Kaitstud ja kaitsmisel väitekirjad

Katrin Idla

Kaitstud ja kirja pandud väited Iga kaitstud teadustöö on meie kultuuris sama oluline kui avaldatud raamat, valminud film või teatrilavastus. Väitekiri, mille kaitsmisega antakse selle autorile teaduskraad, pole elutöö, vaid samm, millega tunnustatakse teatud küpsust. Mitte et kraadita inimene ei ole küps, aga küpsuse mõõtmine on põline akadeemiline komme. Väitekirjade kaudu saame aimu autoritest ja nende vaadetest, milleta teaduselu oleks kuiv ja formaalne, poleks seal säravaid isiksusi ega väljapaistvaid tegelasi.

Nüüdsest hakkab Sirp kajastama kultuurisündmusena Eestis või eestlaste poolt kaitstud ja kaitsmisele tulevaid väitekirju, milleta poleks olemas Eesti teadust.

Kõik väitekirjad ja nende kaitsmine ülikoolides on mõistagi avalikud, kuid koondinfo annab täielikuma ja selgema ülevaate teaduse uurimissuundadest. Viimase 15 aasta jooksul on doktoriõppes osalenutest kraadi saamiseks oma väitekirja kaitsnud 6%. 15 aasta jooksul on doktorikraad antud enam kui 1600 inimesele. Eesti teaduse kestlikuks muutmiseks on seda paraku vähe ja saavutus on kaugel sellest, mida oleks vaja, et ühiskond looks rohkem teadmismahukaid väärtusi ning oleks oma hoiakult innovaatiline.

Helena Kruus, sünd 1979

Kraad: filosoofiadoktor (PhD), arvutid ja süsteemitehnika

Tallinna Tehnikaülikool

Doktoritöö „Optimization of Built-In Self-Test in Digital Systems” („Sisseehitatud enesetestimise optimeerimine digitaalsüsteemides”) http://digi.lib.ttu.ee/i/?615

Kaitstud 2. septembril 2011 Tallinnas

Juhendaja: prof Raimund Ubar

Oponendid: prof Rimantas Šeinauskas (Kaunase Tehnikaülikool), em-prof Leo Võhandu (Tallinna Tehnikaülikool)

Mikhail Egorov, sünd 1983

Kraad: filosoofiadoktor (PhD)

Tallinna Tehnikaülikool

Doktoritöö „Research and Development of Control Methods for Low-Loss IGBT InverterFed Induction Motor Drives” („Energiatõhusa IGBT transistorvaheldiga asünkroonajami juhtimismeetodite uurimine ja väljatöötamine”) http://digi.lib.ttu.ee/i/?616

Kaitstud 5. septembril 2011 Tallinnas

Juhendaja: prof Valery Vodovozov

Oponendid: prof Ilja Galkin (Riia Tehnikaülikool) ja Jüri Joller (Energiatehnika OÜ)

Lauri Lipping, sünd 1981

Kraad: filosoofiadoktor (PhD), füüsikaline ja analüütiline keemia

Tartu Ülikool

Doktoritöö „The acidity of strong and superstrong Brønsted acids, an outreach for the „limits of growth”: a quantum chemical study” („Tugevate ja ülitugevate Brønstedi hapete happelisused, „kasvupiiride” avardamine: arvutuskeemiline uurimus”) http://dspace.utlib.ee/dspace/bitstream/handle/10062/18221/lipping_lauri.pdf?sequence=1

Kaitstud 9. septembril 2011 Tartus

Juhendajad: prof Ilmar Koppel, prof Ivo Leito ja Ivar Koppel

Oponendid: prof Jose Luis Abbud (Rocasolano Keemilise Füüsika Instituut, Hispaania) ja Tõnis Pehk (KBFI)

Tuuli Pärenson, sünd 1984

Kraad: filosoofiadoktor (PhD), majandus ja ärijuhtimine

Tartu Ülikool

Doktoritöö „Social impact evaluation in social enterprises in Estonia: need, readiness and practices” („Sotsiaalse mõju hindamine Eesti sotsiaalsetes ettevõtetes: vajadus, valmisolek ja praktika”) http://dspace.utlib.ee/dspace/bitstream/handle/10062/18407/parenson_tuuli.pdf?sequence=1

