graafika töötubade juhendamiseks Harjumaa Muuseumis 8135

 

OSKAR JA ELLEN LOORITSA MÄLESTUSFONDI STIPENDIUMID

Toetamaks eesti ja soome-ugri rahvaste rahvaluule alast uurimis- ja kogumistegevust Eestis

Liilia Laaneman, Eestis elavate ingerisoomlaste elulugude ja pärimuste kogumiseks, arhiveerimiseks 9000

Ülo Tedre, talviste sanditamistavade monograafia ettevalmistamiseks 5240

 

PAKTERMINALI FONDI STIPENDIUMID

Sirje Eelma, filmidokumendi „Pärnu Eliisabeti kiriku vitraažorel” tegemiseks 10 000

Mart Laas, Mart Laasi, tema õpilaste Johannes Välja ja Silvia Ilvese ning klaverisaatja Signe Hiisi osalemiseks Austrias noorte tšellistide konkursil „Liezen 2008”, 18 240*

 

PAUL KERESE FONDI STIPENDIUM

Toetamaks andekaid Eesti noormaletajaid

Mark Lapidus, valmistumiseks 2008. aasta noorte tiitlivõistlusteks males 9700

PEEP KESKKÜLA FONDI STIPENDIUM

Toetamaks Eesti kunstielu arengut

Marje Üksine, Galerii G isikunäituse ettevalmistamiseks 12 000

 

PEETER LILJE FONDI STIPENDIUMID

Toetamaks interpretatsioonikunsti

Risto Joost, kaasaegse muusika ja tantsulavastuse „Faasid” dirigendi töötasu 10 000

Irina Zahharenkova, Tartu Ülikooli aula kontsertsarja „Pianissimo” soolokontserdi ettevalmistamiseks 6000*

 

PROFESSOR UNO SIBULA FONDI STIPENDIUM

Kirurgide koolituse ja täiendusõppe toetamiseks

Airi Oeselg, osalemiseks Saksamaal Euroopa Kirurgia Instituudi korraldataval täienduskoolitusel laparoskoopilise kirurgia alal 20 000*

 

PÄEVALEHT KALEVA FONDI STIPENDIUMID

Toetamaks humanistlikke taotlusi eriti ajakirjanduses

Ruth Alaküla, Gustav Ernesaksa 100. sünniaastapäevale pühendatud filmi „Laulutaadi hümnid” materjali kogumiseks, stsenaariumi koostamiseks ja kirjutamiseks 20 000

Vello Mäeots, Gustav Ernesaksa 100. sünniaastapäevale pühendatud filmi „Laulutaadi hümnid” materjali kogumiseks, stsenaariumi koostamiseks ja konsulteerimiseks 20 000

 

PÄRIMUSKULTUURI FONDI TOETUS

Toetamaks rahvusliku kultuuripärandi järjepidevuse hoidmist ja edasikandmist

Eesti Rahvuslik Folkloorinõukogu, 2007. aasta pärimuskultuuri auhinna väljaandmiseks 11 081

 

RAHVUSOOPERI FONDI TOETUS

Toetamaks teatri- ja kontserditegevust ooperi-, balleti-, opereti- ja muusikaližanris

Rahvusooper Estonia, Erkki-Sven Tüüri ooperi „Wallenberg” salvestuskuludeks 43 693

 

RAIDLA & PARTNERID FONDI STIPENDIUMID

Toetamaks Tartu Ülikooli õigusteaduse eriala üliõpilaste õppe- ja teadustegevust

Bakalaureuseõppe 3. aasta üliõpilased:

Annika Nõmmik, õpinguteks Tartu Ülikooli õigusteaduskonnas 30 000*

Merike Saarmann, õpinguteks Tartu Ülikooli Õigusinstituudis 30 000*

Dmitri Zdobnõh, õpinguteks Tartu Ülikooli Õigusinstituudis 30 000*

Bakalaureuseõppe 2. aasta üliõpilased:

Triinu Kinkar, õpinguteks Tartu Ülikooli õigusteaduskonnas 30 000*

Marja-Liisa Laatsit, õpinguteks Tartu Ülikooli õigusteaduskonnas 30 000*

Gerda Liik, õpinguteks Tartu Ülikooli õigusteaduskonnas 30 000*

 

