Uude aastasse ? kuis?

 

Sirp usutles seekordses aastalõpuküsitluses Eesti Teatriliidu alaliitude juhte. Kõik alaliitude juhid ei jõudnud jõulusaginas vastata, aga oluliste tegijate mõtted jõuavad siinkohal lugejani. 1. Mida pead oma alaliidu töös 2004. aastal oluliseks teoks-saavutuseks-õnnestumiseks?

2. Mis jäi tegemata?

3. Millise probleemi lahendamist pead tulevikus tähtsaks? Ehk siis mida ootad uuelt aastalt?

4. Mis tegi läinud aasta teatrielus rõõmu?

 

Andres Noormets,

Eesti Lavastajate Liit

1. Lavastajate liit on oma viimaste aastate tegevuses olnud eelkõige õpihimuline. 2004. aastal peeti suvekooli koos soome ametivendadega, 2003. aastal aga Venemaa ühe olulisema lavastaja ja teatriteoreetiku Anatoli Vassiljevi käe all. On käidud teatrireisidel Soomes, Lätis, Venemaal, Rootsis, Saksamaal: nähtud etendusi, kohtutud teatriinimestega. Pideva tähelepanu all on eesti lavastajate lepingutingimused. Samuti püüame jõudumööda hoolitseda oma seenioride eest ja pakkuda neile mõningat ainelist tuge etc.

2. Palgamiinimumide ja raamlepingute uuendamine on töös, paralleelselt tegeleme järgmise aasta koolituste organiseerimisega, nuputame kontaktide laiendamise üle välismaisel suunal, püüame kohanduda loovisiku seadusega etc.

3.  Teatrist ei mõistagi mõistlikult rääkida. Ma ei saa paljudest asjadest ilmselt adekvaatselt aru, ehk ei oska piisavalt hästi vaadata. Tihti on lavastuste meediaretseptsioon minu isiklikust arvamisest diametraalselt erinev ning ma ei tea öelda, millest see tuleneb, tegelikult hästi ei taha ka. Ära on kadunud mingi orientiir, suund, suundumus. Milleks me seda kõike, mida teatriks nimetatakse, teeme? Üks tohutu tööde mass ühes aastas tähendab kokkuvõttes üsna vähe, on järjest enam statistiline number vaid. Tundub, et praegune teater tegeleb rohkem publikule meeldimisega kui rääkimisega sellest, mis väljendab ajastu kuju ja jäljendit. Inimesed teevad rasket tööd selle asemel, et mängida emotsioonide, sõnade, ideedega.

Repertuaariteatri masin hingeldab, vererõhk ennustab infarkti ? tähendab, et eluviisi tuleb muuta: tervislikumalt toituda, mõnuainetest loobuda ja uuesti kehakultuuriga alustada.

4. Rõõmu tegi, et kogu eelnev hala sajaprotsendiliselt ei kehti. Nägin Tartu Sadamateatris ?Roberto Zucco? viimast mängukorda ja kummardan sügavalt tegijate ees, kes on võimelised üht etendust repertuaariteatri hõreda mänguaktiivsuse kiuste nii tipmises vormis hoidma. Selline vormispüsimine ei ole enam tavaline, see on tänases päevas täiesti ülevalt ebatavaline. Loodetavasti mitte ainus ebatavaline teatriaastal 2004.

 

 

Rein Oja,

Eesti Näitlejate Liit

1. Näitlejatele on olulised  kaks seadust: mitte küll täielikult rahuldav loomeliitude seadus, mis annab eelkõige vabakutselistele näitlejatele rohkem kindlustunnet, ja autoriõiguse seaduse parandus, mis annab esitajatele veidi suuremad õigused.

Rahvusvaheline lavavõitluse laager Pärnus on muutunud süsteemseks ja heatasemeliseks.

Euroopa Näitlejate Föderatsioon hindab meid nn ?uutest? kõige tugevamaks.

Hea koostöö Eesti Esitajate Liiduga.

Eesti Näitlejate Liidu ?Vaba lava? projektidest sündis folklooriteater ?Loomine?.

Jalgpallis võitsime esimest korda soome näitlejaid 2:1.

2. Mõnedest näitleja loomingu kasutajatest ja reprodutseerijatest pole jagu saanud.

Miinimum-kuupalk kõrgharidusega näitlejale 8000 krooni jäi saavutamata.

3. Vastus küsimusele 2 peaks muutuma vastuseks küsimusele 1.

Näitlejate liit peab ka loomeliiduna ennast kehtestama.

Tahaks võita jalgpallis soomlasi festivali ?Draama 2005? viimasel päeval veel kord.