Kaitstud 21. septembril 2011 Tartus

Juhendaja: prof Maaja Vadi

Oponendid: prof Alex Nicholls (Oxfordi Ülikool) ja prof Rainer Kattel (Tallinna Tehnikaülikool)

Teele Jairus, sünd 1984

Kraad: filosoofiadoktor (PhD), botaanika ja mükoloogia

Tartu Ülikool

Doktoritöö „Species composition and host preference among ectomycorrhizal fungi in Australian and African ecosystems” („Ektomükoriissete seente liigiline koosseis ja peremehe-eelistused Austraalia ja Aafrika ökosüsteemides”) http://dspace.utlib.ee/dspace/bitstream/handle/10062/18372/jairus_teele_2.pdf?sequence=3

Kaitstud 23. septembril 2011 Tartus

Juhendaja: Leho Tedersoo

Oponent: Taina Pennanen (Soome Metsainstituut)

Triinu Poltimäe, sünd 1979

Kraad: filosoofiadoktor (PhD), inseneriteadus

Tallinna Tehnikaülikool

Doktoritöö „Thermal analysis of crystallization behaviour of polyethylene copolymers and their blends” („Polüetüleeni kopolümeeride ja nende segude kristallisatsioonikäitumise termiline analüüs”) http://digi.lib.ttu.ee/i/?617

Kaitstud 26. septembril Tallinnas

Juhendajad: prof Andres Krumme ja Elvira Tarasova

Oponendid: prof Vincent B. F. Mathot (Leuveni Katoliiklik Ülikool) ja Ants Lõhmus (Tartu Ülikool)

Margarita Kazjulja, sünd 1961

Kraad: filosoofiadoktor (PhD), sotsioloogia
Tallinna Ülikool

Doktoritöö „Social Network and Education as Resources for Agency Formation on the Estonian Post-Socialist Labour Market” (ee plk pd) http://www.tlulib.ee/files/arts/92/marga61f811bb8c6910a890dbb08958d46135.pdf

Kaitstud 28. septembril 2011 Tallinnas

Juhendaja: prof Ellu Saar

Oponendid: prof Vladimir Kozlovskiy (Peterburi Riiklik Ülikool) ja Leeni Hansson (Tallinna Ülikool)

Kersti Tepp, sünd 1966

Kraad: filosoofiadoktor (PhD), loodus- ja täppisteadused

Tallinna Tehnikaülikool

Doktoritöö „Molecular system bioenergetics of cardiac cells: quantitative analysis of structure function relationship” („Molekulaarne süsteemibioenergeetika: südameraku struktuuri ja funktsiooni vaheliste suhete kvantitatiivne analüüs”). http://digi.lib.ttu.ee/i/?618

Juhendajad: prof Raivo Vilu ja prof Valdur Saks

Oponendid: prof Arvi Freiberg (Tartu Ülikool) ja prof Frank N. Gellerich (Leibnizi Neurobioloogia Instituut)

Signe Viimsalu, sünd 1978

Kraad: filosoofiadoktor (PhD)

Tartu Ülikool

„The meaning and functioning of secondary insolvency proceedings” („Teiseste maksejõuetusmenetluste mõiste, tähendus ja funktsioneerimine”) http://dspace.utlib.ee/dspace/bitstream/handle/10062/18512/viimsalu_signe.pdf?sequence=1

Kaitstud 12. oktoobril 2011 Tartus

Juhendajad: prof Paul Varul ja prof Bob Wessels

Oponendid: prof Stefania Bariatti (Milano Ülikool, Itaalia) ja Rimvydas Norkus (Romeriuse Ülikool, Leedu)

