Soome-ugri rahvaste IV maailmakongressi resolutsioon

 

Soome-ugri rahvaste IV maailmakongress deklareerib, et tema põhiülesandeks on soome-ugri ja samojeedi rahvaste ja nende kultuuride säilitamine ja arendamine inimkonna pärandi osana. Maailmakongress on teadlik, et assimilatsiooni ja rahvusliku identiteedi kadumisega seotud probleemide lahendamine sõltub peamiselt riikide poliitikast ning noorte suhtumisest oma kultuuri, keelde ja ajalukku. Kongress tõdeb, et inimõiguste ning põlisrahvaste ja vähemusrahvuste õiguste kaitse ei ole mitte üksnes riigi sisepoliitika küsimus, vaid puudutab kogu rahvusvahelist üldsust. Seetõttu on tähtis, et lisaks rahvusvaheliste inimõiguste ning vähemusrahvuste õiguste normide lülitamisele riigi seadusandlusesse kasutataks ka rahvusvahelisi õigusmehhanisme, mis ei nõua ratifitseerimist riikide poolt ning mis omavad otsest juriidilist jõudu.

Selles suhtes nähakse perspektiivi kõikide riikide koostöös mitmesuguste rahvusvaheliste organisatsioonide kaudu, eelkõige Euroopa Nõukogu ja OSCE raames ning Ungari, Soome ja Eesti puhul ka Euroopa Liidu raames.

Viimasel ajal on täheldatud enamiku soome-ugri ja samojeedi rahvaste rahvaarvu vähenemist ning nende keelte kasutussfääri ahenemist. Eelkõige on kaotajaks olnud noorem põlvkond seal, kus ta on ilma jäetud sotsialiseerumisvõimalustest oma rahvuskultuuri raames.

Kujunenud olukorrast lähtudes peab kongress vajalikuks võtta järgmisi meetmeid:

Rahvuspoliitika ja õiguse alal:

1. Kongress teeb konsultatiivkomiteele ülesandeks pöörduda Euroopa Nõukogu inimõiguste komissari poole taotlusega luua Euroopa põlisrahvaste ja vähemusrahvuste küsimuste alaline foorum.

2. Kongress teeb konsultatiivkomiteele ülesandeks olla koordinaatoriks inimõiguste ning põlisrahvaste ja vähemusrahvuste õiguste kaitse alaste kohustuste täitmise jälgimisel soome-ugri ja samojeedi rahvaste asualariikides.

3. Kongress kutsub Ungarit, Venemaad, Soomet, Eestit ja teisi soome-ugri ja samojeedi rahvaste traditsioonilisi asualariike üles ratifitseerima Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni konventsiooni nr 169 põlisrahvaste ja kogukondliku eluviisiga rahvaste kohta sõltumatutes riikides. Kuni nimetatud konventsiooni ratifitseerimiseni on vaja täiustada seadusandlikku raamistikku, et tagada selles sätestatud õigused, eelkõige õigus kasutada loodusressursse, sealhulgas maavarasid.

4. Kongress kohustab soome-ugri ja samojeedi rahvaste konsultatiivkomiteed tugevdama koostööd inimõiguste ning vähemusrahvuste ja põlisrahvaste õigustega tegelevate rahvusvaheliste organisatsioonidega, kaasates sellesse protsessi aktiivselt ka noori.

5. Kongress teeb konsultatiivkomiteele ülesandeks luua info- ja õiguskeskuste võrgustik inimõigusi ning põlisrahvaste ja vähemusrahvuste õigusi käsitleva riikliku seadusandluse ja rahvusvaheliste normide uurimiseks.

6. Kongress on mures rahvuslike ja rahvustevaheliste suhete koordineerimisega tegeleva föderaalse riigiorgani puudumise pärast Venemaa-suguses paljurahvuselises riigis ning kutsub Venemaa Föderatsiooni valitsust üles taastama rahvusasjade ministeeriumi.

7. Kongress väljendab oma muret protsesside üle, mis viivad rahvusautonoomsete moodustiste kaotamisele. Ta teeb konsultatiivkomiteele ülesandeks jälgida Permikomi autonoomse ringkonna ja Permi oblasti ühendamise tagajärgi. 

Keelte ja hariduse alal:

1. Kongress on seisukohal, et soome-ugri ja samojeedi rahvaste õigused peaksid põhinema rahvusvahelistel normidel, sealhulgas Euroopa piirkondlike ja vähemuskeelte hartal, ning kutsub üles riike, kes ei ole nimetatud dokumenti veel ratifitseerinud, tegema seda niipea kui võimalik.