RAIN LÕHMUSE FONDI STIPENDIUMID

Toetamaks noori andeid

Anna-Liisa Bezrodny, õpinguteks Inglismaal Guildhalli Muusika ja Draama Koolis viiuli erialal 20 000*

Ivi Ots, õpinguteks Sibeliuse Akadeemias viiuli erialal 10 000

 

RAKVERE MUUSIKAFONDI STIPENDIUMID JA TOETUS

Edendamaks Rakvere linna muusikaelu

Ahti Bachblum, Jaan Paku stipendium loominguliseks tegevuseks 4500

Helen Kapp, Jaan Paku stipendium õpinguteks Tallinna Muusikakeskkoolis klaveri erialal 4500

Aarto Mälgand, Jaan Paku stipendium õpinguteks Tallinna Muusikakeskkoolis klaveri erialal 4500

Taavet Niller, Jaan Paku stipendium õpinguteks Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemias jazzmuusika erialal 4500

Rakvere Muusikakool, XIV Virumaa klaveri suvekooli korraldamiseks 12 000

 

RENATE JÕESAARE STIPENDIUMIFONDI STIPENDIUM

Kord aastas antakse stipendium ühele eesti rahvusest isikule, kes on tegev kujutava kunsti alal

Vello Vinn, Ilmar Laabani raamatu „Paligarderomb” illustreerimiseks ja osalemiseks sürrealistliku rühmituse PARA näitustel Riias ning Visbys 11 000*

 

ROUND TABLE EESTI FONDI STIPENDIUMID

Toetamaks puudustkannatavaid lapsi haridustee jätkamisel

Kersti Hausenberg, õpinguteks Tartu Kommertsgümnaasiumis 5000*

Anna Irjas, õpinguteks Gustav Adolfi Gümnaasiumis 5000*

Martina Irjas, õpinguteks Gustav Adolfi Gümnaasiumis 5000*

Heike Randlahe, õpinguteks Tartu Kommertsgümnaasiumis 5000*

Carl Stefan Josuah Tuulik, õpinguteks Tabasalu Muusikakoolis saksofoni erialal 10 000*

Olesja Voronjuk, õpinguteks G. Otsa nim Tallinna Muusikakoolis klaveri erialal 8704

 

SAMPO FONDI TOETUS

Võru Muusikakool, Võru-Aruküla-Kehra muusikakoolide akordioniorkestri osalemiseks V Euroopa akordioniorkestrite festivalil ja konkursil Prahas 20 000*

 

SINEBRYCHOFF EESTI FONDI STIPENDIUM

Toetamaks kultuuriaasta parimat debüüti

Mikk Murdvee, loominguliseks tegevuseks dirigendi debüüdi eest Rahvusooperis Estonia August Bournonville’i balleti „Sülfiid” juhatamisel 12 000

 

SINI-VALGE FONDI STIPENDIUMID JA TOETUS

Toetamaks kirjandust ja ajakirjandust

Kristin Liba, Eesti Kirjandusmuuseumi Arhiivraamatukogus säilitatava kirjandusloolase ja bibliofiili Jaan Roosi (1888–1965) personaalkogu elektrooniliseks korraldamiseks 15 000*

Enda Naaber, aforismikogu „Tule vikerkaare alla” kirjutamiseks ja toimetamiseks 10 000*

Jaan Vares, elulooraamatu kirjutamiseks 10 000

Eesti Kunstimuuseumi raamatukogu, Alfred Rõude raamatupärandi köitmiseks 15 000

 

SOOME-EESTI KAUBANDUSÜHINGU FONDI STIPENDIUMID

Toetamaks klassikalise balleti õppimist ja õpetamist Eestis

Marina Kesler, lühiballeti lavastamiseks Tallinna Balletikooli kevadkontserdiks 10 000*

Svetlana Veiler, lasteballeti „Inetu pardipoeg” ja III Eesti balletigala lavastamiseks 6400

 

SUNTEE FONDI STIPENDIUM

Toetamaks arhitektide ja ehitusinseneride õpinguid ja täiendusõpet ning ehitusmälestiste säilitamist

Juta Kivimäe, „Linnakujude raamatu” koostamiseks

lastele 12 000*

 