4. Suveteatris erakordselt palju positiivseid elamusi: ?Külmetava kunstniku portree?, ?Pidusöök?, ?Orkestriproov?, ?Eesti ballaadid?…

Eesti näitlejate endiselt kõrge professionaalne tase.

Rahvusvaheline tunnustus  ?Rober­to Zuccole?  ja ?Luikede järvele?. Võimas!

 

 

Ann Lumiste,

Eesti Lavastuskunstnike Liit

1. Erialaliidule on oluliseks selle aasta algatusena Natalie Mey nimelise kunstnikupreemia lisamine teatri aastapreemiate ritta. Esmakordselt kutsutakse kokku ?ürii, kes oskab näha ja lugeda lavastuste visuaalset keelt. Toimima hakkab see küll alles järgnevatel aastatel, aga see on väga suur samm ühe eriala professionaalses arengus. Siinkohal suur lugupidamine ja tänu Mari-Liis Küla-Reinsalu väsimatule loomusele. Hoopis vastupidise äärmusena teeb rõõmu, et mõningad ebakohad, eelkõige esmastest autori õigustest mittekinnipidamine, on väga avaliku kriisini välja jõudnud. Edasi saab minna ainult parandamise ja paranemise teed. (Siit vastus kahele järgmisele küsimusele.)See on esialgu veel tegemata. Probleem on vaikselt käärinud juba hulk aastaid, lahendamine, ühiskonda tundes, jääb kahjuks ka meie liidu järgmise mitme aasta tööks.

4. See on nüüd väga isiklik vastus ? rõõmu teeb kokkupuude ja koostöö inimestega, keda võib, igaüht eraldi, suureks varanduseks pidada.

 

 

Andrus Kämbre,

Eesti Kutseliste Tantsijate Liit

1. Eesti Kutseliste Tantsijate Liidul on 145 liiget. EKTL on vabatahtlik ühendus, mille eesmärgiks on edendada professionaalset tantsukunsti Eestis. 2004. aasta oluliseks teoks pean projekti ?Visandid kaamerale noortelt eesti koreograafidelt? koostöös ETV saate ?Tour de dance? ja  Kanuti gildi saaliga toimunud üritust ja selle raames 9 töö esitlust ning  premeerimist. Hääletuse võitis tantsugrupp Submission.

2. Tegemata jäi seminar/koolitus ?Tantsutervishoid, traumade vältimine ja õige toitumine? soome tippspetsialistide juhendamisel.

3. Uuel aastal pean tähtsaks balletiartistide väljateenitud aastate pensioni säilitamist või sobivate alternatiivide leidmist ja kinnitamist.

4. Mööduva aasta tantsuelu rõõmustavaks sündmuseks pean tervikuna Tartu

Vanemuise balleti arengut.  Uus direktor Aivar Mäe ja balletijuht Mare Tommingas on suutnud suurendada trupi koosseisu arvestatavalt, muutnud ja mitmeküllastanud repertuaari,  kutsunud nimekaid külalistantsijaid ja koreograafe nii meilt kui mujalt  ja andnud Eestile juba traditsioonilise tantsufestivali I.D.A.

 

 

Kristel Nõlvak,

Eesti Teatriuurijate Ühendus

1. Teatriuurijate ühenduse aasta tähtsündmuseks on kahtlemata teatriloo konverentsi korraldamine ja sel aastal sai neid koguni kaks. Jaanuaris oli teemaks ?Hamleti? lavastused nii eesti kui maailmateatri kontekstis, tänavu detsembri alul tulime aga kokku, et meenutada ja analüüsida 1980ndate aastatel eesti teatrielus toimunut. Oktoobris oli huvitav ühisseminar tantsijate ja teatrikriitikutega kaasaegse tantsu teemadel, seal alanud mõttevahetus jõudis ka Sirbi veergudele. Konverentsidelt jääb alati kõlama ühelt poolt ergutav, teiselt poolt muret tekitav tõsiasi, et arutleda ja läbi uurida on rohkem teemasid kui meie inimestel aega ja võimalusi nendega tegelemiseks. Sestap tahaks konverentside ja seminaride graafikut veelgi tihendada, et uurijatel oleks suurem väljund ja, mis seal salata, ka stiimul oma erialaga aina süvenenumalt tegelemiseks.

2. Olen esinaise ametis olnud vaid pool aastat, kuid julgen ütelda, et kõik (mulle) teada plaanid said täidetud ja uuedki tehtud.