Anna Šeletski, sünd 1982

Kraad: filosoofiadoktor (PhD), füüsika

Tallinna Ülikool

Doktoritöö „Comparison of Summability Methods by Summability Fields, Speeds of Convergence and Statistical Convergence in a Riesz-Type Family” („Summeerimismenetluste võrdlus Rieszi tüüpi peres summeerimisväljade, koonduvuskiiruste ja statistilise koonduvuse järgi”) http://www.tlu.ee/files/news/4027/Selet851d6f56e358b8e5bf959bbcc25d10c8.pdf

Kaitstud 14. oktoobril 2011 Tallinnas

Juhendaja: prof Anne Tali

Oponendid: prof Eberhard Malkowsky (Fatih’ Ülikool, Istanbul) ja prof Toivo Leiger (Tartu Ülikool)

Natalja Timohhina, sünd 1981

Kraad: filosoofiadoktor (PhD), füüsika

Tallinna Ülikool

Doktoritöö „Südamerakkude molekulaarne süsteemne bioenergeetika: mitokondriaalne interaktsosoom” http://www.tlu.ee/files/news/4048/Tim%20a01c6909e2ff4a82275470a458bde3819.pdf

Kaitstud 19. oktoobril 2011 Tallinnas

Juhendajad: prof Valdur Saks ja dots Tuuli Käämbre

Oponendid: prof Kent Sahlin (Rootsi Spordi- ja Terviseteaduste Kool) ja prof Tiit Land (Tallinna Ülikool)

Anna-Liisa Peikolainen, sünd 1982

Kraad: filosoofiadoktor (PhD), keemia

Tallinna Tehnikaülikool

Doktoritöö „Organic Aerogels Based on 5-Methylresorcinol” („Orgaanilised aerogeelid 5-metüülresortsinoolist”) Põlevkivist valmistatavad resortsiinid on kasutatavad mahuliste keemiliste struktuuride loomiseks, mida nimetakse aerogeelideks. Kui tavalises süldis või tarretises on valguvõrgus vesi, siis aerogeelides ümbritsevad molekulid õhku. Kui sellisest ruumilisest võrgust eemaldada vesinik, tekib süsiniku aerogeel, mida saab tänu suurele eripinnale kasutada filtrina, sellest saab luua katalüsaatoreid, elektriakude elemente, kuju muutvaid materjale. Kasutades toorainena põlevikvi on võimalik luua väärtuslikke materjale kordi või isegi kümneid kordi väiksematest põlevkivikogustest, kui tänapäeval leiab kasutust energeetikas või kemikaalide tootmisel. Mis oleks veel huvipakkuvam: loobudes kümnete miljonite tonnide põlevkivi ärakasutamisest saaksime vaid tuhandetest tonnidest luua energiatootmises või selle salvestamises kasutatavaid materjale. http://digi.lib.ttu.ee/i/?620

Kaitstud 10. oktoobril 2011 Tallinnas

Juhendaja: Mihkel Koel

Oponendid: prof Heikki Tenhu (Helsingi Ülikool), prof Irina Smirnova (Hamburg-Harburgi Tehnikaülikool)

Bingsheng Zhang, sünd 1984

Kraad: filosoofiadoktor (PhD), informaatika

Tartu Ülikool

Doktoritöö „Efficient Cryptographic Protocols for Secure and Private Remote Databases” („Efektiivsed krüptograafilised protokollid turvaliste ja privaatsete kaugandmebaaside jaoks”) http://dspace.utlib.ee/dspace/bitstream/handle/10062/18481/zhang_bingsheng%20.pdf?sequence=1

Kaitstud 10. oktoobril 2011 Tartus

Juhendajad: Helger Lipmaa ja prof Peeter Laud

Oponendid: Jens Groth (Londoni Ülikooli Kolledž) ja Jesper Buus Nielsen (Aarhusi Ülikool)

Leeli Amon-Veskimeister, sünd 1982

Kraad: filosoofiadoktor (PhD), loodusteadused

Tallinna Tehnikaülikool

Doktoritöö „Palaeoecological Reconstruction of Late-Glacial Vegetation Dynamics in Eastern Baltic Area: A View Based on Plant Macrofossil Analysis” („Hilisjääaegsed taimkattemuutused Ida-Baltikumis taimsete makrojäänuste analüüsi põhjal”) http://digi.lib.ttu.ee/i/?622