SÕNUMILEHE FONDI STIPENDIUM

Toetamaks üliõpilassporti

Tiidrek Nurme, treeningettevalmistuseks Keenia treeninglaagris 13 000*

 

TALLINNA M/S „ESTONIA” FONDI STIPENDIUMID

Toetamaks m/s „Estonia” laevaõnnetuses vanemad kaotanud laste hariduspüüdlusi

Rahuldati 27 taotlust summas 241 000 krooni

 

TALLINNA SADAMA FONDI STIPENDIUMID

Arvo Iho, fotonäituse „Aastaring rannakülas”

koostamiseks 10 000

Ivo Kuusk, loominguliseks tegevuseks 15 000*

Mai Levin, Leili Muuga ja Richard Uutmaa monograafia tekstide kirjutamiseks ja andmestiku koostamiseks 10 000*

Meeli Ots, konkurssideks ettevalmistamiseks ja nendel osalemiseks kontsertmeistrina 8000*

Kaljo Põllu, raamatu „Igavene tagasitulek” käsikirja lõpetamiseks ja trükiks ettevalmistamiseks 25 000

Rein Raamat, portreefilmi „Jaan Manitski fenomen” ettevalmistamiseks 15 000

 

TERTTU JA JUHANI PELANNE FONDI STIPENDIUM

Eesti noorte muusikute toetuseks

Maarja Purga, õpinguteks Hollandi Kuninglikus Konservatooriumis klassikalise laulu erialal 15 000*

 

TIINA LIIVIKU FONDI STIPENDIUMID

Toetamaks Tartu gümnaasiumides õppivaid hea õppeedukusega õpilasi, kelle majanduslik kindlustatus on nõrk

Kristi Hausenberg, õpinguteks Tartu Kommertsgümnaasiumis 7000*

Anna Liisa Kaasla, õpinguteks Tartu Descartes’i Lütseumis 5000*

Kadri Künnapuu, õpinguteks Tartu Karlova Gümnaasiumis 5000*

Marie Naggel, õpinguteks Tartu Karlova Gümnaasiumis 5000*

Kadri Toomsalu, õpinguteks Tartu Karlova Gümnaasiumis 5000*

 

TIINA TAMMANI FONDI STIPENDIUMID

Toetamaks üliõpilasi ja gümnaasiumiastmel õppivaid noori, kel on loomulikku annet ärksaks ja iseseisvaks mõttetegevuseks ning soovi ja tahtmist seda arendada

Toetamaks üliõpilasi (stipendiaadid nimetati esseekonkursi tulemuste põhjal)

Erik Berlin, õpinguteks Tartu Ülikoolis keemia erialal 10 000

Madis Kats, õpinguteks Tartu Ülikoolis semiootika ja kulturoloogia erialal 10 000

Toetamaks gümnaasiumiastme õpilasi (stipendiaadid nimetati esseekonkursi tulemuste põhjal)

Kais Allkivi, õpinguteks Tallinna 21. Koolis 2000

Juuli Nava, õpinguteks Gustav Adolfi Gümnaasiumis 2000

Riina Roolaid, õpinguteks Tallinna Muusikakeskkoolis 4000

Elise Saulus, õpinguteks Tallinna 21. Koolis 2000

Toetamaks Türi Gümnaasiumi gümnaasiumiastme õpilasi (stipendiaadid nimetati esseekonkursi tulemuste põhjal)

Triin Kaasiku, õpinguteks Tartu Kõrgemas Kunstikoolis mööbli kujundamise ja restaureerimise erialal 2000

Külli Kori, õpinguteks Türi Gümnaasiumis 1000

Ann Randver, õpinguteks Tartu Ülikoolis filosoofia erialal 1000

Rasmus Urb, õpinguteks Tallinna Ülikoolis riigiteaduste erialal 1000

 

TRIATLONI FONDI STIPENDIUM

Toetamaks triatleete ja triatloni arengut Eestis

Marko Albert, valmistumiseks Pekingi

olümpiamängudeks 10 000

 

VELLO SILLAMI TALLINNA REAALKOOLI FONDI STIPENDIUMID

Toetamaks vähekindlustatud ja hea õppeedukusega Tallinna Reaalkooli õpilasi haridustee jätkamisel

Jevgeni Matin, õpinguteks Tallinna Reaalkoolis 8000

Mari-Ann Piht, õpinguteks Tallinna Reaalkoolis 8000

Julia Rattur, õpinguteks Tallinna Reaalkoolis 10 000

 