3. Uuel aastal tahame alustada teatriuurijate ühenduse ja Tartu ülikooli teatriteaduse eriharu ühiskonverentsidega. Esimene neist saab igal juhul toimuma juba tuleval kevadel Tartus, kus võtame käsile etenduse analüüsi problemaatika kui ühe alatise sõlmküsimuse kaasaegses teatriteoorias. Ehkki eesti teatriuurijate kohuseks on ja jääb meie oma teatriloo minevikust tulevikku kandmine, tuleb muu maailma oskuste ja meetoditega selles vallas samuti hästi kursis olla. Näen meie teatriuurimise tulevikku teoreetilise mõtte arendamises, aga ka jätkuvas koostöövõimaluste otsimises praktikutega. Tuleb tunnistada, et viimases  vallas on mõlemapoolset ignorantsust, mis kardetavasti süveneb. Teatriuurijate ühendus saaks siin kaasa aidata teatrierialadel õppivate noorte ühiste koolitusseminaride korraldamisega, mida jõudumööda ongi tehtud ja millega kavatseme aktiivselt jätkata ka tuleval aastal.

4. Rõõmu teeb, et Eestis on olemas selline teater, mis toob ühel hooajal lavale ?Eesti ballaadid? ja Sex Pistolsi. Siin pole kommentaare vaja. Vanalinnastuudioga astutud samm on ka rõõmus ja sealsetelt noortelt rõõmsatelt inimestelt ootan kindlasti erutavaid teateid eesti teatri rõõmsast käekäigust.

 

 

Rait Avestik,

Eesti Teatrikriitikute Ühendus

1. Loodetavasti oli ja on oluline see, et ühendus on väljunud mõnevõrra letargilisest seisundist. Loodud said Interneti-ajastule vastavad suhtluskeskkonnad jne. Oluliseks pean ka kuuluvuse uuendamist-taastamist vastavasse rahvusvahelisse organisatsiooni. Kuigi õnnestumine iseenesest on valdavalt suhteline, pean ühenduse töös märkimisväärseks kevadist kriitikute kokkutulemist, mille sisulisest poolest ka pikem tekst Sirbis ilmus ja mille muu poole vastu ka SL Õhtuleht huvi tundis. Väikseks, aga saavutuseks siiski julgen nimetada koostööd Eesti Teatriuurijate Ühenduse ja Tantsuloovisikute Liiduga, mille tulemusena toimus kaasaegse tantsu teemaline seminar. Patt oleks märkimata jätta ka järjekordne Hea Teatri auhinna rituaal ning kogukas invasioon Riia sügisesele teatrifestivalile.

2. Kui nüüd seda vaadata aastaks võetud ülesannete kontekstis, siis ülesanded on enam-vähem täidetud. Siiski ei suutnud me (ma) korrektseks ajada ühenduse põhikirjalisi ning ajalugu puudutavaid tekste ja dokumente. Teatrit ja kriitikat silmas pidades pole see tõesti oluline, teatriloolise poole pealt aga küll. Ühenduse ridadesse oleks tahtnud värvata ka mõned uued nimed koos inimestega.

3. Üldiselt peaks hakkama tegelema teatrikriitikaga, et see oleks midagi, millest oleks kasu praegusele näitlejale-lavastajale-pealtvaatajale, ning et see kasu toimiks ka veel tulevikus lugejatele. Pean tähtsaks, et teatrikriitikute ühendus hakkaks meie teatrielus märksa olulisemalt kaasa rääkima; et meie ühendusse kuulumine oleks lahe ning et siia kuulumine annaks kriitikule mingi üldtunnustatud kvaliteedimärgi. Tuleb hakata tegelema metakriitikaga, sest saasta ikka on. Plaanis olekski korraldada üks metakriitiline konverents-seminar. Halb asi on see, et noori teatrikriitikuid-loolasi ei paista isegi Tartu ülikoolist enam tulevat. Ühendus peaks seisma selle eest, et noori julgustada selle alaga tegelema. Sest prestii?ne see tegevus ju eriti pole. Aga saab!!! Uuelt aastalt loodan rohkemat koostööd teiste teatriliidu alaliitudega, eelkõige aga teatriuurijatega. Viimasel ajal tuleb ette järjest rohkem äärmiselt halval tasemel lavastusi. Sellistest kriitikud valdavalt vaikivad. Aga enam ei tohiks!!!

4. Rõõmu tegid paar lavastust, mitmed tekstid, mitmed näitlejad, paar lavastajat, mõned kriitikud, üks kultuurileht, üks muusikaline kujundus, kolm lavakujundust.

Kui sulle meeldis see postitus jaga seda oma sõpradega

[LoginRadius_Share]
 

Leia veel huvitavat lugemist

Värske Rõhk
Hea laps
LR
Keel ja kirjandus
Akadeemia
Kunstel
Muusika
Õpetajate leht
Täheke
TeaterMuusikaKino
Vikerkaar
Looming
Müürileht