Juhendajad: Siim Veski ja Anneli Poska

Oponendid: Minna Väliranta (Helsingi Ülikool) ja Miglė Stančikaitė

Ingrid Ulst, sünd 1977

Kraad: filosoofiadoktor (PhD), õigusteadus

Tartu Ülikool

Doktoritöö: „Balancing the Rights of Consumers and Service Providers in Electronic Retail Lending in Estonia” („Tarbijakaitse ja teenusepakkujate õiguste tasakaalustamine elektrooniliste tarbijalaenude pakkumisel Eestis”) http://dspace.utlib.ee/dspace/bitstream/handle/10062/18626/ulst_ingrid.pdf?sequence=1

Kaitstud 27. oktoobril 2011 Tartus

Juhendajad: Karin Sein ja Lasse Lehis

Oponent: prof Geraint Howells (Manchesteri Ülikool)

Ilmar Rootsi, sünd 1937

Kraad: filosoofiadoktor (PhD), ajalugu

Tartu Ülikool

Doktoritöö „Hunt ja inimene: suhted Eestis 18. sajandi keskpaigast 19. sajandi lõpuni” http://dspace.utlib.ee/dspace/bitstream/handle/10062/18703/rootsi_ilmar.pdf?sequence=1

Kaitstud 28. oktoobril 2011 Tartus

Juhendaja: prof Tiit Rosenberg

Oponent: prof Aleksander Loit (Stockholmi Ülikool)

Reina Uba, sünd 1981

Kraad: filosoofiadoktor (PhD), informaatika
Tartu Ülikool

Doktoritöö „Merging Business Process Models” („Äriprotsessimudelite ühildamine”) http://dspace.utlib.ee/dspace/bitstream/handle/10062/18709/uba_reina.pdf?sequence=1

Kaitstud 31. oktoobril 2011 Tartus

Juhendajad: prof Marlon Dumas ja dr Marcello La Rosa

Oponendid: prof dr Mathias Weske (Potsdami Ülikool) ja prof Marite Kirikova (Riia Tehnikaülikool)

Radko Avi, sünd 1980

Kraad: filosoofiadoktor (PhD), arstiteadus

Tartu Ülikool

Doktoritöö „Natural polymorphisms and transmitted drug resistance in HIV-1 CRF06_cpx and its recombinant viruses in Estonia” („Eestis ringlevate HIV-1 CRF06_cpx ja tema rekombinantsete viiruste looduslikud polümorfismid ja ülekanduv ravimresistentsus”) http://dspace.utlib.ee/dspace/bitstream/handle/10062/18744/avi_radko.pdf?sequence=1

Kaitstud 2. novembril 2011 Tartus

Juhendaja: prof Irja Lutsar

Oponent: prof Jan Albert (Karolinska Instituut, Rootsi)

Priit Manavald, sünd 1955

Kraad: filosoofiadoktor (PhD), õigusteadus

Tartu Ülikool

oktoritöö „Maksejõuetusõigusliku regulatsiooni majanduslik efektiivsus” http://dspace.utlib.ee/dspace/bitstream/handle/10062/18712/manavald_priit.pdf?sequence=1

Kaitstud 2. novembril 2011 Tartus

Juhendajad: prof Paul Varul ja prof Toomas Haldma

Oponendid: prof Erik Nerep (Stockholmi Majanduskool) ja prof Jaan Alver (Tallinna Tehnikaülikool)

Anu Põldsam, sünd 1981

Tartu Ülikool

Taotletav teaduskraad: filosoofiadoktor (PhD), usuteadus

Doktoritöö „Lazar Gulkowitsch – eine vergessene Stimme der Wissenschaft des Judentums. Seine Tätigkeit, sein Werk und seine Wirkung im zeitgeschichtlichen Kontext” („Lazar Gulkowitsch – juuditeaduse (Wissenschaft des Judentums) unustatud esindaja. Tema elu, õpetus ja mõju ajastuloolises kontekstis”) http://dspace.utlib.ee/dspace/bitstream/handle/10062/18748/p6ldsam_anu.pdf?sequence=1