VENDADE TABURITE TALLINNA REAALKOOLI FONDI STIPENDIUMID JA TOETUS

Toetamaks vähekindlustatud ja hea õppeedukusega Tallinna Reaalkooli õpilasi haridustee jätkamisel ja Tallinna Reaalkooli tegevust

Katre Annert, enesetäiendamiseks rahvusvahelistel olümpiaadidel 1000

Marek Jarkovoi, enesetäiendamiseks rahvusvahelistel olümpiaadidel 1000

Jaan Katus, enesetäiendamiseks rahvusvahelistel olümpiaadidel 1000

Andi Kipper, enesetäiendamiseks rahvusvahelistel olümpiaadidel 2500

Indrek Klanberg, enesetäiendamiseks rahvusvahelistel olümpiaadidel 750

Andres Laan, enesetäiendamiseks rahvusvahelistel olümpiaadidel 2500

Viktor Nikonov, enesetäiendamiseks rahvusvahelistel olümpiaadidel 1000

Mari-Ann Piht, enesetäiendamiseks rahvusvahelistel olümpiaadidel 1000

Taavi Pungas, enesetäiendamiseks rahvusvahelistel olümpiaadidel 7000

Mart-Rasmus Puur, õpinguteks Tallinna Reaalkoolis 2000

Paula Solvak, enesetäiendamiseks rahvusvahelistel olümpiaadidel 750

Edmar Tuul, õpinguteks Tallinna Reaalkoolis 2000

Teele Vaalma, enesetäiendamiseks rahvusvahelistel olümpiaadidel 2500

Tallinna Reaalkool, tegevuse toetuseks 51 500

 

WIEDEMANNI FONDI STIPENDIUM JA TOETUSED

Toetamaks eesti keele õpet ja rahvuslikku kasvatust

Ann Roos, laste kirjandusliku omaloomingu võistluse „Steni muinasjutuvõistlus” ettevalmistamiseks 4000

Jaan Praggi Koda, laste ja noorte loomingukonkursi „Taevaskoja sõnum” korraldamiseks 5000*

Sihtasutus Betti Alveri Fond, XVI luulepäevade „Tähetund” korraldamiseks 10 000*

 

VIRUMAA KOMMERTSPANGA FONDI TOETUS

Virumaa kultuuri toetuseks

Lääne-Viru Maavalitsus, XI  rahvusvahelise folkloorifestivali „Viru säru” korraldamiseks 15 000

VLADIMIR SAPOŽNINI FONDI STIPENDIUMID

Toetamaks Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias, Georg Otsa nimelises Tallinna Muusikakoolis ja Heino Elleri nimelises Tartu Muusikakoolis ning Tallinna Muusikakeskkoolis õppivaid noori andekaid viiuldajaid

Maarja Allik, õpinguteks Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias viiuli erialal 10 000

 

VOLDEMAR PANSO FONDI TOETUS

Toetamaks Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia lavakunstikooli üliõpilaste ja magistrantide õppereise

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia Lavakunstikool, üliõpilaste õppereisiks Inglismaale Rose Bruford Kolledžisse 28 560*

 

SIHTASUTUSE EESTI RAHVUSKULTUURI FOND STIPENDIUMID JA TOETUSED

Angela Arraste, uurimistööks teemal „Pärimuskultuur kui sotsiaalse kapitali tootja ja rahvusliku identiteedi kandja väliseesti kogukondades” 15 000

Gulnara Barambajeva, õpinguteks Saksamaal Kölni Muusikakõrgkoolis oreli erialal 15 000

Olav Ehala, „Eesti muusika biograafilise leksikoni” II köite poognate lugemiseks 10 000*

Külli Erikson, magistriõpinguteks Saksamaal Trossingeni Riiklikus Muusikakõrgkoolis oreliekspertiisi ja orelite muinsuskaitse erialal 15 000

Katrin Essenson, etenduse „Puudutuse poliitika” stsenaariumi kirjutamiseks ja lavastamiseks koos Jane Saksaga 10 000

Katri Haarde, graafilistel trükistel ja joonistustel põhineva animeeritud töö teostamiseks 10 000*