2. Kongress kutsub Ungari, Venemaa, Soome, Eesti ja teiste soome-ugri ja samojeedi põliste asualariikide parlamente ja valitsusi üles jätkama koostööd soome-ugri ja samojeedi rahvaste keelt ja kultuuri toetava riikliku poliitika alal.

3. Kongress teeb konsultatiivkomiteele ülesandeks aidata kaasa andmebaasi loomisele tõhusate õppe- ja kasvatusmeetodite kohta ning selliste meetodite tarvituselevõtmisele rahvuskeelte õpetamisel lastele, kasutades selleks kaasaegset haridustehnoloogiat.

4. Kongress toetab Ungari, Venemaa, Soome ja Eesti juhtivate hariduskeskuste tegevust kutsetöötajate väljaõppe ja täiendusõppe alal soome-ugri ja samojeedi piirkondade jaoks. Ta pöörab nende piirkondade administratsioonide tähelepanu vajadusele kasutada tõhusamalt rahvusliku kaadri potentsiaali.

5. Kongress tõstab esile jätkuvat rahvuskeele kadu soome-ugri ja samojeedi vähemusrahvuste seas. Et rahvas saaks ellu jääda, ei piisa emakeele õpetamisest eraldi õppeainena. Vaja on laiendada rahvuskoolide võrku ning esimese sammuna suurendada emakeeletundide arvu õppekavas.

6. Kongress ei ole nõus nõndanimetatud väikekoolide sulgemise praktikaga soome-ugri vähemuste asualal.

Kultuuri alal:

1. Kongress peab vajalikuks jätkata rahvusvaheliste folkloori-, etnofuturismi- ja teatrifestivalide, hõimupäevade ning tähtpäevade tähistamise traditsiooni.

2. Kongress teeb konsultatiivkomiteele ülesandeks toetada raamatute väljaandmist uurali keeltes.

3. Kongress soovitab intensiivistada noorsootööga tegelevate organisatsioonide tööd keele- ja kultuuripärandi uurimisel ning tänapäevaste rahvakunstivormide õppimisel.

4. Kongress peab vajalikuks säilitada traditsioonilist kultuuri ja anda see nooremale põlvkonnale edasi ajakohaste tehniliste vahendite abil.

Tervishoiu, demograafia ja ökoloogia alal:

1. Kongress rõhutab, et riik peab tagama kõikidele õiguse saada representatiivset informatsiooni oma rahvusrühma kohta vastavalt riiklikele statistikanormidele.

2. Kongress peab vajalikuks korraldada rahvusvaheline andmevahetus (sh teaduskonverentside näol jne) soome-ugri ja samojeedi rahvaste tervisliku seisundi, keskkonnakaitseprobleemide ning kultuuri- ja hariduspoliitika kohta.

3. Kongress teeb konsultatiivkomiteele ülesandeks korraldada rahvusvaheline õpikoda 2002. aasta ülevenemaalise rahvaloenduse tulemustest.

Meedia ja infosüsteemide alal:

1. Kongress teeb konsultatiivkomiteele ülesandeks intensiivistada tööd infovahetuse alal ning arendada välja oma massimeedia ja andmebaasid, sh elektroonse meedia, eesmärgiga luua ühine inforuum keskkonna-, tervishoiu-, haridus- ja kultuuriprobleemide valdkonnas.

2. Riiklikud talitused peavad tagama rahvastele nende emakeelse massimeedia olemasolu, mis hõlmaks kõiki elualasid ja oleks kättesaadav võimalikult laialdasele publikule.

Kongress soovitab konsultatiivkomiteel korraldada 2006. aastal soome-ugri ja samojeedi rahvaste rahvusvaheline konverents käesoleva kongressi soovituste täitmise esialgsete tulemuste analüüsimiseks ning kajastada konverentsi tulemusi laialdaselt meedias.

Kongress teeb konsultatiivkomiteele ülesandeks vaadata läbi kongressile adresseeritud pöördumised, märkused ja ettepanekud.

Kongress deklareerib, et Eesti ja Ungari ühinemine Euroopa Liiduga on väga lootustandev sündmus. Käimasolev dialoog Euroopa Liidu ja Venemaa Föderatsiooni vahel avab uued perspektiivid koostööks kõikide soome-ugri ja samojeedi rahvaste vahel. Noorsoo aktiivne kaasamine nendesse protsessidesse annab meie liikumisele uut hoogu.

Kui sulle meeldis see postitus jaga seda oma sõpradega

[LoginRadius_Share]
 

Leia veel huvitavat lugemist

Värske Rõhk
Hea laps
LR
Keel ja kirjandus
Akadeemia
Kunstel
Muusika
Õpetajate leht
Täheke
TeaterMuusikaKino
Vikerkaar
Looming
Müürileht