Kaitsmine toimub 4. novembril 2011 kl 14.15 TÜ nõukogu saalis Tartus

Juhendaja: em-prof Kalle Kasemaa

Oponent: prof Stefan Schreiner (Tübingeni Ülikool)

Elena Ryabina, sünd 1980

Tartu Ülikool

Taotletav teaduskraad: filosoofiadoktor (PhD)

Doktoritöö „Основные цветообозначения в пеpмских языках” („Põhivärvinimed permi keeltes”) http://dspace.utlib.ee/dspace/bitstream/handle/10062/18808/rjabina_elena.pdf?sequence=1

Kaitsmine toimub 7. novembril 2011 kl 12.15 TÜ nõukogu saalis Tartus

Juhendaja: prof Urmas Sutrop

Oponent: prof Anatoli Rakin (Venemaa Teaduste Akadeemia Uurali osakond)

Külli Prillop, sünd 1974

Kraad: filosoofiadoktor (PhD)

Tartu Ülikool

Doktoritöö „Optimaalsusteoreetiline käsitlus eesti keele fonoloogilisest kujunemisest” http://dspace.utlib.ee/dspace/bitstream/handle/10062/18716/prillop_kylli.pdf?sequence=1

Kaitstud 3. novembril 2011 Tartus

Juhendajad: prof Karl Pajusalu ja dots Külli Habicht

Oponent: dr Eino Koponen (Kodumaiste Keelte Uurimiskeskus, Soome)

Ivar Annus, sünd 1983

Tallinna Tehnikaülikool

Taotletav teaduskraad: filosoofiadoktor (PhD), inseneriteadus

Doktoritöö „Development of Accelerating Pipe Flow Starting from Rest” („Paigalseisust algava kiireneva voolamise areng torus”) http://digi.lib.ttu.ee/i/?624

Kaitsmine toimub 8. novembril 2011 kl 15.00 TTÜ ruumis nr VII -226 Tallinnas

Juhendaja: prof Tiit Koppel

Oponendid: prof Bruno Brunone (Perugia Ülikool, Itaalia) ja Rein Ruubel (Horvaatia Teaduse ja Innovatsioonifond)

Kessy Abarenkov, sünd 1980

Tartu Ülikool

Taotletav teaduskraad: filosoofiadoktor (PhD), botaanika ja mükoloogia

Doktoritöö „PlutoF – cloud database and computing services supporting biological research” („PlutoF pilv – elurikkuse andmebaaside ja analüüsiplatvorm bioloogile”) http://dspace.utlib.ee/dspace/bitstream/handle/10062/18732/abarenkov_kessy.pdf?sequence=1

Kaitsmine toimub 9. novembril 2011 kl 9.15 Ravila 14a-1019 Tartus

Juhendaja: prof Urmas Kõljalg

Oponent: prof Peter Dawyndt (Genti Ülikool, Belgia)

Marko Kohv, sünd 1977

Tartu Ülikool

Taotletav teaduskraad: filosoofiadoktor (PhD), geoloogia

Doktoritöö „Landslides in clayey soils of western Estonia” („Maalihked Lääne-Eesti savipinnases”). http://dspace.utlib.ee/dspace/bitstream/handle/10062/18897/kohv_marko.pdf?sequence=1

Kaitsmine toimub 11. novembril 2011 kl 14.15 Ravila 14a-1019 Tartus

Juhendaja: Tiit Hang

Oponent: Martin Geertsema (Ministry of Forests, Lands, and Natural Resource Operations, Kanada)

Kui sulle meeldis see postitus jaga seda oma sõpradega

[LoginRadius_Share]
 

Leia veel huvitavat lugemist

Värske Rõhk
Hea laps
LR
Keel ja kirjandus
Akadeemia
Kunstel
Muusika
Õpetajate leht
Täheke
TeaterMuusikaKino
Vikerkaar
Looming
Müürileht