Andrus Haav, osalemiseks IV Heino Elleri nimelise viiuldajate konkursi žüriis 10 000

Ants Juske, Evald Okase monograafia kirjutamiseks 20 000

Harri Jõgisalu, rahvajuttude kogu „Lugusid vanalt Läänemaalt” kirjutamiseks 20 000*

Elo-Reet Järv, osalemiseks sürrealistliku rühmituse PARA näitustel Riias ja Visbys 6000*

Irma Järvesalu, valikluulekogu „Kui üksik tindikala” trükiks ettevalmistamiseks 10 000*

Urve Kallavus, kirikute hooldusraamatusse biokahjustustest artikli kirjutamiseks 8000*

Jüri Kask, personaalnäituse ettevalmistamiseks 10 000*

Raivo Kelomees, osalemiseks sürrealistliku rühmituse PARA näitustel Riias ja Visbys 6000*

Mare Kelpman, osalemiseks Inglismaal Sainsbury Center’is näituse „Cloth and Culture Now” avamisel ja konverentsil 8300*

Triin Koch, loominguliseks tegevuseks 10 000*

Maarja Kukk, õpinguteks Hollandis Haagi Kuninglikus Konservatooriumis klassikalise laulu erialal 15 000

Toomas Kuusing, näituse „Harilikud inimesed” ettevalmistamiseks 10 000*

Peeter Kuutma, isikunäituse korraldamiseks 10 000

Leonhard Lapin, etenduse „Multiplitseeritud inimene” rekonstrueerimiseks NU performance’i-festivalil Von Krahli Teatris 10 000*

Anna Lauk, Ilmar Laabani palindroomiraamatu kujundamiseks 5000*

Silvia Laul, monograafia „Siksälä kalme: muistne matmispaik Kagu-Eesti piirialal” matuseid käsitleva peatüki käsikirja koostamiseks ja illustratsioonide valimiseks 12 000*

Liia Lees, raamatu „Heljo Talmet ja tema tantsud” toimetamiseks 3000*

Krista Leesi, osalemiseks Inglismaal Sainsbury Center’is näituse „Cloth and Culture Now” avamisel ja konverentsil 8300*

Mart Lepp, Peeter Ulase monograafilise kataloogi koostamiseks 10 000

Urve Lippus, Veljo Tormise raamatu „Lauldav sõna. Valitud peatükke” teksti toimetamiseks ja sissejuhatuse kirjutamiseks 8000*

Malle Maltis, enesetäiendamiseks muusikalise kompositsiooni ja tehnoloogia kursustel Helsingis ja Barcelonas 16 000*

Joosep Martinson, õpinguteks Tartu Kõrgemas Kunstikoolis fotograafia erialal 10 000

Monika Mattiesen, Eesti heliloojate multimeediateoste DVD koostamiseks ja väljaandmiseks 15 000

Erki Meister, Lõuna-Eestist pärineva rahvamuusika ainelise suurvormi kirjutamiseks 8000*

Reet Mets, osalemiseks koos õpilase Andres-Aleksander Metspaluga tšellistide konkursil Austrias Liezenis 10 000*

Mare Mikoff, Kunstihoone Galerii isikunäituse ettevalmistamiseks 10 000

Marge Monko, magistriõpinguteks Eesti Kunstiakadeemias fotograafia erialal 10 000

Leili Muuga, loominguliseks tegevuseks 10 000*

Harry William Mürk, Veljo Tormise raamatu „Lauldav sõna. Valitud peatükke” tõlkimiseks 22 880*

Merike Niimann, Eesti Vabariigi 90. aastapäeva kontserdi lavastamiseks Kassari Rahvamajas 4000*

Anne Nurgamaa, osalemiseks museoloogia täienduskursusel „Muuseum. Arengud kaasaegses museoloogias” Eesti Kunstiakadeemias 5000*

Tiina Ollesk, tantsulavastuse „Deepening Confusions” koreograafia loomiseks ja lavastamiseks 15 000*

Anastassia Parmson, magistriõpinguteks Prantsusmaal Marc Blochi Ülikoolis visuaalsete kunstide erialal 15 000*

Martin Pedanik, kunstilise kujundusprogrammi loomiseks filmile „Monument” 10 000

Katrin Pere, osalemiseks Inglismaal Sainsbury Center’is näituse „Cloth and Culture Now” avamisel ja konverentsil 8300*

Otto Peters, mälestusteraamatu kirjutamiseks 15 000*

Maarja Pärn, Inglismaal Labani tantsukeskuses ettevalmistuskursustel osalemiseks 15 000*

Marju Raabe, kirikute hooldusraamatusse kirikutekstiilide artikli kirjutamiseks 3500*

Eha Rand, Eesti Kultuurfondi Ameerika Ühendriikides kunstikogu kataloogi koostamiseks ja tekstide

kirjutamiseks 10 000*

Vardo Rumessen, raamatu „Rudolf Tobias” kirjutamiseks 15 000

Urve Russow, ettekandeks Euroopa Arheoloogia Assotsiatsiooni konverentsil Maltal 15 000*

Tõnis Saadoja, isikunäituse „Kodulinn Tallinn” ettevalmistamiseks 10 000

Eda Seppar, õpinguteks Peterburi Riiklikus Konservatooriumis klaveri erialal 10 000

Ahti Seppet, osalemiseks sürrealistliku rühmituse PARA näitustel Riias ja Visbys 6000*

Jaak Soans, loominguliseks tegevuseks 10 000

Aune Taamal, osalemiseks Inglismaal Sainsbury Center’is näituse „Cloth and Culture Now” avamisel ja konverentsil 8300*

Mari Tampere, osalemiseks IV Heino Elleri nimelise viiuldajate konkursi žüriis 10 000

Endel Eduard Taniloo, Tartu Kunstnike Maja monumentaal-ateljee juubelinäituse ettevalmistamiseks 10 000*

Tambet Tasuja, montaažialaseks täienduskoolituseks USAs Video Symphonys 25 000

Mare Teearu, osalemiseks IV Heino Elleri nimelise viiuldajate konkursi žüriis 10 000

Enn Tegova, osalemiseks sürrealistliku rühmituse „PARA” näitustel Riias ja Visbys 6000

Oksana Titova, tantsulavastuse „Kass ennustab tulevikku inimesest paremini” koreograafia tegemiseks 10 000*

Tanel Toom, magistriõpinguteks Inglismaa Riiklikus Filmi ja Televisiooni Koolis režissööri erialal 15 000

Karl Toomet, õpinguteks Inglismaal Liverpooli Ülikoolis vanaaja tsivilisatsioonide arheoloogia erialal 20 000*

Raivo Trass, Pärimusteatri Loomine suvelavastuse „Otepää pärimused” lavastamiseks 25 000

Kristina Valdru, Enn Tegova loomingu albumi koostamiseks ja väljaandmiseks 10 000

Renaldo Veeber, kunstialbumi „Renaldo Veeber 70” koostamiseks 10 000

Kadri Viires, osalemiseks Inglismaal Sainsbury Center’is näituse „Cloth and Culture Now” avamisel ja konverentsil 8300*

Madis Vilgats, õpinguteks Hannoveri Muusika- ja Teatrikõrgkoolis tuuba erialal 20 000

Silvi Väljal, Galerii G juubelinäituse ja Kristjan Raua Majamuuseumi eksliibrisenäituse ettevalmistamiseks 10 000*

Peeter Ülevain, portreefilmi „Käed” režissööri ja operaatori tööks 12 000*

Anna Haava nimeline Pala Põhikool, Peipsi-äärsete valdade tantsupeo „Kõik saab alguse kodust” korraldamiseks 12 000*

Eesti Flöödiühing, suveakadeemia korraldamiseks 15 000

Eesti Kirikute Nõukogu, koguteose „Eesti oikumeenia lugu” koostamiseks 25 000

Eesti Rahvuslik Folkloorinõukogu, ühiste väärtuste ümarlaua korraldamiseks Tartus, Mahtras ja Pärnus koostöös Eestimaal elavate rahvuste esindajatega 15 000

Eesti Teatri- ja Muusikamuuseum, Gustav Ernesaksa ooperite teemalise juubelinäituse korraldamiseks 15 000

Elva Huviala- ja Kultuurikeskus Sinilind, Tartumaa tantsupäeva lavastamiseks ja korraldamiseks 10 000

Friedebert Tuglase nimeline Ahja Keskkool, XIV laste murdelaulu ja -luulepäevade korraldamiseks 4000*

Ida-Viru Maavalitsus, Peipsiäärsete maakondade X laulupeo korraldamiseks 15 000*

Jõgeva Gümnaasium, Alo Mattiisenile pühendatud XII muusikapäevade korraldamiseks 10 500*

Jõgeva Ühisgümnaasium, rahvuskultuuri nädala korraldamiseks 5000*

Kalevipoja Muuseum, Saare valla XX sajandi elu ja tegevust kajastava fotoalbumi trükiks ettevalmistamiseks 10 000

Lihula Muusika- ja Kunstikool, skulptuuriklassi töövahendite ostmiseks 10 000

Mittetulundusühing Agathe, rahvuskultuuri ja traditsioonilist kunsti väärtustava projekti „Päeva loomine” elluviimiseks Tartu Katolikus Koolis 10 000

Mittetulundusühing Eesti Folkloori Instituut, nägemispuudega inimestele eesti rahvajuttude litereerimiseks 10 000

Mittetulundusühing Eesti Koolinoorte Segakoor EKNS, koori CD salvestamiseks 10 000*

Mittetulundusühing Lauluteater Perekrjostok, autorilaulude esitajate kontsert-kohtumisõhtu ning poeesia- ja muusikafestivali „Svetlani valgus” korraldamiseks 15 000

Mittetulundusühing Lustipill, tegevustoetuseks ja laste folkloorifestivali „Porkuni pillar 2008” korraldamiseks 15 000

Mittetulundusühing Mulgi Kultuuri Instituut, omakultuuri projekti „Noor mulk” õppematerjalide koostamiseks 5000

Mittetulundusühing OMA Stuudio, „Koolitants 2008” piirkondliku tantsufestivali korraldamiseks 8500*

Mittetulundusühing Pärnu Kontserdibüroo, laste ja noorte festivali „Muusikamoos” korraldamiseks 10 000

Orava Põhikool, Põlva- ja Võrumaa laste folkloorilaagri korraldamiseks 10 000

Põlva Lasteaed Mesimumm, V Eesti rahvamängude festivali „Kes aias 2008” korraldamiseks 15 000

Pärnu Filharmoonia, Pärnu viiuldajate konkursi korraldamiseks 15 000

Saaremaa Puuetega Inimeste Koda, muusikaringi tegevuse toetamiseks 9598*

Sadala Külade Selts, puhkpillipäeva korraldamiseks 8000

Saduküla Põhikool, Jõgeva maakonna õpetajate isetegevusfestivali „Pildikesi Eestimaalt” korraldamiseks 5000

SÜG Sihtasutus, kooliteatrite festivali ehk Saaremaa miniteatripäevade korraldamiseks 10 000*

Tamsalu Kultuurimaja, Tamsalu 40. laulu- ja tantsupäeva korraldamiseks 10 000

Tartu Forseliuse Gümnaasium, Tartu koolide näitemängupäevade korraldamiseks 6000*

Tartu Kunstimuuseum, loengusarja „Väike kunst” lektoritasudeks ja plakati kujundamiseks 10 000*

Torma Rahvamaja, IX Torma puhkpilliorkestrite festivali TOPOF 2008 korraldamiseks 10 000*

Valtu Seltsimaja, seltsimaja 85. aastapäevaks kavandatud ürituse „Rahvakultuuripäevad Valtu moodi” korraldamiseks 5000*

Viljandimaa Omavalitsuste Liit, rahvusvahelise tantsupäeva tähistamiseks Viljandis 7000*

Võrumaa Keskraamatukogu, Tõnis Aru kirjanikest tehtud filmide ostmiseks 1520*

Võru Maavalitsus, Võrumaa tantsupeo korraldamiseks 15 000*

Ülenurme Muusikakool, lauluvõistluse „Jõulutäht 2007” korraldamiseks 7000*

 

* Taotlused rahuldatud küsitud summa suuruses.

 

 

Kui sulle meeldis see postitus jaga seda oma sõpradega

[LoginRadius_Share]
 

Leia veel huvitavat lugemist

Värske Rõhk
Hea laps
LR
Keel ja kirjandus
Akadeemia
Kunstel
Muusika
Õpetajate leht
Täheke
TeaterMuusikaKino
Vikerkaar
Looming
Müürileht